Een Digital Experience Lab in elke provincie!

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Er komt in elke provincie een Digital Experience Lab. In die labs kunnen bedrijven die bijvoorbeeld hun voorraad willen digitaliseren, maar de kennis en expertise daarvoor niet in huis hebben, testen laten uitvoeren en partners zoeken om dat proces te versnellen. Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits voorziet in 5 miljoen euro subsidie. De totale investering van de labs bedraagt 7,5 miljoen euro. Vlaanderen neemt ook deel aan het Europese netwerk van European Digital Innovation Hubs die zullen zorgen voor de uitrol van geavanceerde technologie en het verspreiden van digitale vaardigheden.

Digitalisering is zonder twijfel de technologische verandering met de grootste impact op de hedendaagse samenleving en economie. Dat is de voorbije maanden naar aanleiding van de coronacrisis duidelijk gebleken. De digitale transformatie van de Vlaamse economie wordt cruciaal om onze internationale concurrentiepositie te vrijwaren. Vlaamse bedrijven moeten maximaal de kansen grijpen die de digitale technologieën en het toenemende gebruik van data bieden.

Vlaamse Digital Experience Labs

Om bedrijven te helpen de stap te zetten en de nodige investeringen te doen, zullen er 5 digitale labs en hubs worden opgericht.  Daar zullen bedrijven, en in het bijzonder kmo’s, terechtkunnen voor advies en begeleiding om hun digitaliseringsprojecten vorm te geven. In combinatie met bestaande initiatieven kan er een vruchtbare digitale ommezwaai komen. 

Hoe kan dat concreet werken? Denk aan een bedrijf dat zijn productieproces en voorraadbeheer wil digitaliseren door het gebruik van sensortechnologie. Dat bedrijf kan het vernieuwingsproces aan het lab voorleggen, testen laten uitvoeren en samen zoeken naar geschikte partners om samen mee te werken.

Deze labs zullen tot stand komen via een samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en kennisinstellingen zoals hogescholen die de nodige infrastructuur en kennis hebben en organisaties die toegang hebben tot een grote groep van bedrijven.

We voorzien in een subsidie van maximum 999.000 euro per Digital Experience Lab voor een periode van 2 jaar voor projecten met een kost van 1.500.000 euro

European Digital Innovation Hubs

Naast dit Vlaams initiatief is er ook een Europees project. European Digital Innovation Hubs vormen een onderdeel van het Digital Europe Programma, een nieuw programma onder de toekomstige Europese meerjarenbegroting. Dit programma heeft als doel om de competitiviteit rond digitale economie te verhogen en de strategische digitale capaciteiten van ondernemingen, publieke overheden en werknemers te versterken. Binnen dit programma wordt zowel gewerkt aan de toepassing van geavanceerde technologie (artificiële intelligentie, cybersecurity en supercomputers), als op de brede uitrol van digitale oplossingen en het versterken van digitale vaardigheden. De Europese Commissie voorziet tussen 0,5 en 1 miljoen euro per jaar per EDIH voor projecten die over drie jaar lopen.

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits: “De coronacrisis toont aan hoe belangrijk digitale technologie is voor onze bedrijven en onze samenleving. Het plan om in elke provincie een Digital Experience Lab te installeren komt dus zeker op tijd. De labs zullen kmo’s met raad en daad bijstaan voor hun digitaliseringsprojecten. We investeren 5 miljoen euro in dit project. We rekenen erop dat onze Vlaamse Labs nauw zullen samenwerken met de Europese Hubs.”

Procedures

De zoektocht naar geschikte kandidaten voor de Vlaamse Digital Experience Labs gebeurt via een EFRO-oproep. Meer informatie :  https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/europees-fonds-voor-regionale-ontwikkeling/projectoproepen-efro/lopende

De zoektocht naar geschikte kandidaten voor de European Digital Innovation Hubs verloopt via een Vlaamse preselectieprocedure.  Meer informatie : https://www.ewi-vlaanderen.be/EDIH

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.