Bijna 2.000 investeringsprojecten mogelijk door 295 miljoen euro waarborgleningen

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

In 2019 werd door de Vlaamse overheid voor 295 miljoen euro aan waarborgen verleend aan bedrijven. De bedrijven konden op die manier voor 729 miljoen euro aan investeringen doen, ruim 90 miljoen euro meer dan in 2018. Dat betekent dat er maar liefst 2.000 investeringsprojecten opgestart werden. Nooit eerder werd zoveel geïnvesteerd door bedrijven en nooit eerder stond de overheid voor zo’n bedrag borg. In 2020 voorziet Vlaams minister van Economie Hilde Crevits in 400 miljoen euro voor de waarborgleningen.

Jonge bedrijven of bedrijven die willen groeien beschikken vaak niet over voldoende onderpand om een lening bij de bank te kunnen aangaan om grote investeringen te doen. Banken willen hun risico afdekken. De waarborglening biedt daar een oplossing. Als Vlaamse overheid geven we via de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV/z) automatisch 75% waarborg op een lening tot 1,5 miljoen euro. Met die waarborg trekken we banken over de streep om bedrijven een lening te geven.

In 2019 werd zo voor maar liefst 295 miljoen euro aan waarborgen verleend. Daarmee werden 2.000 investeringsprojecten opgestart voor een totale investering van bijna 730 miljoen euro. Nooit eerder waren die bedragen zo hoog. Jaarlijks wordt in 350 miljoen euro voorzien voor de waarborgleningen, maar om banken meer mogelijkheden te geven, willen we dat jaarlijkse bedrag tot 400 miljoen euro verhogen. Zo komt er meer ruimte vrij om extra investeringsprojecten te financieren. Met de verhoging van 50 miljoen euro kan in totaal tot 240 miljoen euro extra geïnvesteerd worden door bedrijven.

Vlaams minister Hilde Crevits: “De maatschappij verandert in sneltempo en bedrijven moeten mee evolueren. Daarom moeten ze ook voldoende kunnen investeren en groeien. Jonge bedrijven of bedrijven die snel groeien hebben vaak niet voldoende middelen om grote investeringen te doen. Met de waarborglening bieden we als Vlaamse overheid de banken de mogelijkheid om leningen te verlenen en de risico’s te verdelen. Door het jaarlijkse bedrag voor waarborgleningen te verhogen tot 400 miljoen euro kunnen bedrijven tot bijna 780 miljoen euro aan investeringen doen.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.