Driekwart van de Vlaamse steun aan bedrijven is innovatiesteun, met toenemende aandacht voor ecologische projecten

Publicatiedatum

Deel dit artikel

 Sinds 2019 kiest Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits ervoor om  de Vlaamse steun voor bedrijven meer te richten op innovatie en duurzaamheid. Die focus is ook duidelijk merkbaar in de cijfers, bijna driekwart van de steun  gaat naar innovatie. Het gaat om 298 miljoen euro innovatiesteun op een totaal van 415 miljoen euro. Twee op de drie dossiers voor innovatiesteun zijn van kmo’s. Ook het aandeel van steun voor ecologische projecten stijgt sterk, in 2019 ging het nog om 24,5 miljoen euro steun, in 2021 al om 38 miljoen euro. Dat is een stijging met meer dan de helft.

Met de steun aan bedrijven willen we ondernemers aanzetten om te investeren en zich te wapenen voor een duurzame, innovatieve toekomst. Waar er vroeger minder focus was, hebben we de voorbije twee jaar sterk werk gemaakt van meer aandacht voor innovatie en ecologie. Daarnaast willen we vooral ook de kleine en middelgrote ondernemingen mee op de kar krijgen, aangezien het vaak grote bedrijven zijn die meer financiële ruimte hebben om te innoveren.  Nieuwe cijfers van VLAIO tonen dat onze gerichtere focus werkt: het aandeel steun dat naar innovatie gaat blijft stijgen, waarvan twee derde van de dossiers van kmo’s zijn. Op dit elan gaan we verder, de komende jaren zullen we steun nog gerichter inzetten. Sinds 1 januari bijvoorbeeld zijn de voorwaarden voor strategische transformatiesteun aangepast: zonder klimaatplan zullen bedrijven geen economische subsidie meer ontvangen.” – Vlaams minister van Innovatie en Economie Hilde Crevits

Sinds 2019 legt Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits meer focus op innovatie in het beschikbare steuninstrumentarium voor ondernemers. Met succes: in 2021 werd 415 miljoen euro aan bedrijfssteun toegekend waarvan driekwart innovatiesteun. Met de innovatiesteun wil minister Crevits  bedrijven wapenen voor de toekomst en ervoor zorgen dat onze samenleving niet achterop hinkt op vlak het van technologie, ecologie of digitalisering.  Vlaanderen wordt op die manier  aantrekkelijker voor buitenlandse investeerders.

Dankzij de doorgedreven focus op innovatiesteun, heeft Vlaanderen ook voor het eerst de 3%-norm voor O&O-bestedingen doorbroken en staan we na Zweden op plaats 2 wat innovatie betreft in Europa. Het aandeel dat  de overheid daarin heeft, moet nog meer omhoog volgens   minister Crevits, zodat we onze  Vlaamse toppositie kunnen behouden en versterken. 

Nieuwe cijfers van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) tonen aan dat de stijging van de innovatiesteun zich gestaag verder zet. Het totale bedrag stijgt, het aantal dossiers daalt lichtjes. Het grootste deel van de innovatieprojecten zit bij kmo’s, ook dat is een belangrijke focus van minister Crevits. Kleine ondernemingen hebben vaak minder incentives om te investeren dan grote.

Ook de economische steun gaat in hoofzaak naar kmo’s, het gaat om driekwart van het budget en 99% van alle dossiers, met een belangrijke rol voor de kmo-portefeuille. 

Binnen de economische steun verschuift de nadruk. Er wordt meer gefocust op ecologie en duurzaamheid. 

Het grootste aandeel innovatiesteun gaat naar Oost-Vlaamse bedrijven, gevolgd door Antwerpen en West-Vlaanderen.

Provincie

Economische steun

Innovatiesteun

Totaal

Antwerpen

37.333.521,48 euro

67.709.792,00 euro

105.043.313,48 euro

Limburg

14.999.120,56 euro

19.796.910,00 euro

34.796.030,56 euro

Oost-Vlaanderen

22.172.425,12 euro

70.430.142,00 euro

92.602.567,12 euro

West-Vlaanderen

26.176.173,58 euro

63.140.155,00 euro

89.316.328,58 euro

Vlaams-Brabant

13.664.546,43 euro

48.401.640,00 euro

62.066.186,43 euro

Buiten Vlaanderen

3.538.663,84 euro

28.478.500,00 euro

32.017.163,84 euro

Totaal

117.884.451,01 euro

297.957.139,00 euro

415.841.590,01 euro

 

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.