Dienstenchequegebruikers die geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag vertonen, worden uitgesloten van dienstenchequesysteem

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Uit eerder onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 3 poetshulpen ooit te maken krijgt met seksueel geweld op het werk. Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering beslist om het mogelijk te maken dat dienstenchequegebruikers bij een daad van geweld, pesterijen of bij ongewenst seksueel gedrag uitgesloten kunnen worden. Een schorsing kan maximaal een jaar duren bij een eerste inbreuk en tot vijf jaar bij herhaling.

“Huishoudhulpen vervullen een belangrijke taak in onze samenleving. Elke dag staan ze 750.000 gezinnen, ouderen en kwetsbare personen bij in het huishouden. Daarvoor verdienen ze het grootste respect. De veiligheid van onze huishoudhulpen is een topprioriteit. Het is essentieel dat zij te allen tijde veilig kunnen werken. Als gebruikers die hun verantwoordelijkheid niet nemen en ongepast gedrag vertonen, zullen voortaan worden uitgesloten van het systeem.” - Hilde Crevits  

Gebruikers dragen een belangrijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de huishoudhulp. Om die reden werd eerder al beslist dat dienstenchequegebruikers die de coronamaatregelen niet naleven een schorsing kunnen oplopen. Die maatregel blijft nog van kracht zolang de civiele noodsituatie rond de volksgezondheid geldt.

Nu wordt ook de mogelijkheid voorzien om gebruikers uit te sluiten die feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag stellen ten aanzien van de huishoudhulpen. Uit eerder onderzoek blijkt dat 1 op de 3 huishoudhulpen ooit te maken krijgt met seksueel geweld op het werk, 6 op de 10 geven zelfs aan met geweld te maken te krijgen. Dat gaat van verbaal geweld, tot ongewenste aanrakingen en hard fysiek geweld. Uitsluiting van een gebruiker of terugvordering van de dienstencheques is vandaag ook al mogelijk als de gebruiker tezamen met de erkende dienstencheque-onderneming een inbreuk heeft gepleegd of als de gebruiker de dienstencheques gebruikt voor fictieve of niet-toegelaten prestaties.

Als een dienstenchequewerknemer bij de werkgever aangeeft problemen te ondervinden bij bepaalde klanten, dient de dienstencheque-onderneming een klacht in bij de inspectie waarna er een controle van de Vlaamse en federale inspectie volgt. Om de samenwerking tussen de verschillende inspecties te bevorderen, sloot Vlaams minister Crevits eind vorig jaar nog een nieuw samenwerkingsprotocol af.  

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.