Goede punten voor Vlaams AI-programma

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

Het Vlaamse onderzoeksprogramma rond artificiële intelligentie heeft na 1 jaar tot een aantal heel concrete resultaten geleid. Dat heeft Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams parlement geantwoord op een vraag van Stijn de Roo (CD&V). Het gaat onder meer over computerbeelden van longen om de triage van covid-19 patiënten efficiënter te laten verlopen en de druk te verminderen op de intensieve afdelingen in ziekenhuizen. Het resultaat van dit onderzoek wordt nu dagelijks door dokters wereldwijd gebruikt. Er zijn ook projecten rond de effecten van covid-19 op MS-patiënten, de vroege detectie van epileptische aanvallen en het gebruik van slimme data voor de windmolenparken op de Noordzee.

Sinds vorig jaar kent Vlaanderen 12 miljoen euro per jaar in voor onderzoek rond artificiële intelligentie. Meer dan 100 doctoraatsstudenten en onderzoekers doen binnen dat programma aan onderzoek gericht op de ontwikkeling van nieuwe kennis en wetenschappelijke doorbraken op vlak van AI. Het programma komt stilaan op kruissnelheid en krijgt nu al internationale waardering. Volgens een internationaal adviescomité is het Vlaamse initiatief inspirerend voor andere Europese regio’s.  Wat Vlaanderen doet past trouwens in de Europese strategische beleidsdoelen. Het programma Horizon Europe is zowat het belangrijkste onderdeel. Binnen dit programma komt zowel fundamenteel AI-onderzoek aan bod, toegepast onderzoek en de ondersteuning van start-ups. Ook het ethisch gebruik van AI wordt gestimuleerd.

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits: “Artificiële intelligentie biedt enorme mogelijkheden voor ons dagelijks leven, voor gezondheidszorg maar ook op de arbeidsmarkt. Met artificiële intelligentie en innovatie kunnen wetenschappelijke doorbraken gebeuren, kunnen jobs versterkt worden en kunnen ook in de industrie belangrijke evoluties doorbreken. Net daarom is het zo belangrijk dat we als Vlaanderen mee op die trein stappen en investeren in AI-onderzoek.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.