De eerste 6 digibanken in Vlaanderen gaan van start!

Publicatiedatum

Deel dit artikel

In de steden Gent, Genk, Antwerpen, Leuven, Brussel en Kortrijk gaan deze week de eerste digibanken van start. Nog eens 29 lokale partnerschappen, bestaande uit verschillende gemeenten en organisaties, staan in de steigers en starten met een traject om de juiste partners samen te brengen voor de realisatie van een digibank. Dat meldt Vlaams minister van Werk en Sociale Economie Hilde Crevits. In die digibanken kunnen mensen die het nodig hebben terecht voor een laptop, tablet of pc en voor opleiding en begeleiding om hun digitale vaardigheden te versterken.

“Door digitale vaardigheden te versterken, verkleinen we het risico op digitale uitsluiting en helpen we kwetsbare mensen op weg naar werk. Ik ben trots vandaag de allereerste digibanken in Vlaanderen te verwelkomen en nog eens 29 andere partnerschappen groen licht te geven voor de uitwerking van nog meer digibanken. Door letterlijk en figuurlijk dicht bij de mensen te staan en hen actief te begeleiden, zullen de digibanken een wezenlijk verschil maken. Ons doel is tegen eind 2022, 100 digibanken op te starten. De doelstelling om minstens 100 lokale besturen in dit verhaal te betrekken, is alvast bereikt. Op dit ogenblik zijn in de goedgekeurde digibanken en voortrajecten in totaal reeds meer dan 130 lokale besturen betrokken  ” - Vlaams minister Hilde Crevits  

Volgens de barometer van de digitale inclusie 2020 van de Koning Boudewijnstichting beschikt bijna één op de drie huishoudens met lage inkomens niet over een internetverbinding. 40% van de Belgische bevolking heeft zwakke digitale vaardigheden, een percentage dat stijgt tot 75% bij mensen met lage inkomens en een laag opleidingsniveau.

Met de opstart van lokale digibanken wil minister Crevits het risico op digitale uitsluiting verminderen. Burgers kunnen in digibanken terecht voor het ontlenen van een computer of smartphone, het volgen van opleidingen of workshops rond digitale vaardigheden en voor individuele begeleiding bij het gebruik van online dienstverlening.

 

Zo kunnen bijvoorbeeld werkzoekenden begeleid worden om online vacatures te zoeken en te solliciteren. Digibanken zorgen ervoor dat tweedehands IT-materiaal hersteld en opgewaardeerd wordt (refurbishment) en ter beschikking gesteld wordt van kansengroepen. Digibanken zijn laagdrempelig en worden op diverse plaatsen georganiseerd die makkelijk bereikbaar zijn.

Van Kortrijk tot Tongeren

Na een eerste succesvolle oproepronde in het najaar van 2021 gaan 6 digibanken van start in Kortrijk, Gent, Antwerpen, Leuven, Tongeren en Brussel. Een digibank kan tot 500.000 euro ondersteuning ontvangen over een periode van drie jaar (2022-2024). In totaal wordt voor deze eerste 6 startende digibank-projecten 2,8 miljoen euro vrijgemaakt. 29 andere samenwerkingsverbanden hebben intussen groen licht gekregen om vanaf 1 februari 2021 van start te gaan met een voortraject. Dat is een voorbereidend traject om lokaal de juiste partners te verzamelen om later in 2022 ook van start te gaan als digibank. Hiervoor kunnen ze steun ontvangen tot maximaal 15.000 euro.

Digibanken Gent

In Gent zetten stad Gent, OCMW Gent, District09, VDAB en vzw Ligo Gent-Meetjesland-Leieland 3 Digibanken op voor kwetsbare doelgroepen, elk met een eigen insteek qua focus, doelgroep en ligging, maar ook sterk met elkaar verbonden. De digibanken lokaliseren zich in wijken met veel inwoners uit groepen die uit de digitale boot vallen. Digibank U-Connect focust op kwetsbare werkzoekenden met weinig digitale vaardigheden, Digibank Welzijnsbureau focust op mensen in armoede en Digibank De Serre op mensen met weinig digitale vaardigheden uit verschillende doelgroepen. De Serre ligt op het centrale plein van de wijk Nieuw Gent. Elke Digibank heeft een breed aanbod: een digitaal toestel verkrijgen, hulp bij digitale vragen en een waaier aan workshops en lessenreeksen rond basisvaardigheden en essentiële diensten.

DIGbij

Het samenwerkingsverband DIGbij in Genk gaat aan de slag voor de inwoners van de gemeenten Borgloon, Tongeren, Heerst en Wellen. Er komen 2 fysieke digipunten en een mobiel digipunt. DIGbij richt zich naar 3 specifieke doelgroepen: werkarme gezinnen, nieuwkomers en alleenwonende ouderen. Gewapend met e-bike, tablet, WIFI en vorming als mediacoach, gaan brugfiguren de baan op om individuele ondersteuning te geven. Het digipunt is naast een uitleendienst, een openbare computerruimte ook een loket en/of plaats voor vorming en opleiding in digitale vaardigheden en mediawijsheid. Voor dit project werkt de lokale diensteneconomie onderneming IN-Z samen met Link in de Kabel, Educo, het Limburgs Platform voor Vluchtelingen, Samenlevingsopbouw Rimo Limburg en Close the Gap.

Digibank Antwerpen

Digibank Antwerpen is een samenwerking tussen Buurtwerk Posthof en Steunpunt Tewerkstelling. Beide organisaties hebben een ruim aanbod voor werkzoekenden en specifieke aandacht voor de digitale kloof van hun doelgroep. Met deze digibank richten zij zich onder meer op mensen met een vervangingsinkomen, mensen zonder inkomen, laaggeletterden en anderstaligen met weinig kennis van het Nederlands.

Digibank Antwerpen gaat met hun uitleendienst van laptops mensen ondersteunen die slechts een beperkte toegang hebben tot IT tools. Voor wie nadien problemen ondervindt, staat de helpdesk ter beschikking om het toestel terug aan de praat te krijgen en te houden. Daarnaast organiseert de Digibank opleidingen maat van werkzoekenden om digitale drempels in de zoektocht naar werk weg te werken. De Digibank faciliteert ook de toegang voor essentiële diensten met nadruk op e-banking en tax-on-web. De Stad Antwerpen ondersteunt de oprichting van deze Digibank.

Iedereen Digitaal @ Leuven (ID@L)

ID@L is een breed samenwerkingsverband dat inzet op e-inclusie in stad Leuven en deelgemeenten Kessel-Lo, Heverlee, Wilsele en Wijgmaal. Kwetsbare Leuvenaars kunnen een beroep doen op ID@L voor bruikleen van hardware, toeleiding naar goedkope internetoplossingen en persoonlijke ondersteuning en begeleiding. Er wordt actief toegeleid naar laagdrempelige info- en vormingsmomenten en voor 1-op-1-begeleiding kan een digibuddy toegewezen worden.

Het partnerschap ID@L bestaat uit 17 organisaties met verschillende achtergronden: buurtcentra en buurtwerk, OCMW, Huis van het Kind, lokale dienstencentra, bibliotheken, het volwassenenonderwijs, vormingspartners uit het middenveld, verenigingen waar armen het woord nemen, de vakbonden en VDAB en verschillende diensten van stad Leuven. In de organisatie van ID@L wordt sterk beroep gedaan op vrijwilligers en voor het refurbishen van hardware wordt er samengewerkt met de lokale en sociale economie.

Digibasics

DigiBasics is een project van Becode, Beego en Close The Gap. Samen willen ze het risico op digitale uitsluiting verkleinen door tweedehands toestellen ter beschikking te stellen, workshops digitale vaardigheden te geven en een mobiele ondersteuning op maat in Gent, Antwerpen en Brussel op te zetten. Vertrekkende vanuit de Becode-campussen in deze steden richt Digibasics zich op kortgeschoolden, personen met een laag inkomen, 55+ers en niet-beroepsactieven. Ontleners van laptops volgen onmiddellijk een ‘crash course’ en ontvangen meerdere vouchers voor workshops en mobiele ondersteuning aan huis.

Digibank Kortrijk

Met Digibank Kortrijk wil de stad, samen met onder andere VDAB, regionale welzijnsorganisatie W13, CBE Ligo Midden- en Zuid-West-Vlaanderen, CVO’s Scala, Miras en Creo, en De Kringloopwinkel Deltagroep, het risico op digitale uitsluiting voor alle inwoners binnen het werkingsgebied verkleinen. Digibank Kortrijk start vanuit een centrale ontmoetingsplaats in de stadsbibliotheek en 20 digipunten. De inzet van onder andere digibuddies en IT-cafés zorgen voor een laagdrempelig aanbod.

Tweede oproep

 Vanaf 27 januari stelt Vlaams minister van Werk en Sociale Economie Hilde Crevits de tweede oproep voor lokale digibanken open. Gemeenten en organisaties hebben tot 24 maart 2022 de tijd om een dossier in te dienen. Eind maart volgt dan nog een derde oproep. Minister Crevits hoopt de komende jaren 100.000 mensen digitaal te versterken door de realisatie van 100 lokale digibanken verspreid over heel Vlaanderen. In totaal is een budget van 50 miljoen euro voorzien.

Meer informatie: https://digibanken.vlaanderen.be/

storage/ringleader/hilde-crevits/persmoment-digibanken-januari2022.pdf

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.