Dienstenchequegebruikers die geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag vertonen, worden uitgesloten van dienstenchequesysteem

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Uit eerder onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 3 poetshulpen ooit te maken krijgt met seksueel geweld op het werk. Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering beslist om het mogelijk te maken dat dienstenchequegebruikers bij een daad van geweld, pesterijen of bij ongewenst seksueel gedrag uitgesloten kunnen worden. Een schorsing kan maximaal een jaar duren bij een eerste inbreuk en tot vijf jaar bij herhaling.

“Huishoudhulpen vervullen een belangrijke taak in onze samenleving. Elke dag staan ze 750.000 gezinnen, ouderen en kwetsbare personen bij in het huishouden. Daarvoor verdienen ze het grootste respect. De veiligheid van onze huishoudhulpen is een topprioriteit. Het is essentieel dat zij te allen tijde veilig kunnen werken. Als gebruikers die hun verantwoordelijkheid niet nemen en ongepast gedrag vertonen, zullen voortaan worden uitgesloten van het systeem.” - Hilde Crevits  

Gebruikers dragen een belangrijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de huishoudhulp. Om die reden werd eerder al beslist dat dienstenchequegebruikers die de coronamaatregelen niet naleven een schorsing kunnen oplopen. Die maatregel blijft nog van kracht zolang de civiele noodsituatie rond de volksgezondheid geldt.

Nu wordt ook de mogelijkheid voorzien om gebruikers uit te sluiten die feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag stellen ten aanzien van de huishoudhulpen. Uit eerder onderzoek blijkt dat 1 op de 3 huishoudhulpen ooit te maken krijgt met seksueel geweld op het werk, 6 op de 10 geven zelfs aan met geweld te maken te krijgen. Dat gaat van verbaal geweld, tot ongewenste aanrakingen en hard fysiek geweld. Uitsluiting van een gebruiker of terugvordering van de dienstencheques is vandaag ook al mogelijk als de gebruiker tezamen met de erkende dienstencheque-onderneming een inbreuk heeft gepleegd of als de gebruiker de dienstencheques gebruikt voor fictieve of niet-toegelaten prestaties.

Als een dienstenchequewerknemer bij de werkgever aangeeft problemen te ondervinden bij bepaalde klanten, dient de dienstencheque-onderneming een klacht in bij de inspectie waarna er een controle van de Vlaamse en federale inspectie volgt. Om de samenwerking tussen de verschillende inspecties te bevorderen, sloot Vlaams minister Crevits eind vorig jaar nog een nieuw samenwerkingsprotocol af.  

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.