Getroffen ondernemingen kunnen een voorschot Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Bedrijven die verplicht gesloten zijn omwille van de coronamaatregelen kunnen binnenkort voor het eerst een voorschot aanvragen. De regeling is opgenomen in het Vlaams beschermingsmechanisme voor het eerste kwartaal van 2022. Dat werd vandaag op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits goedgekeurd. Wie verplicht gesloten is, zal op maandbasis een voorschot kunnen aanvragen. Ook voor wie een goedgekeurde steunaanvraag heeft voor de laatste weken van 2021, zal een voorschot mogelijk zijn. Op die manier wil minister Crevits snel bescherming bieden aan die ondernemingen die ook na 2 jaar coronacrisis nog zware omzetverliezen hebben.

“Nog steeds blijven de discotheken verplicht gesloten en zijn een aantal andere sectoren zwaar beperkt in hun activiteiten. Om die ondernemingen snel te kunnen beschermen, maken we het nu mogelijk dat ze een voorschot op het Vlaams beschermingsmechanisme kunnen krijgen. Als het overlegcomité beslist om naar een volgende fase in de coronabarometer te schakelen, zullen we de sectoren die in aanmerking komen en de bijhorende bescherming aanpassen. We blijven ondernemingen steunen in moeilijke tijden, maar die steun moet ook ten gepaste tijde stopgezet kunnen worden.” – Vlaams minister van Economie Hilde Crevits

Ook vandaag blijven een aantal ondernemingen verplicht gesloten of hebben ze zware exploitatiebeperkingen omwille van de coronamaatregelen. Om die (gezonde) ondernemingen te beschermen, werd het Vlaams beschermingsmechanisme voor het eerste kwartaal van 2022 opnieuw mogelijk gemaakt. Het steunbedrag is 10% en ondernemingen die niet gesloten zijn, maar zware omzetverliezen hebben en toegang hebben tot de bescherming, moeten 30% omzetverlies op kwartaalbasis aantonen en 60% omzetverlies voor de getroffen periode. Verplicht gesloten bedrijven tonen hun referentie-omzet aan.

Om snelle bescherming te kunnen bieden, wordt vanaf nu met een voorschot gewerkt. Verplicht gesloten ondernemingen zullen dat voorschot maandelijks ontvangen, wie zware omzetverliezen heeft en een goedgekeurde steunaanvraag voor de voorbije weken heeft, kan eveneens een voorschot ontvangen. Dat voorschot zal vanaf 14 februari 2022 aangevraagd kunnen worden. Er wordt in totaal geraamd dat 6.000 ondernemingen in aanmerking kunnen komen en er wordt voorzien in 20 miljoen euro per maand. Deze nieuwe beschermingsmaatregel wordt nu overgemaakt aan de Europese Commissie voor goedkeuring binnen het tijdelijke Corona-staatsteunkader.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits zal de in aanmerking komende sectoren en bijhorende bescherming aanpassen indien het Overlegcomité beslist om naar een volgende fase in de coronabarometer te gaan. 

 

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.