De toekomst van onze landbouw: jong, duurzaam en innovatief

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) blijft een belangrijke hefboom voor de verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw in Vlaanderen. De Vlaamse land- en tuinbouwers hebben vorig jaar voor ongeveer 700 miljoen euro nieuwe investeringen aangemeld via het Vlaamse Landbouwinvesteringsfonds, verdeeld over meer dan 17.000 projecten. Tegelijk werd vorig jaar voor 5.000 uitgevoerde investeringsprojecten Vlaamse ondersteuning voorzien voor een totaal steunbedrag van 31 miljoen euro. 80% van deze steun gaat naar investeringen die in hoge en belangrijke mate bijdragen aan de verduurzaming van de productie. Op nummer 1 staan energiebesparende investeringen.  Dat blijkt uit het jaarverslag van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

“Onze land- en tuinbouwers blijven niet bij de pakken zitten. Ze vinden goed de weg naar de steun die Vlaanderen toekent als ze willen starten in de sector of nieuwe investeringen plannen. De meeste steun gaat naar duurzame investeringen. Dat gaat onder meer over energiebesparing, automatisering en een verlaging van de emissie-uitstoot.”  - Hilde Crevits  

Jonge landbouwers 

Jonge landbouwers kunnen rekenen op financiële steun als ze een landbouwbedrijf willen overnemen. In 2020 werden 170 dossiers ingediend voor overnamesteun, waarvan er 166 geselecteerd werden. Er werden 128 dossiers goedgekeurd, goed voor een steunbedrag van 6,62 miljoen euro.

Bijna 7 op de 10 van de instappers vestigt zich voor zijn of haar dertigste. Het aantal instappers dat zich bij het VLIF voor een steunaanvraag aanmeldt is de afgelopen 5 jaar permanent gestegen. Dit toont aan dat het geloof en de bereidheid om te starten in de sector aanwezig is én blijft, ook bij jongeren.

Blijven investeren in verduurzaming

Onze land- en tuinbouwers zijn vorig jaar blijven investeren. Er werden 17.051 investeringen ingediend, goed voor een totaal investeringsbudget van 701 miljoen euro. Vanaf juli tot eind september was er een terugval in het aantal projecten met aanvragen voor investeringssteun, maar dat werd gecompenseerd door een toenemend aantal dossiers tegen het einde van het jaar. In totaal werden 15.733 investeringen geselecteerd voor ondersteuning.

80% van de toegekende en uitbetaalde steun ging in 2020 naar investeringen die bijdragen aan de verduurzaming van de productie. Deze investeringen kunnen rekenen op 30% steun. De top 5 ging naar investeringen in energiebesparingen (24% van de totale steun), gevolgd door investeringen voor automatisering (13%), emissie reducerende technieken (12%) en investeringen in waterkwaliteit en –kwantiteit (8%) en dierenwelzijnsinvesteringen (goed voor 5%). Daarnaast werd ook in specifieke steun voorzien voor innovatieve projecten en steun voor de agrovoedingssector.

In 2020 was het thema van de projectoproep innovatiesteun ‘circulaire economie’. Hier werd 4,17 miljoen steun voorzien voor 40 projecten. Ook in de oproep steun aan de agrovoedingssector waren ‘economische relance’ en ‘circulaire economie’ prioritaire thema’s. Hiervoor werden 19 projecten geselecteerd en werd 4 miljoen euro steun voorzien. Voorbeelden zijn verpakkingsmachines voor spruiten in 100% recycleerbare papieren zakken of de aanleg van een warmte- en CO2 netwerk bij aardbeien.

 In bijlage vindt u het rapport met heel wat bijkomende informatie van de steun per provincie en per sector.

storage/ringleader/hilde-crevits/20200414-vlif-activiteitenverslag-2020.pdf

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.