Een derde van Vlaamse handelaars heeft eigen webshop

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Een derde van de detailhandelaars in Vlaanderen heeft een eigen website met een eigen webshop. Dat blijkt uit een onderzoek van VLAIO dat Vlaams minister van Economie Hilde Crevits liet uitvoeren bij 1100 handelaars. Voor 6 op de 10 handelaars was de coronacrisis de aanleiding om meer werk te maken van online activiteiten. Vooral leeftijd blijkt een drempel om digitalisering binnen de zaak te omarmen. Om ook specifieke doelgroepen zoals 50-plussers, starters of marktkramers te stimuleren meer online met hun zaak aan de slag te gaan, verlengt minister Crevits de eerder succesvolle campagne ‘Het internet. Ook uw zaak’ met 2 jaar. 

  

“Steeds meer handelaars bieden hun producten en diensten ook online aan. Om ondernemers daarin te begeleiden hebben we met “Het internet. Ook uw zaak” een sterke campagne. Bijna 7.300 ondernemers volgden de afgelopen jaren een infosessie en bijna 3.800 ondernemers lieten een e-scan uitvoeren. Een derde van onze handelaars heeft al een eigen webshop. Corona heeft het belang van online aanwezigheid versterkt. Toch is er nog veel groeipotentieel. Zo zien we dat vooral 50-plussers zich te oud voelen om meer in te zetten op online activiteiten. Om nog meer specifieke doelgroepen te stimuleren online met hun zaak aan de slag te gaan, verlengen we de campagne voor de komende 2 jaar. In deze tijden mag je als ondernemer de digitale trein niet missen.” – Vlaams minister van Economie Hilde Crevits 

Uit een bevraging bij 1105 handelaars in de periode december 2020 - januari 2021 blijkt dat het aantal handelaars met een eigen website en webshop steeg van 23% in 2016 naar 33% in 2020. Een stijging van 10% in 4 jaar tijd.  Vlaamse zelfstandigen zijn steeds meer online aanwezig.  Vooral de populariteit van gratis online aanwezigheid op platformen zoals Facebook, Instagram en Google-mijn-bedrijf springt in het oog. Maar liefst 8 op de 10 handelaars heeft een online profiel op één van die platformen. 

 

Coronacrisis als katalysator 

In de enquête werden ook een paar coronavragen opgenomen. Daaruit blijkt dat de crisis een katalyserend effect had op de online activiteiten van de handelaars.  Voor de helft van de respondenten was de eerste golf in maart 2020 al een aanleiding om meer online aan de slag te gaan. De tweede golf in november zette nog eens 10% van de respondenten aan.  

 

Binnen die groep varieerden de soorten online activiteiten naar aanleiding van corona van meer activiteit op sociale media (91%), het uitbreiden van de website met een eigen webshop (38%) tot het plaatsen van meer online advertenties (36%). Slechts 10% investeerde in betere zichtbaarheid op zoekmachines als Google (SEO).  

 

Cijfers van Unizo tonen aan dat 55% van de handelaars online verkoopt, in 2014 was dat slechts 30%. Uit ander onderzoek leren we dat er in België 56.642 Belgische webshops zijn, dat is een verdubbeling in vergelijking met 2019 toen er ongeveer 28.000 webshops waren. 

 

Campagne ‘Het internet. Ook uw zaak’ 

 

Vlaams minister van Econome Hilde Crevits is tevreden met de resultaten, maar ziet ook nog groeipotentieel.  De voornaamste redenen waarom handelaars online afwezig blijven zijn het gebrek aan tijd of behoefte en in het geval van oudere ondernemers (waaronder vooral 50-plussers) ook de leeftijd. Om nog meer ondernemers digitaal mee op de kar te krijgen, verlengt minister Crevits de al lopende campagne ‘Het Internet. Ook uw zaak’ met 2 jaar, met een jaarbudget van telkens 400.000 euro. Er komt een grotere focus op doelgroepen die meer specifieke, op maat ondersteuning vragen zoals starters, 50+’ers en marktkramers.  

 

De campagne werd in 2015 opgestart in samenwerking met Unizo, toen als een tijdelijk project van een jaar. In 2018 bleek de nood aan extra stimulansen voor ondernemers om ook online aan de slag te gaan groot. Het project werd daarom opnieuw gestart door VLAIO met een grotere focus op het aanzetten tot actie bij ondernemers. Die focus werpt zijn vruchten af. Sinds 2015 werden 229 infosessies georganiseerd met 7.300 deelnemers.  

 

“Ook online kan je lokaal kopen of ‘winkelhieren’”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.  “De coronacrisis heeft kmo’s aangezet om te investeren in webshops, maar het is niet omdat het online aanbod stijgt dat de verkoop ook zomaar volgt. Dankzij deze campagne kunnen de ondernemers rekenen op een professionele en objectieve begeleiding. Zo werden in de recente opleiding ‘Online Verkopen’ meer dan 300 handelaars begeleid. Maar liefst 9 op 10 geeft aan dat ze de nieuwe inzichten meteen kunnen toepassen in hun bedrijf.” 

 

UNIZO benadrukt dat het voor de lokale handelaars vaak niet vanzelfsprekend is om online te concurreren met de grote buitenlandse webshops. “Een goede digitale kennis is dan onmisbaar. We zijn tevreden dat de minister middelen vrijmaakt om de ondernemers hierin te ondersteunen”, aldus Danny Van Assche. “We moeten blijven inzetten op het lokaal ondernemerschap, zowel fysiek als online.” 

 

3787 ondernemers lieten e-scan uitvoeren 

Daarnaast is er op de website www.hetinternetookuwzaak.be een toepassing waarmee ondernemingen hun online-activiteiten kunnen evalueren, de e-scan. De voorbije jaren hebben 3.787 ondernemers daar gebruik van gemaakt. 

 

 

periode 

e-scans 

 

 

nov 2015- dec 2016 

1138 

 

 

2017 

173 

 

 

2018 

839 

 

 

2019 

295 

 

 

2020 

646 

 

 

2021 

696 

 

 

  

  

 

 

Totaal 

3787 

 

 

 

 

 

 

Extra webinars tijdens coronacrisis 

Naar aanleiding van de beperkende maatregelen door de coronacrisis, met verplichte sluitingen voor verschillende ondernemingen werd een extra programma met opleiding en begeleiding voor handelaars gelanceerd. VLAIO organiseerde op vraag van minister Crevits 5 webinars ‘Eerste Hulp Bij Online verkoop’. De 5 webinars trokken telkens ongeveer 800 ondernemers aan en werden nadien online op YouTube geplaatst. 

 

Hoe Google jouw zaak ziet 

760 

Online verkopen via Facebook & Instagram 

829 

Slimme online tools waar je winkel beter van wordt 

719 

Online verkopen zonder eigen webshop 

776 

Online verkopen met een eigen webshop 

753 

  

Naast de 5 webinars werden ook begeleidingen voorzien door Unizo en NSZ waar samen ruim 1.000 ondernemers aan deelgenomen hebben. 

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.