Familie en vrienden investeren record aan win-winleningen in kmo’s

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Met 375 dossiers, goed voor een leningbedrag van 10,46 miljoen euro, werden in de voorbije maand oktober nooit eerder zo veel win-winleningen afgesloten. In 2019 waren er in oktober 204 dossiers voor een bedrag van 4,45 miljoen euro. De forse stijging van het aantal dossiers (+ 84%) komt er na de uitbreiding van de formule die sinds begin vorige maand operationeel is, als onderdeel van het pakket maatregelen om de Vlaamse economie door de coronacrisis te helpen.

Met de win-winlening moedigt de Vlaamse overheid sinds 2006 particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Ook voor vzw’s als sportclubs of sociaal-culturele verenigingen is het een interessante manier om kapitaal te verzamelen. Investeerders ontvangen een jaarlijks belastingvoordeel van 2,5 procent op het openstaande kapitaal en krijgen 30% terug van het verschuldigde bedrag wanneer de kredietnemer niet kan terugbetalen. Begin oktober werd de uitbreiding van de win-winlening operationeel. Sindsdien kunnen particulieren tot 75.000 euro in plaats van 50.000 euro lenen aan kmo’s en kunnen ze de looptijd van de lening zelf bepalen tussen 5 en 10 jaar in plaats van 8 jaar nu. Kmo's kunnen tot 300.000 euro in plaats van 200.000 euro lenen via de formule.

Record

Sinds de bekendmaking van de uitbreiding in het voorjaar van dit jaar is er veel interesse voor de win-winlening. Heel wat mensen hebben gewacht tot de nieuwe regeling operationeel was, hoewel er in augustus en september geen noemenswaardige daling was. Van de 375 afgesloten dossiers in oktober maakt 21% gebruik van de mogelijkheid om tot 75.000 euro (voorheen: tot 50.000 euro) te lenen aan kmo’s. In 41% van de in oktober afgesloten dossiers wordt gekozen voor een soepelere looptijd, die sinds oktober zelf kan worden bepaald tussen 5 en 10 jaar (voorheen: 8 jaar). Het grote aantal dossiers in oktober maakt dat 2020 wellicht opnieuw een recordjaar wordt, na de piek van vorig jaar. Met 2.630 dossiers, resulterend in 62,52 miljoen euro aan leningen, haalden we in 2019 nooit geziene cijfers. Met 2.582 dossiers en 60 miljoen euro aan leningen eind oktober 2020 ziet het ernaar uit dat het dit jaar nog beter zal zijn.

Extra kapitaal

De uitbreiding van de win-winleningen, die eerder door de Vlaamse regering werd aangekondigd, past in het arsenaal aan maatregelen om de Vlaamse economie door de coronacrisis te loodsen. Heel wat bedrijven zijn op zoek naar extra financiële middelen. Om die ondernemingen te ondersteunen, breidde de Vlaamse regering de bestaande win-winlening uit. Met de maatregel wil Vlaams minister van Economie Hilde Crevits bovendien het spaargeld van de Vlaming activeren.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Heel wat ondernemers hebben nood aan extra kapitaal om noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Door de coronacrisis blijft de omzet bij veel van die ondernemers echter laag. Daarom hebben we met de Vlaamse regering beslist om onder andere de win-winlening uit te breiden en zo aantrekkelijker te maken. Dat oktober nu al een recordmaand is, is heel positief. Familie en vrienden springen op de kar om kmo’s die extra financiële stimulans te geven.”

Groepsmanager Bedrijfsfinanciering bij PMV Filip Lacquet: “De afgelopen maanden hebben wij ons voorbereid op de hogere plafonds en flexibelere looptijden van de win-winlening waardoor we het grotere volume aan dossiers in oktober probleemloos hebben kunnen opvangen. De verruiming geldt overigens alleen voor nieuwe contracten gesloten na de publicatie van het decreet. Voor de verhoging van de overheidswaarborg op de verschafte win-winleningen (van 30% naar 40%) via een eenmalig belastingkrediet  en de mogelijkheid tot verlenging van de looptijd en toekenning van uitstel van betaling (maximum 2 jaar) met behoud van het fiscale voordeel is het nog wachten op uitvoeringsbesluiten.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.