Brexit: Vlaamse vissers kunnen blijven vissen in Britse wateren

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

 Vlaams minister van Economie, Landbouw en Visserij Hilde Crevits reageert opgelucht dat er een akkoord is tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Vlaamse vissers zullen de eerste jaren verder tong, zeeduivel, roggen en pladijs mogen vangen in Britse wateren. Toch zal de impact op de visserijsector groot zijn. Zij verdienen nu specifieke aandacht zodat een leefbare visserij in Vlaanderen mogelijk blijft.

“Ik wens de onderhandelaars – Michel Barnier en voorzitter Von der Leyen in het bijzonder- uitdrukkelijk te danken voor hun volgehouden inspanningen. Het is een goede zaak dat er een akkoord is tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk en dat onze vissers de komende jaren zullen kunnen blijven vissen in Britse wateren. Er stond bijzonder veel op het spel voor onze Vlaamse economie in het geheel. Inzake visserij is het een werkbaar akkoord maar het is duidelijk dat de sector mee de tol van dit akkoord betaalt gezien de visquota de komende jaren aanzienlijk verminderd zullen worden. We moeten de visserijsector nu ten volle ondersteunen om hem leefbaar te houden op langere termijn.” - Hilde Crevits  

 

Het akkoord tussen de EU en het VK heeft een enorme impact op de visserijsector. De belangen voor onze Belgische vissersvloot in het kader van Brexit zijn groot. Ongeveer de helft van onze visserijproducten komt uit de Britse wateren. De vissersvloot is klein, maar veerkrachtig met 65 vaartuigen en een rechtstreekse en onrechtstreekse tewerkstelling van om en bij de 2.500 werknemers. Inzake het visserijdossier zijn drie punten belangrijk voor de Vlaamse visserijsector: toegang tot de Britse wateren, de quota verdeling tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk en de concrete afspraken tussen de EU en het VK over de wijze waarop de Europese Unie kan reageren indien de Britten na dit akkoord de quota alsnog eenzijdig zouden aanpassen.

 

Nog niet alle details van het akkoord zijn momenteel gekend, maar  wat we al meekregen is dat de toegang tot de Britse wateren verzekerd zou blijven voor een periode van 5,5 jaar. Het gaat hier ook om de toegang tot de 6-12 mijlszone voor schepen die vandaag al actief zijn in deze zone. De 6-12 mijlszone is de zone voor de Britse kust waar onze visserij vandaag erg actief is. Specifiek voor het voortbestaan van de visserijactiviteiten van een 30-tal kleinere vaartuigen, is deze zone belangrijk.

 

Het is een goede zaak dat er nu een transitieperiode is afgesproken, maar een langere transitieperiode was beter geweest voor onze vissers. Ons streefdoel lag oorspronkelijk op 10 jaar. Vlaamse vissers zullen zich nu versneld moeten aanpassen aan de nieuwe situatie en mogelijks betekent dit ook dat ze op zoek moeten naar nieuwe visgronden en nieuwe vistechnieken. Dit is moeilijk, gezien onze vissers momenteel nog geen ervaring hebben op andere visgronden, omdat ze al eeuwen toegang hebben tot Britse wateren.

 

Hoe het quotabeheer van de visbestanden, die gezamenlijk beheerd worden, na de transitieperiode zal verlopen, is momenteel nog niet duidelijk. Na de transitie zullen we jaarlijks moeten onderhandelen met de Britten over quota en toegang. Voor het aspect van de toegang blijft het Privilege Charter een relevant juridisch document.

 

Wat betreft de visquota, hebben de onderhandelingsteams een akkoord gevonden waarbij 25% van de waarde die Europese vissersboten vandaag opvissen in Britse wateren, wordt teruggegeven aan de Britten. Vissoorten die sterk aanwezig zijn in Britse wateren als tong, roggen, zeeduivel en pladijs zijn erg belangrijk voor de Vlaamse vissers. Dit heeft dus serieuze gevolgen voor de Vlaamse vissers. De precieze impact die de sector hiervan onmiddellijk vanaf 1 januari zal voelen, is nog niet duidelijk. Er zullen ook afspraken tussen de verschillende Europese landen gemaakt moeten worden over hoe om te gaan met de gewijzigde vismogelijkheden gedurende de transitieperiode. Wat betreft de transitieperiode, maakten de onderhandelingsteams ook afspraken over hoe de Europese Unie kan reageren indien het Verenigd Koninkrijk ervoor kiest om na de transitieperiode de teruggavepercentages op te schroeven. Hierover zijn nog weinig details bekend.

 

Minister Crevits blijft in de komende weken nauw contact houden met de Rederscentrale, de visveiling en de meest betrokken lidstaten om de volledige impact in te schatten. Daarbij blijft de levensvatbaarheid van de visserijsector op langere termijn prioriteit nummer een. Er is alvast ook een nieuwe webpagina voorzien om de vissers en de bedrijven zo gericht en snel mogelijk te informeren.

 

Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits: “Vissers hebben nog toegang tot de Britse wateren na 1 januari. Dat is belangrijk. Toch komt dit akkoord heel hard aan bij onze vissers. Het is nu van belang om zo snel mogelijk concreet zicht te krijgen op de details van het akkoord om de impact volledig te kunnen inschatten; We ondersteunen de visserijsector in de komende maanden en zetten alle zeilen bij om hen door deze woelige tijden te loodsen.” 

 

 

Brexit pagina van het Departement Landbouw en Visserij:

https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/brexit-impact-voor-landbouw-en-zeevisserij

 

 

 

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.