Hogere toeslag vanaf 2023 voor kinderen die een ouder verliezen

Publicatiedatum

Tags

Opgroeien

Deel dit artikel

Vanaf volgend jaar hebben kinderen die een ouder verliezen recht op een hogere toeslag. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. De ouders  zullen vanaf dan 138,56 euro per maand krijgen in plaats van 86,60 euro. Dit geldt voor een groep van ongeveer 10.000 kinderen. Hiervoor is in de meerjarenbegroting 2023-2027 tegen horizon 2027 10 miljoen euro voorzien. Zangeres Hannelore Bedert en de vereniging Odos lagen mee aan de basis van de verhoging.

De vraag om de toeslag te verhogen, kwam onder meer van Odos. Deze organisatie staat ouders bij na het overlijden van een partner. Samen met zangeres Hannelore Bedert, die zelf haar partner verloor, voerden ze hierover gesprekken met minister Crevits. De minister engageerde zich om extra middelen te vinden in de begroting 2023 van de Vlaamse Regering. De kinderen die een ouder verliezen, krijgen deze toeslag bovenop het bedrag dat ze via het Groeipakket krijgen.

Vlaams minister Hilde Crevits: “De beslissing om de maandelijkse toeslag voor kinderen die een ouder verliezen te verhogen is belangrijk voor kinderen die één van hun ouders verliezen. Concreet zullen zij de toeslag met meer dan 620 euro per jaar zien stijgen. Het verlies van een partner weegt zwaar en de Vlaamse Regering erkent hiermee dat deze toeslag belangrijk is voor gezinnen waar een partner overlijdt. ”

Hannelore Bedert: “Deze herziening is een sterk signaal: mits constructief en open overleg, van beide kanten, kan iets wat niet klopt toch worden rechtgezet. In een maatschappij waar we voor elkaar zouden moeten zorgen, voelt het als jonge weduwe soms alsof je vergeten bent, alsof je luid moet roepen om toch maar een beetje gehoord te worden, terwijl je je kinderen net zo’n veilig nest wil geven als alle anderen. Net tijdens de jaren waarin een kind financieel het zwaarst doorweegt op een gezin (crèche, school, studies, …) sta je er van de ene op de andere dag alleen voor. Dat dat niet simpel is tussen het verdriet en de gigantische administratieve rompslomp door, is een understatement. Deze herziening - die voor veel lotgenoten heel welkom is - toont aan dat we erkend worden, dat de maatschappij onze kinderen net zo belangrijk vindt als kinderen die het geluk hebben nog steeds beide ouders in hun leven te hebben. Er zijn nog veel discussiepunten in het hele ‘jonge weduwe-verhaal’, dat om meer draait dan enkel de kinderen, maar voor deze aanpassing, met als doel onze kinderen te helpen, ben ik minister Crevits zeer dankbaar. De erkenning doet deugd.”

Evi Vanheel van Odos: “Na het warme gesprek met minister Crevits volgden ook de daden. We zijn blij met dit positieve nieuws en dat de betrokken ouders ook echt het verschil gaan voelen.”

Vanuit Vlaanderen lopen er sinds maart dit jaar ook proefprojecten rond de ondersteuning van personen die hun partner verliezen. Na een overlijden komen er heel wat zaken af op de overlevende partner. Niet enkel is er het rouwproces en de zorg voor de kinderen. Ook financieel en administratief dienen er allerlei zaken geregeld te worden. Via dit project in het kader van geïntegreerd breed onthaal, wordt in een aantal regio’s contacten gelegd om de noden beter te leren kennen en hen toe te leiden naar hun rechten.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.