Dienstenchequegebruikers die geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag vertonen, worden uitgesloten van dienstenchequesysteem

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Uit eerder onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 3 poetshulpen ooit te maken krijgt met seksueel geweld op het werk. Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering beslist om het mogelijk te maken dat dienstenchequegebruikers bij een daad van geweld, pesterijen of bij ongewenst seksueel gedrag uitgesloten kunnen worden. Een schorsing kan maximaal een jaar duren bij een eerste inbreuk en tot vijf jaar bij herhaling.

“Huishoudhulpen vervullen een belangrijke taak in onze samenleving. Elke dag staan ze 750.000 gezinnen, ouderen en kwetsbare personen bij in het huishouden. Daarvoor verdienen ze het grootste respect. De veiligheid van onze huishoudhulpen is een topprioriteit. Het is essentieel dat zij te allen tijde veilig kunnen werken. Als gebruikers die hun verantwoordelijkheid niet nemen en ongepast gedrag vertonen, zullen voortaan worden uitgesloten van het systeem.” - Hilde Crevits  

Gebruikers dragen een belangrijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de huishoudhulp. Om die reden werd eerder al beslist dat dienstenchequegebruikers die de coronamaatregelen niet naleven een schorsing kunnen oplopen. Die maatregel blijft nog van kracht zolang de civiele noodsituatie rond de volksgezondheid geldt.

Nu wordt ook de mogelijkheid voorzien om gebruikers uit te sluiten die feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag stellen ten aanzien van de huishoudhulpen. Uit eerder onderzoek blijkt dat 1 op de 3 huishoudhulpen ooit te maken krijgt met seksueel geweld op het werk, 6 op de 10 geven zelfs aan met geweld te maken te krijgen. Dat gaat van verbaal geweld, tot ongewenste aanrakingen en hard fysiek geweld. Uitsluiting van een gebruiker of terugvordering van de dienstencheques is vandaag ook al mogelijk als de gebruiker tezamen met de erkende dienstencheque-onderneming een inbreuk heeft gepleegd of als de gebruiker de dienstencheques gebruikt voor fictieve of niet-toegelaten prestaties.

Als een dienstenchequewerknemer bij de werkgever aangeeft problemen te ondervinden bij bepaalde klanten, dient de dienstencheque-onderneming een klacht in bij de inspectie waarna er een controle van de Vlaamse en federale inspectie volgt. Om de samenwerking tussen de verschillende inspecties te bevorderen, sloot Vlaams minister Crevits eind vorig jaar nog een nieuw samenwerkingsprotocol af.  

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.