Heel wat jonge landbouwers vragen investeringssteun aan

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Het Vlaams Landbouw- en Investeringsfonds (VLIF) is en blijft belangrijk voor de ondersteuning van investeringen op een land- of tuinbouwbedrijf. Dat blijkt uit het nieuwe jaarrapport 2021. In totaal werden vorig jaar voor 654 miljoen euro investeringen vooropgesteld, waarvoor, indien elke geselecteerde investering ook wordt uitgevoerd, in 123 miljoen euro steun voor voorzien wordt. Meer dan drie kwart van de verleende steun ging naar investeringen die in hoge mate bijdragen aan de verduurzaming van de productie. Jonge landbouwers vinden ook hun weg naar de steun. Vorig jaar werden 170 aanvragen voor opstartsteun voor jonge landbouwers goedgekeurd. Het hoogste aantal sinds 2015. Vorig jaar hervormde Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits een aantal van de steunmaatregelen met extra aandacht voor de zogenaamde niet-productieve investeringen in het belang van milieu, biodiversiteit, waterberging en het landschap.

“We hebben vorig jaar nieuwe accenten gelegd voor steun voor land- en tuinbouwers die investeren. Er gaat meer aandacht naar zogenaamde niet productieve investeringen in het belang van milieu en klimaat, maar ook meer steun voor jonge boeren. Vorig jaar werden bovendien 170 aanvragen voor opstartsteun aan jonge landbouwers toegekend. Dat bewijst dat veel jongeren nog steeds goesting hebben en plannen maken om aan de slag te gaan in onze Vlaamse land- en tuinbouw. Landbouwers zijn er zich ook steeds meer van bewust dat dit op een duurzame manier moet gebeuren en dat de land- en tuinbouw bijdraagt aan de maatschappelijke doelen.”  Hilde Crevits

Het Vlaams Landbouw- en Investeringsfonds is een belangrijk instrument voor land- en tuinbouwers die investeringen doen op hun bedrijf. In 2021 werden door landbouwers voor 654 miljoen euro investeringen aangemeld. Daarvan werd bijna 375 miljoen euro investeringen geselecteerd voor steun, dat zijn bijna 10.000 investeringen. Daarvoor wordt dan in 123 miljoen euro steun voorzien. West-Vlaanderen spant daarbij de kroon met 4.456 geselecteerde investeringen waarvoor in bijna 50 miljoen euro steun voorzien wordt.

Ruim een kwart van de globale steun ging naar investeringen in energiebesparing, gevolgd door investeringen in emissies en automatisering. Als je het per sector bekijkt, wordt het meest geïnvesteerd door groentetelers en melkveehouders. 

Belangrijke hervormingen

Op 1 januari 2021 verhoogde Vlaams minister Hilde Crevits de meest duurzame investeringen (steuncategorieën voor 30% en 40%) voor jonge landbouwers met 10%. Het gaat bijvoorbeeld over warmtepompen, warmterecuperatiesystemen, koematrassen met focus op bovenwettelijk dierenwelzijn, precisielandbouw enz.

Ook de regelgeving rond de zogenaamde niet-productieve investeringen werd in de loop van 2021 aangepast met een uitbreiding van subsidies voor maatregelen die het klimaat en het milieu ten goede komen. Het gevolg was een echte boost van het aantal investeringen met een maatschappelijke meerwaarde o.a. voor het milieu, biodiversiteit, waterberging en voor het landschap. Er werden 1.132 investeringen geselecteerd, die op meer dan 5 miljoen euro steun kunnen rekenen. Vlaanderen anticipeert op die manier op het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat vanaf 2023 meer aandacht vraagt voor die thema’s.

In 2021 werden ook weer heel wat projecten ingediend voor innovatieve investeringen, zoals zeekraalteelt in een zilte verticale landbouw, het recupereren van nutriënten uit groentestromen voor varkensvoeder, een mobiele eiwittoaster voor circulaire bedrijfsvoering in de akkerbouw en de rundveesector, enz.

In bijlage vindt u het rapport met heel wat bijkomende informatie van de steun per provincie en per sector.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.