Dringend gezocht: jobstudenten voor perenpluk

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Op 17 augustus 2020 starten onze Vlaamse perentelers met de pluk van de Conférencepeer, een lekkernij en gegeerd exportproduct. Aansluitend start ook de pluk van andere perenvariëteiten, zoals Durondeau en Doyenné. Typisch voor de perenpluk is dat die in een relatief korte periode van een drietal weken moet gebeuren. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits roept samen met het Departement Landbouw en Visserij jobstudenten op om zich te melden voor de oogst. Dat kan bijvoorbeeld ook via de website www.helpdeoogst.be Er kunnen de komende weken 2.000 tot 3.000 jobstudenten helpen bij de oogst.

Jaarlijks voert het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT) labotesten en analyses uit die het beste pluktijdstip van elke peren- en appelvariëteit naar kwaliteit en bewaarbaarheid aangeven. Dit jaar kwam de periode van 17 tot en met 29 augustus uit de test naar voor als ideale startdatum voor de pluk van de Conférencepeer. De pluk van de andere perenvariëteiten start de week daarop.

Het is dus erg belangrijk om op een korte periode zoveel mogelijk plukkers te verzamelen die mee de handen uit de mouwen willen steken voor het oogsten van onze smaakvolle peren. Bovendien is het plukken van peren een technische vaardigheid die een jobstudent of andere werknemer zonder ervaring snel in de vingers kan hebben. Ook zal de perenpluk afgerond zijn tegen het begin van het nieuwe academiejaar. Ideaal dus voor studenten die nog iets willen bijverdienen.

De perenteelt situeert zich vooral in de regio’s Haspengouw, Hageland en het Waasland, maar ook elders in Vlaanderen zijn er heel wat fruitteeltbedrijven. Omdat het aanbod van buitenlandse seizoensarbeiders  onder druk staat door de coronamaatregelen, doet Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits samen met het Departement Landbouw en Visserij een warme oproep aan jobstudenten om zich te melden.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van VDAB www.helpdeoogst.be. Zo kan VDAB uit die lijst putten als een perenteler plukkers zoekt. Of nog beter: neem zelf het heft in handen en contacteer een perenteler in de buurt! Je vindt ook openstaande vacatures bij fruitteeltbedrijven op deze pagina. Er kunnen de komende weken 2.000 tot 3.000 studenten helpen bij de oogst. Ook voor hen is er een dubbel quotum voor aantal dagen waarop ze als seizoenarbeider kunnen werken. Dat zijn er 130 in plaats van de 65 dagen andere jaren.

Ook jobstudenten die niet in een fruitteeltstreek wonen, zijn meer dan welkom in andere land- of tuinbouwbedrijven. Ook zij zitten volop in de oogst en kunnen nog helpende handen gebruiken. Mogelijk wordt een vakantiejob op een bedrijf dat aardbeien, appels, tomaten, sla of ander lekkers teelt zo een onvergetelijke ervaring!

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De fruitteelt begint door de warme temperaturen vroeger dan normaal. Door de coronacrisis zijn er minder buitenlandse seizoenarbeiders om te helpen bij de oogst, dat was ook al zo in het voorjaar. Deze periode is ideaal voor studenten die nog een centje willen bijverdienen. Daarom roepen we nu de studenten op om zich via www.helpdeoogst.be te melden om te helpen bij onder andere de perenteelt die op 17 augustus start.”

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.