herstelkrediet corona voor de sociale economie

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Ondernemingen met een sociale doelstelling die omwille van de coronacrisis in financiële moeilijkheden zitten, kunnen voortaan een voordelige lening aanvragen. Het gaat om maatwerkbedrijven, lokale diensteneconomie ondernemingen en activiteitencoöperaties. De lening komt van erkende sociale financiers zoals Trividend en Hefboom die samenwerken met het Sociaal Investeringsfonds SIFO. “Ook ondernemingen in de sociale economie worden hard getroffen door de coronacrisis. Om de tewerkstelling van kansengroepen voldoende te garanderen en de bedrijven extra financiële ademruimte te bieden, wordt het nu mogelijk om een gunstige lening aan te vragen”, aldus Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits.

Tijdens de coronacrisis werden ook de maatwerkbedrijven en ondernemingen met een sociale doelstelling zoals de lokale diensteneconomie hard getroffen. De vraag naar producten en diensten  werd (tijdelijk) stopgezet of verminderde aanzienlijk waardoor de productie of dienstverlening de voorbije maanden niet op volle toeren kon draaien. De helft van alle ondernemingen met een sociale doelstelling werken nu opnieuw aan meer dan 70%, terwijl in het begin van de crisis de helft van de ondernemingen aan 20% werkte. Ook de tijdelijke werkloosheid in de sector is aanzienlijk gedaald van 80% in het begin van de crisis naar minder dan 20% vandaag. Bij twee derden van de maatwerkbedrijven bijvoorbeeld is meer dan 8 op de 10 van de doelgroepwerknemers terug aan de slag, bij de start van de coronacrisis was dat nauwelijks nog 1 op de 5. 

Ondernemingen met een sociale doelstelling kunnen via de erkende sociale financiers Trividend en Hefboom dankzij het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) op verschillende manieren geld lenen. Dat kan onder andere via kredieten voor specifieke dossiers en microkredieten. Om ondernemingen op korte en middellange termijn extra financiële ademruimte te geven, wordt het nu ook mogelijk om een gunstig herstelkrediet corona aan te vragen Dat is een voordelige lening van minimum 50.000 euro en maximum 250.000 euro voor een maximale looptijd van 5 jaar. De terugbetaling van het kapitaal kan een jaar uitgesteld worden en de rente varieert in principe tussen 1 en 3%. De bedrijven kunnen die nieuwe voordelige financiering aanvragen via een erkende sociale financier in de sector. Dat zijn er op dit ogenblik twee, namelijk Hefboom cvba en Trividend cvba.

De voorwaarden zijn dat:

  • het dossier behandeld wordt door Hefboom of Trividend;
  • het dossier tot de doelgroep sociale economieondernemingen behoort;
  • de middelen worden aangewend als versterking van het werkkapitaal nodig ten gevolge van de coronacrisis;
  • de kredietnemer geen achterstal had op lopende kredieten;
  • de kredietnemer geen actieve kredietherstructurering doorliep op 31/1/2020;
  • de kredietnemer geen onderneming in moeilijkheden is.

Vlaams minister van Sociale Economie  Hilde Crevits: “De coronacrisis treft al onze ondernemingen, ook de ondernemingen binnen de sociale economie. Om deze ondernemingen meer slagkracht te geven en zoveel mogelijk mensen uit kansengroepen blijven tewerk te stellen,  voorzien we in het ‘herstelkrediet corona’. Dat is een voordelige lening die maximaal 5 jaar loopt en waarbij de onderneming pas na een jaar kapitaal moet terugbetalen. We willen dat mensen die verder staan van de arbeidsmarkt goede jobkansen behouden. Met het herstelkrediet corona werken we mee aan financieel gezonde en veerkrachtige ondernemingen in de sociale economie.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.