Eénmalige verhoging persoonlijke assistentie- en persoonsvolgende budgetten voor personen met een handicap

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De Vlaamse Regering heeft een eenmalige extra verhoging van persoonlijke-assistentie (PAB) en de persoonsvolgende budgetten (PVB) goedgekeurd voor 2022. De verhoging komt er om de nodige financiële ademruimte te geven aan budgethouders in deze periode van uitzonderlijk hoge inflatie. Door de hogere kosten bij hun ondersteuning kunnen PAB- en PVB-budgethouders de stijgende kosten niet opvangen.

“Door de uitzonderlijk hoge inflatie dit jaar, is er beslist om de PAB- en PVB-budgetten eenmalig te verhogen. Op die manier bieden we een antwoord op de stijgende personeelskosten en vermijden we dat budgethouders hier zelf uit eigen middelen in tegemoet moeten komen.” - Hilde Crevits


Persoonsvolgende budgetten (PVB) worden toegekend aan meerderjarige personen die zorg en intensieve ondersteuning nodig hebben. Hoe hoog iemand zijn of haar budget is, is afhankelijk van de nood aan ondersteuning.
De persoonlijke-assistentiebudgetten (PAB), bedoeld voor de financiering van de assistentie voor kinderen met een handicap thuis of op school, worden normaal eenmaal per jaar aangepast. Als de spilindex meermaals gedurende het jaar overschreden wordt, betekent dit dat de budgethouder deze loonstijgingen zelf voor een groot deel moet financieren. Omwille van de uitzonderlijk hoge inflatie in 2022 is dat niet altijd eenvoudig voor de budgethouders. We zorgen nu voor een compensatie door een eenmalige aanpassing van de budgetten. Concreet betekent dit dat voor PAB-budgethouders de bedragen verhoogd worden met 3,56%. Dat is de verhoging in 2022 die ze zouden hebben gekregen bij een stelselmatige aanpassing van de budgetten aan de spilindex, telkens voor de resterende maanden in 2022.


Voor PVB-budgethouders wordt de omslagsleutel van personeelspunten naar euro bij cashbesteding verhoogd met 3,2%, van 899,68 euro naar 928,51 euro. De aanpassingen van de budgetten en omslagsleutel gelden voor het hele jaar 2022. De Vlaamse Regering voorziet hiervoor 7,5 miljoen euro.


Bij vergunde zorgaanbieders wordt bij het overschrijden van de spilindex de indexering van de lonen automatisch mee vergoed zodat de extra loonkost wordt gesubsidieerd.

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.