Bijna 500 talentvolle wetenschappers van start met Vlaamse steun

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vanaf 1 november kunnen maar liefst 495 onderzoekers dankzij Vlaamse steun aan de slag om te werken aan hun doctoraat en zich te bekwamen tot onafhankelijke kritische wetenschappers. De onderzoekers zullen fundamenteel en basisonderzoek verrichten. “Onderzoek zal de komende maanden en jaren nog belangrijker worden. Alle innovatie begint bij fundamenteel onderzoek en het omzetten van een idee in iets dat toepasbaar is in onze samenleving. Dat er nu bijna 500 onderzoekers kunnen starten met Vlaamse steun is een goede zaak.” aldus Vlaams minister van Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits.

De raad van bestuur van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) heeft de nieuwe aspirantenmandaten fundamenteel en strategisch basisonderzoek toegekend. Er kunnen vanaf 1 november maar liefst 495 onderzoekers dankzij Vlaamse steun aan de slag om te werken aan hun doctoraat en zich te bekwamen tot onafhankelijke kritische wetenschappers. Dat zijn er 13 meer dan in 2019 en 79 meer dan in 2018.

FWO-voorzitter Willy Verstraete: “Deze nieuwe lichting van bijna 500 nieuwe wetenschappers staat aan het begin van een boeiende carrière. In deze snel veranderende en complexe wereld zijn jonge doctorandi hard nodig. Niet alleen in de academische wereld, maar ook daarbuiten.”

295 onderzoekers starten als aspiranten fundamenteel onderzoek. Hun onderzoek is in hoofdzaak fundamenteel van aard. Bij 200 aspiranten strategisch basisonderzoek kan hun onderzoek ook leiden tot innovatieve toepassingen met economische toegevoegde waarde. Het gaat om de helft mannen en de helft vrouwen.

De onderzoeken die de nieuwe groep wetenschappers zullen doen, zijn heel uiteenlopend. Dat gaat van een onderzoek naar de darm-brein as, over een zelflerende robotische arm, tot agrovisserij en de invloed van de klimaatverandering daarop en bijvoorbeeld de effecten van luchtvervuiling tijdens een zwangerschap.

In het kader van de actie ’Kom op tegen Kanker’ stelt het FWO ook een bijkomend mandaat aspirant fundamenteel onderzoek ter beschikking. Dankzij een samenwerking met de Plantentuin Meise en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek kan het FWO ook extra mandaten fundamenteel onderzoek financieren.

Vlaams minister van Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits is alvast opgetogen met deze bemoedigende cijfers: “Het doet me deugd om te zien dat voor het eerst sinds 2007 het internationaal erkende slaagcijfer van 33% benaderd wordt voor de aspiranten fundamenteel onderzoek. Dat bewijst dat de jarenlange investeringen in wetenschappelijk onderzoek hun vruchten afwerpen. De komende maanden en jaren zullen we nog sterker investeren in innovatie, dat betekent ook in onderzoek & ontwikkeling. Alles begint bij fundamenteel onderzoek alle kansen geven, zonder die stap kan je nooit grote sprongen voorwaarts maken. De recente crisis bewijst nog maar eens het belang van investeren in alle soorten onderzoek.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.