Een vijfde meer leerlingen in duaal leren

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Dit schooljaar zijn een vijfde meer leerlingen ingeschreven in een duale opleiding, waarbij leren in de klas gecombineerd wordt met leren op de werkvloer. Het gaat nu al om 2.338 leerlingen. Daarnaast zitten nog eens 268 leerlingen in een aanloopfase naar een duale opleiding. Na 3 jaar proefdraaien stijgt het aantal leerlingen in duaal leren voor het derde schooljaar op een rij. Ook het aantal richtingen waarin een duale opleiding mogelijk is, is gestegen tot 129 in het gewoon secundair onderwijs en 122 in het buitengewoon secundair onderwijs.

Sinds 1 september 2019 is duaal leren ten volle van start gegaan, toen met ruim 1.700 leerlingen in een duale opleiding. Dit schooljaar zijn er al meer dan 2.300 leerlingen gestart in een duale opleiding. Een sterke stijging dus. Leerlingen krijgen op die manier een arbeidsmarktgerichte opleiding op de werkvloer. Dat succes willen we vanaf volgend schooljaar ook doortrekken in het volwassenenonderwijs. Opleidingen kunnen zo nog beter op de arbeidsmarkt worden afgestemd.” – Vlaams minister van Werk Hilde Crevits

Duaal leren wordt steeds bekender en populairder bij scholen én bedrijven. Het is dan ook een systeem met alleen maar winnaars. Jongeren worden beter voorbereid op de arbeidsmarkt, omdat ze ervaren hoe het er in een bedrijf aan toegaat. Scholen houden jongeren beter gemotiveerd om hun opleiding af te maken. En de bedrijven trainen jonge krachten met de juiste kennis en kunde, zodat ze na hun opleiding vlot integreren op de werkvloer.” – Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Bij de start van het proefproject duaal leren in 2016 waren er 126 leerlingen die een duale opleiding in een van de 7 mogelijke richtingen volgden. Nu, na 6 jaar, gaat het al om 2.338 leerlingen in 251 verschillende richtingen. Het succes van duaal leren valt niet te ontkennen. Leerlingen vanaf 15 jaar kunnen zo leren in klas combineren met leren op de werkvloer. Iedereen wint bij dat systeem. Leerlingen worden beter voorbereid op de arbeidsmarkt en werkevers kunnen jonge krachten vlot integreren op de werkvloer. Scholen, tot slot, kunnen jongeren beter gemotiveerd houden.

Populaire richtingen voor duaal leren in het gewoon secundair onderwijs zijn verzorgende/zorgkundige duaal, haarverzorging duaal, kinderbegeleider duaal, maar ook elektrotechnicus duaal of chemische procestechnieken duaal. In het buitengewoon secundair onderwijs zijn vooral medewerker fastfood en medewerker groen- en tuinbeheer populair.

In de provincie Antwerpen volgen het meest aantal leerlingen een duale opleiding, het gaat om 620 leerlingen dit schooljaar. Daarna volgen Oost-Vlaanderen met 476 leerlingen in een duale opleiding, Vlaams-Brabant met 441 leerlingen in een duale opleiding, Limburg met 369 leerlingen in een duale opleiding en West-Vlaanderen met 357 leerlingen in een duale opleiding. In Brussel tot slot volgen 86 leerlingen een duale opleiding.

  Totaal aantal leerlingen in duaal leren
2016-2017 126
2017-2018 465
2018-2019 1130
2019-2020 1743
2020-2021 1942
2021-2022 2338

 

Aantal unieke leerlingen met inschrijving duaal leren op 1 oktober naar schooljaar en provincie opleidingsverstrekker (meetmoment 17/11/21) 2021-2022
Brussels H. Gewest 86
Provincie Antwerpen 620
Provincie Limburg 369
Provincie Oost-Vlaanderen 476
Provincie Vlaams-Brabant 441
Provincie West-Vlaanderen 357
Eindtotaal 2349

 

 

 

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.