extra jobs voor maatwerkondernemingen die zich richten op de circulaire economie

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits maakt 5 miljoen euro vrij voor de 156 maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen. De middelen dienen voor de opstart of uitbreiding van nieuwe duurzame en circulaire bedrijfsactiviteiten. Het is voor het eerst dat een oproep zich expliciet focust op de circulaire economie. Enkel de bedrijven die aantonen dat ze zich met hun activiteiten (her)oriënteren op de circulaire economie, kunnen steun ontvangen. Het extra budget zorgt voor circa 215 bijkomende jobs.

Meer dan andere sectoren zijn maatwerkorganisaties (beschutte en sociale werkplaatsen) conjunctuurgevoelig. Ze werken vaak ook in opdracht van andere bedrijven. Een economie die stagneert of in grote mate stilvalt, ten gevolge van de coronacrisis en de bijhorende veiligheidsmaatregelen, zorgt onvermijdelijk voor een terugval van de bedrijfsopdrachten voor de maatwerksector. Het is voor hen dan ook zeer belangrijk om wendbaar te zijn, snel te kunnen heroriënteren en te focussen op nieuwe, innovatieve, duurzame en circulaire activiteiten. Veel circulaire economie activiteiten lenen zich goed voor sociale tewerkstelling, denk maar aan het inzamelen, sorteren, onderhoud of reparatie van herbruikbare goederen.

Circulaire economie

Bij deze oproep wordt voor het eerst een inhoudelijke focus gelegd op duurzame circulaire economie. Maatwerkondernemingen die in hun projectvoorstel aantonen dat ze hun kerntaak – namelijk het tewerkstellen van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt – verbinden aan duurzame en circulaire economie, kunnen steun ontvangen.  Zo wordt verder gebouwd op de adviezen van het economisch en maatschappelijk relancecomité en het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’. Bovendien wordt zo werk gemaakt van de ‘European Green Deal’ die als doelstelling heeft om tegen 2050 klimaatneutraal te worden.

 215 extra jobs

De investering van 5 miljoen euro zorgt voor 215 extra jobs. Die extra personeelsuitbreiding schept ruimte voor de maatwerkbedrijven en – afdelingen om nieuwe, duurzame en circulaire bedrijfsactiviteiten op te starten of uit te breiden. Dit biedt kansen voor meer innovatie en een duurzame tewerkstelling van kwetsbare personen op de arbeidsmarkt.

Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits: “Onze maatwerkondernemingen en hun 23.447 werknemers maken een cruciaal deel uit van onze economie en arbeidsmarkt. We investeren nu voor de eerste keer 5 miljoen euro voor een oproep die zich expliciet focust op circulariteit en duurzaamheid. In de maatwerkbedrijven zit een enorm potentieel om op dergelijke activiteiten in te zetten. Met deze investering creëren we bovendien 215 extra jobs voor kwetsbare werkzoekenden en versterken we hun loopbaan.”

Alle informatie over de oproep: https://www.socialeeconomie.be/alle-oproepen.

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.