Handelshuurlening aantrekkelijker gemaakt

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits breidt de handelshuurlening uit en maakt ze aantrekkelijker. Een huurder zal een lening van maximaal 4 maanden kunnen aangaan als de verhuurder minstens 1 maand huur kwijtscheldt. Huurders kunnen tot 60.000 euro per pand lenen aan een rente van 2% per jaar. Een ondernemer die meerdere panden huurt, kan in totaal tot maximaal 150.000 euro lenen. Pas na 6 maanden start de terugbetaling van de lening.

Heel wat handelaars en horeca-uitbaters hebben naar aanleiding van de coronamaatregelen hun locatie verplicht moeten sluiten. Toch moet de huur voor die locatie betaald worden. Ondernemers kunnen voor die huur een handelshuurlening aangaan bij de Vlaamse overheid. Ook ondernemers in de evenementensector die huur moeten betalen, kunnen van de handelshuurlening gebruik maken. Een ondernemer kan een aanvraag voor een handelshuurlening doen als er een vrijwillige overeenkomst is tussen de huurder en verhuurder. Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits zijn de voorwaarden voor die handelshuurlening nu aangepast en aantrekkelijker gemaakt.

1 maand huur kwijtschelden en maximaal 4 maanden huur lenen

De handelshuurlening is een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder. Tot op heden was het mogelijk om voor een periode van maximaal 4 maanden een overeenkomst te sluiten. Die periode wordt nu uitgebreid tot maximaal 6 maanden. Als de verhuurder 1 (of 2) maand(en) huur kwijtscheldt, kan de huurder een lening krijgen van maximaal 4 maanden in plaats van 2 maanden. Ook de maximumbedragen worden opgetrokken. In plaats van maximaal 35.000 euro per pand, zal een huurder per pand maximaal 60.000 euro kunnen lenen. Een ondernemer die meerdere panden huurt, kan maximaal 150.000 euro lenen. Ondernemers die al een handelshuurlening hebben lopen, kunnen die uitbreiden tot de maximale vernieuwde voorwaarden. De lening is cumuleerbaar met de verschillende vormen van premies van de Vlaamse overheid. Een ondernemer die al een achtergestelde lening heeft lopen, zal geen beroep kunnen doen op de handelshuurlening.

De aangepaste handelshuurlening zal ook mogelijk zijn voor ondernemingen die na 12 maart 2020 werden opgestart en zal in werking treden op 4 januari 2021.

574 aanvragen handelshuurlening, 116 bemiddelingen

Ondertussen zijn er al 574 aanvragen ingediend voor een handelshuurlening. Daarvan zijn er 368 goedgekeurd, 56 afgekeurd en nog 150 in behandeling. Wie niet onmiddellijk met zijn of haar verhuurder tot een overeenkomst komt, kan ook bemiddeling aanvragen. Zo zijn er 116 aanvragen ingediend. 18 daarvan hebben tot een akkoord geleid, 52 zijn nog lopend, 10 werden niet behandeld omdat de verhuurder niet bereid was, 10 waren niet ontvankelijk en 3 hebben uiteindelijk niet tot een akkoord geleid. De andere moeten nog opgestart worden.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Veel handelaars zitten in een moeilijke periode. Hun onderneming is gesloten of ze hebben zwaar omzetverlies. Toch moeten ze hun vaste kosten zoals de huur blijven betalen. Als Vlaamse overheid hebben we de mogelijkheid gecreëerd voor huurders om een handelshuurlening aan te gaan. Die lening wordt nu uitgebreid. Huurders kunnen per pand maximaal 60.000 euro huren en een overeenkomst afsluiten voor maximaal 6 maanden.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.