Evaluatie corona hinderpremie en compensatiepremie

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

De voorbije maanden zijn er in totaal 132.000 aanvragen voor de corona hinderpremie geregistreerd. Hiervan werden 104.000 aanvragen goedgekeurd voor een totaalbedrag van bijna 440 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits. Ongeveer 80 miljoen euro of 20.000 aanvragen zijn voor eetgelegenheden. De grote meerderheid van de aanvragen komen uit Antwerpen, gevolgd door West-Vlaanderen. In 6 op de 10 gevallen gaat het om een zelfstandige ondernemer zonder personeel. Aansluitend werd ook een dagpremie toegekend per extra sluitingsdag, dat gaat in totaal om ongeveer 105.000 ondernemers en een bedrag van 690 miljoen euro. Voor de compensatiepremie waren er ruim 95.000 aanvragen waarvan er al 60.000 werden goedgekeurd voor een bedrag van 180 miljoen euro. In ruim 8 op de 10 gevallen gaat het om een zelfstandige ondernemer zonder personeel.

Op 30 juni 2020 zijn de aanvragen voor de corona hinderpremie en de compensatiepremie afgesloten. Enkel voor wie onterecht een hinderpremie heeft aangevraagd, maar toch in aanmerking komt voor de compensatiepremie, zal de aanvraag omgezet worden. Er is nu een evaluatierapport van de aanvragen en uitbetalingen.

132.000 aanvragen corona hinderpremie

Op 13 maart 2020 besliste de Vlaamse Regering om wie zijn of haar zaak verplicht moest sluiten een hinderpremie van 4000 euro toe te kennen aan zaken die verplicht moesten sluiten. Er werden in totaal ruim 132.000 aanvragen ingediend voor de corona hinderpremie waarvan er ongeveer 8 op de 10 werden goedgekeurd. Het gaat om 105.000 goedkeuringen voor een bedrag van 440 miljoen euro. De top 5 van aanvragen bestaat uit: eetgelegenheden met volledige bediening, eetgelegenheden met beperkte bediening, detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens, cafés en bars en haarverzorging. De meeste aanvragen komen uit de provincie Antwerpen (27.700) gevolgd door West-Vlaanderen (23.300). In ruim 6 op de 10 gevallen gaat het om een zelfstandige ondernemer zonder personeel.

Vanaf 6 april werd de corona hinderpremie vervangen door een dagpremie, de corona sluitingspremie. De maatregel gold tot 30 juni 2020. Ruim 105.000 ondernemers hebben verschillende dagpremies ontvangen, goed voor een totaal van 689 miljoen euro.

95.000 aanvragen compensatiepremie

Ondernemers die een omzetverlies van minstens 60% hadden in de periode tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar konden een compensatiepremie van 3000 euro aanvragen. Er werden tot 30 juni ruim 95.000 aanvragen ingediend voor de compensatiepremie. Daarvan zijn er bijna 60.000 goedgekeurd en ruim 11.000 die geannuleerd werden door de aanvrager. Het gaat in totaal om 180 miljoen euro die al uitbetaald werd. Bijna 20.000 overige aanvragen moeten nog beoordeeld worden. De aanvragen komen vooral uit de sector van bouw, handel en vervoer. Ook hier komen de meeste aanvragen uit de provincie Antwerpen en daarna Oost-Vlaanderen. In ruim 8 op de 10 gevallen gaat het om een zelfstandige ondernemer zonder personeel.

2.000 terugvorderingen

Omdat het systeem snel en eenvoudig toegepast moest kunnen worden, werd geopteerd voor een automatische controle vooraf en een uitgebreide, gerichte controle achteraf. Op 30 juni werden via risico analyse voorlopig al 5.567 inspecties afgerond. 3.499 daarvan zijn in orde, ruim 2.000 moeten worden teruggevorderd.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Veel ondernemers werden bij de start van de coronacrisis geconfronteerd met een grote impact op hun omzet en inkomsten. Om ondernemers snel te kunnen ondersteunen, werden heel snel de corona hinderpremie en de compensatiepremie in het leven geroepen. Veel ondernemers hebben daar terecht een beroep op gedaan en kunnen de steun goed gebruiken. Toch zijn er ook een aantal die misbruik maken van het systeem en dat is onaanvaardbaar. De snelle en eenvoudige toekenning betekent in geen geval dat er premies zomaar worden toegekend. Enkel wie er recht op heeft, kan er gebruik van maken. Daarom is er ook een strikte controle op wie de premie ontvangen heeft.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.