Corona doet innoveren

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

In de eerste 8 maanden van 2020 werden een kwart meer aanvragen voor innovatiesubsidies ingediend bij VLAIO dan in de eerste 8 maanden van 2019. Bedrijven blijven volop innoveren. Nog nooit werden zoveel aanvragen gedaan. Van januari tot en met augustus 2020 werden 1.055 aanvragen voor innovatiesubsidies ingediend, in dezelfde periode vorig jaar waren dat er 784. Dat Vlaanderen een groot innovatievermogen heeft, tonen ook de meest recente resultaten van de Europese Innovatievragenlijst. 7 op de 10 bedrijven geven aan dat ze in de periode 2016-2018 innovaties doorvoerden.

Ondernemers grijpen de coronacrisis aan om volop te innoveren. Nog nooit werden zoveel aanvragen voor innovatiesubsidies gedaan. In de eerste 8 maanden van 2020 ontving VLAIO maar liefst 1.055 aanvragen. Iets meer dan de helft, of 573 aanvragen waren voor de kmo-groeisubsidie. Dat is een subsidie voor een bedrijf dat een nieuwe strategie wil uitrollen, nieuwe producten wil lanceren of nieuwe markten wil verkennen. Een ondernemer kan op die manier maximaal 50.000 euro subsidie per jaar krijgen. Er werden ook 482 aanvragen ingediend voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject. Dat zijn subsidies voor een bedrijf dat een nieuwe technologie wil ontwikkelen of onderzoek wil doen naar bepaalde nieuwe producten. De subsidie bedraagt 25 tot 60% van de projectbegroting met een minimum van 25.000 euro en maximaal 3 miljoen euro.

Op 31 augustus 2020 werd er reeds voor 158 miljoen euro steun goedgekeurd, vorig jaar was dat op dat moment 124 miljoen euro: een stijging van bijna 20% extra innovatiesubsidie in totaal. Van de ruim 1.000 aanvragen zijn nog 232 aanvragen in behandeling. Ruim 6 op de 10 van alle dossiers zijn vragen van kleine ondernemingen. Tegelijk zijn ruim 9 op de 10 ondernemingen in Vlaanderen kleine ondernemingen, dus het is belangrijk om de kleine ondernemingen nog meer aan te moedigen werk te maken van innovaties.

Innovatief ondernemerschap

Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat in de coronacrisis toch voluit voor innovatie heeft gekozen, is het West-Vlaamse Aqualex. Het bedrijf is gespecialiseerd in designkranen en innovatieve waterkoelers. Tijdens de eerste maanden van de coronacrisis draaide de verkoop op een laag toerental, toch heeft het bedrijf ervoor gekozen om volop te innoveren. Zo hebben ze, met steun van innovatiesubsidies via VLAIO, waterkoelers ontwikkeld die niet aangeraakt moeten worden. “Deze innovatie hebben we uitgedacht door corona,” zegt Alexander Vanlerberghe, CEO Aqualex. “Zo kan iedereen een glas water tappen zonder knoppen aan te raken.” Daarnaast hebben ze de coronacrisis aangewend om ook de software en hardware van het bedrijf een update te geven, een automatisch magazijn te bouwen en de showroom te digitaliseren. Allemaal zaken die door de vrijgekomen tijd in een stroomversnelling zijn geraakt.

Europese studie bevestigt het innovatievermogen van Vlaanderen

De meest recente resultaten van de Europese Innovatievragenlijst voor Vlaanderen, afgenomen door onderzoekscel ECOOM, bevestigen het sterke innovatievermogen van de Vlaamse ondernemingen. De vragenlijst peilt naar de aanwezigheid van innovatieve activiteiten bij de Vlaamse ondernemingen. De resultaten tonen aan dat 7 op de 10 Vlaamse ondernemingen tussen 2016 en 2018 bezig was met innovatie. Het gaat daarbij zowel over product-, als over procesinnovaties. In de periode 2014-2016 was het aandeel innovatieve bedrijven 68% en tien jaar terug (2006-2008) maar 61%.

In de periode 2016-2018 ontving ongeveer 1 op de 7 Vlaamse ondernemingen die aan innovatie deden, financiële steun van de Vlaamse overheid. Samenwerking blijkt heel belangrijk: 1 op de 6 Vlaamse ondernemingen werkte samen voor hun onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten en bijna een kwart voor hun innovatieactiviteiten. Het gaat dan om samenwerking met leveranciers, consultants, commerciële laboratoria en onderzoeksinstellingen, andere ondernemingen binnen de groep, universiteiten, hogescholen en publieke onderzoeksinstellingen.

Deze resultaten bevestigen de toonaangevende rol van het Vlaamse bedrijfsleven op het vlak van innovatie.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Vlaanderen wordt internationaal geprezen op het vlak van innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten. 7 op de 10 bedrijven geven aan dat ze innoveren. Ook tijdens de coronacrisis blijven bedrijven volop innoveren en nieuwe producten op de markt brengen. Er werden maar liefst een kwart meer aanvragen voor innovatiesubsidies ingediend in de eerste 8 maanden van dit jaar. Ook kleinere kmo’s moeten we nu zoveel mogelijk stimuleren om te innoveren. Want innovatie zal de sleutel zijn om uit deze crisis te raken. Dat maakt een onderneming weerbaar en flexibel tijdens moeilijke tijden.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.