De toekomst van onze landbouw: jong, duurzaam en innovatief

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) blijft een belangrijke hefboom voor de verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw in Vlaanderen. De Vlaamse land- en tuinbouwers hebben vorig jaar voor ongeveer 700 miljoen euro nieuwe investeringen aangemeld via het Vlaamse Landbouwinvesteringsfonds, verdeeld over meer dan 17.000 projecten. Tegelijk werd vorig jaar voor 5.000 uitgevoerde investeringsprojecten Vlaamse ondersteuning voorzien voor een totaal steunbedrag van 31 miljoen euro. 80% van deze steun gaat naar investeringen die in hoge en belangrijke mate bijdragen aan de verduurzaming van de productie. Op nummer 1 staan energiebesparende investeringen.  Dat blijkt uit het jaarverslag van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

“Onze land- en tuinbouwers blijven niet bij de pakken zitten. Ze vinden goed de weg naar de steun die Vlaanderen toekent als ze willen starten in de sector of nieuwe investeringen plannen. De meeste steun gaat naar duurzame investeringen. Dat gaat onder meer over energiebesparing, automatisering en een verlaging van de emissie-uitstoot.”  - Hilde Crevits  

Jonge landbouwers 

Jonge landbouwers kunnen rekenen op financiële steun als ze een landbouwbedrijf willen overnemen. In 2020 werden 170 dossiers ingediend voor overnamesteun, waarvan er 166 geselecteerd werden. Er werden 128 dossiers goedgekeurd, goed voor een steunbedrag van 6,62 miljoen euro.

Bijna 7 op de 10 van de instappers vestigt zich voor zijn of haar dertigste. Het aantal instappers dat zich bij het VLIF voor een steunaanvraag aanmeldt is de afgelopen 5 jaar permanent gestegen. Dit toont aan dat het geloof en de bereidheid om te starten in de sector aanwezig is én blijft, ook bij jongeren.

Blijven investeren in verduurzaming

Onze land- en tuinbouwers zijn vorig jaar blijven investeren. Er werden 17.051 investeringen ingediend, goed voor een totaal investeringsbudget van 701 miljoen euro. Vanaf juli tot eind september was er een terugval in het aantal projecten met aanvragen voor investeringssteun, maar dat werd gecompenseerd door een toenemend aantal dossiers tegen het einde van het jaar. In totaal werden 15.733 investeringen geselecteerd voor ondersteuning.

80% van de toegekende en uitbetaalde steun ging in 2020 naar investeringen die bijdragen aan de verduurzaming van de productie. Deze investeringen kunnen rekenen op 30% steun. De top 5 ging naar investeringen in energiebesparingen (24% van de totale steun), gevolgd door investeringen voor automatisering (13%), emissie reducerende technieken (12%) en investeringen in waterkwaliteit en –kwantiteit (8%) en dierenwelzijnsinvesteringen (goed voor 5%). Daarnaast werd ook in specifieke steun voorzien voor innovatieve projecten en steun voor de agrovoedingssector.

In 2020 was het thema van de projectoproep innovatiesteun ‘circulaire economie’. Hier werd 4,17 miljoen steun voorzien voor 40 projecten. Ook in de oproep steun aan de agrovoedingssector waren ‘economische relance’ en ‘circulaire economie’ prioritaire thema’s. Hiervoor werden 19 projecten geselecteerd en werd 4 miljoen euro steun voorzien. Voorbeelden zijn verpakkingsmachines voor spruiten in 100% recycleerbare papieren zakken of de aanleg van een warmte- en CO2 netwerk bij aardbeien.

 In bijlage vindt u het rapport met heel wat bijkomende informatie van de steun per provincie en per sector.

storage/ringleader/hilde-crevits/20200414-vlif-activiteitenverslag-2020.pdf

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.