Doorgaande Lijn

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Momenteel lopen in Vlaanderen en Brussel 12 proefprojecten waar kinderopvang en kleuterschool in elkaar overlopen, bijvoorbeeld in de Tandem in Brugge. Dit systeem van "doorgaande lijn" gaat uit van een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 6 jaar, zonder de harde overgangsmomenten van kinderopvang naar kleuteronderwijs. Het project werd begin vorig jaar opgestart door de Vlaamse ministers van Welzijn Hilde Crevits en Onderwijs Ben Weyts. Er wordt nu beslist om de volgende fase op te starten waarbij de regelluwte moet toelaten om de doorgaande lijn op een volwaardige manier te organiseren.  

“Bij het systeem van de doorgaande lijn staat het kind volledig centraal en is de kinderopvang deel van een sterk lokaal netwerk. In 12 proefprojecten zoeken we wat er nodig is om een vlotte overgang van kinderopvang naar kleuterschool mogelijk te maken. De projecten identificeerden in de eerste fase welke drempels er in de regelgeving zijn om die vlotte overgang mogelijk te maken. Samen met collega minister Ben Weyts heb ik nu een tweede fase laten goedkeuren, waarbij we de regelgeving in het Vergunningsbesluit luwer maken op basis van de drempels die de kinderopvanginitiatieven en kleuterscholen in de eerste fase hebben ervaren. Door de aangepaste regelgeving kunnen de proefprojecten volgend schooljaar al volwaardig met de doorgaande lijn aan de slag.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  

“We nemen de tijd voor deze proeftuinen, die geëvalueerd zullen worden in 2025. Het is belangrijk om grondig na te gaan wat werkt en wat niet werkt. Sowieso is het waardevol dat kinderopvang en kleuteronderwijs elkaar beter leren kennen, want ze hebben veel gedeelde belangen. Denk aan Nederlandse taalverwerving, motorische ontwikkeling, zindelijkheid, … Het gaat vaak om grote uitdagingen, waar geen wonderoplossing voor bestaat, maar de doorgaande lijn is wel een piste die we uitgebreid kunnen verkennen dankzij deze proeftuinen.” - Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts 

De eerste fase loopt eind deze zomer af. In deze fase werken de kinderopvanginitiatieven en kleuterscholen volgens hun eigen sectorale regelgeving (respectievelijk onder Opgroeien en Onderwijs), waarbij ze de drempels en verschillende aspecten die komen kijken bij de doorgaande lijn in kaart brengen. Het gaat o.a. over de administratie, maar ook over de voorwaarden zoals het aantal kinderen dat in een bepaalde ruimte aanwezig mogen zijn. 

In de tweede fase (die ingaat vanaf 1 september 2023 tot en loopt tot 31 december 2024) zal er binnen de proefprojecten afgeweken kunnen worden van bepaalde regelgeving, op basis van de eerdere bevindingen in fase 1. Vlaamse ministers Hilde Crevits en Ben Weyts hebben hier vrijdag principiële goedkeuring voor gekregen van de regering. Op die manier wil de regering het systeem van de doorgaande lijn verder onderzoeken en ontwikkelen, met oog op bredere implementatie in Vlaanderen. 

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.