Extra koopkracht voor medewerkers in de sociale economie

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Er is een voorakkoord over 1,1% koopkrachtverhoging vanaf 1 januari 2021 voor de medewerkers in de sociale economie. Dat betekent dat er 8,1 miljoen euro per jaar extra geïnvesteerd wordt. In 2023 zal bij een nieuw loonnorm deze automatisch toegepast worden in de sociale economie. Daarnaast komt er jaarlijks nog eens 6,6 miljoen euro bij voor kwaliteitsversterking in de sector door bijvoorbeeld het afstemmen van de verschillende CAO’s. Tot slot wordt voorzien in 12 miljoen euro eenmalige extra middelen voor extra opleiding, digitalisering of regelingen in het kader van werkbaar werk. Daarover volgt nog overleg tussen werkgevers en werknemers. De extra middelen voor de maatwerksector zijn onderdeel van het globale voorakkoord voor de zorg- en welzijnssector. 

De afgelopen weken werd onderhandeld over een stevig loonakkoord voor de zorg- en welzijnssector. Een onderdeel van die zorg- en welzijnssector is ook de sociale economie. Dat gaat over de collectieve tewerkstelling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben om aan de slag te kunnen.

1,1% koopkrachtverhoging

Vanaf 1 januari 2021 komt er een verhoging van de koopkracht van de medewerkers van 1,1%. Dat betekent een jaarlijkse bijkomende investering van 8,1 miljoen euro. Er zijn ongeveer 22.000 medewerkers in de vroegere sociale en beschutte werkplaatsen. Zij krijgen allemaal 1,1% bovenop hun loon. Daarnaast is afgesproken dat bij een nieuwe loonnorm in 2023 die automatisch ook toegepast zal worden voor medewerkers in de sociale economie.

6,6 miljoen euro voor versterking van de kwaliteit

Naast de koopkrachtverhoging wordt nog eens in 6,6 miljoen euro extra per jaar voorzien voor het verhogen van de kwaliteit in de sector. Dat betekent investeren in uitbreiding en bijvoorbeeld de collectieve arbeidsovereenkomsten op elkaar afstemmen. Door het samenvoegen van sociale en beschutte werkplaatsen tot maatwerkbedrijven zijn nog niet alle afspraken geharmoniseerd. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de fietsvergoeding of de tussenkomst in het woon-werkverkeer die niet in elke werkplaats hetzelfde is. Door deze extra middelen kunnen die verschillen nu gelijkgeschakeld worden.

Eenmalig 12 miljoen euro

Bovenop de jaarlijkse extra middelen komt er nog eenmalig 12 miljoen euro extra bij. Over die extra middelen moet nog tussen werkgevers en werknemers verder onderhandeld worden. De middelen zullen wel ingezet worden om rond kwaliteit te werken. Dat betekent investeren in bijvoorbeeld opleiding of digitalisering.

Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits: “Ik ben verheugd dat er een stevig akkoord gevonden is voor de zorg- en de welzijnssector na goede onderhandelingen tussen de overheid, de werkgevers en werknemers. In het pakket maatregelen zitten ook extra middelen voor de sociale economie, in het bijzonder de maatwerkbedrijven. Dat gaat over de tewerkstelling van 22.000 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hun begeleiders. Voor hen komt er nu jaarlijks 1,1% koopkrachtverhoging en komen er extra middelen voor kwaliteit en uitbreiding. De komende jaren maken we volop werk van de versterking van de sector van de sociale economie.”

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.