Bijna 2.000 investeringsprojecten mogelijk door 295 miljoen euro waarborgleningen

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

In 2019 werd door de Vlaamse overheid voor 295 miljoen euro aan waarborgen verleend aan bedrijven. De bedrijven konden op die manier voor 729 miljoen euro aan investeringen doen, ruim 90 miljoen euro meer dan in 2018. Dat betekent dat er maar liefst 2.000 investeringsprojecten opgestart werden. Nooit eerder werd zoveel geïnvesteerd door bedrijven en nooit eerder stond de overheid voor zo’n bedrag borg. In 2020 voorziet Vlaams minister van Economie Hilde Crevits in 400 miljoen euro voor de waarborgleningen.

Jonge bedrijven of bedrijven die willen groeien beschikken vaak niet over voldoende onderpand om een lening bij de bank te kunnen aangaan om grote investeringen te doen. Banken willen hun risico afdekken. De waarborglening biedt daar een oplossing. Als Vlaamse overheid geven we via de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV/z) automatisch 75% waarborg op een lening tot 1,5 miljoen euro. Met die waarborg trekken we banken over de streep om bedrijven een lening te geven.

In 2019 werd zo voor maar liefst 295 miljoen euro aan waarborgen verleend. Daarmee werden 2.000 investeringsprojecten opgestart voor een totale investering van bijna 730 miljoen euro. Nooit eerder waren die bedragen zo hoog. Jaarlijks wordt in 350 miljoen euro voorzien voor de waarborgleningen, maar om banken meer mogelijkheden te geven, willen we dat jaarlijkse bedrag tot 400 miljoen euro verhogen. Zo komt er meer ruimte vrij om extra investeringsprojecten te financieren. Met de verhoging van 50 miljoen euro kan in totaal tot 240 miljoen euro extra geïnvesteerd worden door bedrijven.

Vlaams minister Hilde Crevits: “De maatschappij verandert in sneltempo en bedrijven moeten mee evolueren. Daarom moeten ze ook voldoende kunnen investeren en groeien. Jonge bedrijven of bedrijven die snel groeien hebben vaak niet voldoende middelen om grote investeringen te doen. Met de waarborglening bieden we als Vlaamse overheid de banken de mogelijkheid om leningen te verlenen en de risico’s te verdelen. Door het jaarlijkse bedrag voor waarborgleningen te verhogen tot 400 miljoen euro kunnen bedrijven tot bijna 780 miljoen euro aan investeringen doen.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.