Handelshuurlening aantrekkelijker gemaakt

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits breidt de handelshuurlening uit en maakt ze aantrekkelijker. Een huurder zal een lening van maximaal 4 maanden kunnen aangaan als de verhuurder minstens 1 maand huur kwijtscheldt. Huurders kunnen tot 60.000 euro per pand lenen aan een rente van 2% per jaar. Een ondernemer die meerdere panden huurt, kan in totaal tot maximaal 150.000 euro lenen. Pas na 6 maanden start de terugbetaling van de lening.

Heel wat handelaars en horeca-uitbaters hebben naar aanleiding van de coronamaatregelen hun locatie verplicht moeten sluiten. Toch moet de huur voor die locatie betaald worden. Ondernemers kunnen voor die huur een handelshuurlening aangaan bij de Vlaamse overheid. Ook ondernemers in de evenementensector die huur moeten betalen, kunnen van de handelshuurlening gebruik maken. Een ondernemer kan een aanvraag voor een handelshuurlening doen als er een vrijwillige overeenkomst is tussen de huurder en verhuurder. Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits zijn de voorwaarden voor die handelshuurlening nu aangepast en aantrekkelijker gemaakt.

1 maand huur kwijtschelden en maximaal 4 maanden huur lenen

De handelshuurlening is een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder. Tot op heden was het mogelijk om voor een periode van maximaal 4 maanden een overeenkomst te sluiten. Die periode wordt nu uitgebreid tot maximaal 6 maanden. Als de verhuurder 1 (of 2) maand(en) huur kwijtscheldt, kan de huurder een lening krijgen van maximaal 4 maanden in plaats van 2 maanden. Ook de maximumbedragen worden opgetrokken. In plaats van maximaal 35.000 euro per pand, zal een huurder per pand maximaal 60.000 euro kunnen lenen. Een ondernemer die meerdere panden huurt, kan maximaal 150.000 euro lenen. Ondernemers die al een handelshuurlening hebben lopen, kunnen die uitbreiden tot de maximale vernieuwde voorwaarden. De lening is cumuleerbaar met de verschillende vormen van premies van de Vlaamse overheid. Een ondernemer die al een achtergestelde lening heeft lopen, zal geen beroep kunnen doen op de handelshuurlening.

De aangepaste handelshuurlening zal ook mogelijk zijn voor ondernemingen die na 12 maart 2020 werden opgestart en zal in werking treden op 4 januari 2021.

574 aanvragen handelshuurlening, 116 bemiddelingen

Ondertussen zijn er al 574 aanvragen ingediend voor een handelshuurlening. Daarvan zijn er 368 goedgekeurd, 56 afgekeurd en nog 150 in behandeling. Wie niet onmiddellijk met zijn of haar verhuurder tot een overeenkomst komt, kan ook bemiddeling aanvragen. Zo zijn er 116 aanvragen ingediend. 18 daarvan hebben tot een akkoord geleid, 52 zijn nog lopend, 10 werden niet behandeld omdat de verhuurder niet bereid was, 10 waren niet ontvankelijk en 3 hebben uiteindelijk niet tot een akkoord geleid. De andere moeten nog opgestart worden.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Veel handelaars zitten in een moeilijke periode. Hun onderneming is gesloten of ze hebben zwaar omzetverlies. Toch moeten ze hun vaste kosten zoals de huur blijven betalen. Als Vlaamse overheid hebben we de mogelijkheid gecreëerd voor huurders om een handelshuurlening aan te gaan. Die lening wordt nu uitgebreid. Huurders kunnen per pand maximaal 60.000 euro huren en een overeenkomst afsluiten voor maximaal 6 maanden.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.