Hogescholen werken traject microdegree zorgkundige uit

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De Vlaamse hogescholen zullen in de toekomst een mini-opleiding tot zorgkundige organiseren. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft hierover met de hogescholen afspraken gemaakt. Studenten hoger onderwijs kunnen binnen of aanvullend aan hun gekozen bacheloropleiding zo’n mini-opleiding (microdegree) volgen en zo ook tijdens hun studies als jobstudent zorgkundige aan de slag gaan. De opleiding staat ook open voor wie zich wil bij- of omscholen.

“Binnen de zorg hebben we veel zorgkundigen nodig. Je kan via een relatief kort traject het nodige certificaat in de wacht slepen. Samen met de Vlaamse hogescholen zullen we korte opleidingen samenstellen rond thema’s die afgestemd zijn met actuele noden van het werkveld en in het kader van levenslang leren. De bedoeling is om daar in de loop van volgend academiejaar mee te starten” - Vervangend minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Benjamin Dalle.

 

Het doel van dit project is om studenten binnen het hoger onderwijs de mogelijkheid aan te bieden om een microdegree te halen als zorgkundige, binnen of aanvullend aan hun gekozen bacheloropleiding. We denken daarbij in eerste instantie aan de zorgverwante opleidingen zoals ergotherapie, podologie, audiologie, gezinswetenschappen, logopedie. Dit geeft 2 grote voordelen: studenten krijgen tijdens hun opleiding al de kans een certificaat te verwerven, ze kunnen hierdoor ook al direct actief als jobstudent worden ingezet. Daarnaast zorgt dit er ook voor dat indien zij hun gekozen bacheloropleiding om welke reden dan ook niet finaliseren, ze dan toch nog aan de slag kunnen als zorgkundige én we deze waardevolle talenten niet verliezen voor onze zorg- en welzijnssector.

De bedoeling is een mini-opleiding samen te stellen die de student kan volgen via een kort aanvullend leertraject. Het gaat om een erkend certificaat dat je behaalt na het doorlopen en het slagen van de opleiding. De lespakketten bestaan uit opleidingsonderdelen rond thema’s die afgestemd zijn op de beroepsuitoefening zorgkundige, actuele noden van het werkveld en passen in levenslang leren.

Een microdegree bestaat uit verschillende credits die je combineert. Het gaat om een deeltijds engagement van één of twee semesters dat je kan combineren met je studie, met je job of via avondlessen of afstandsonderwijs. Het gaat om een zeer flexibele en inclusieve leervorm waarmee specifieke competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) worden aangeleerd gaande van leren samen werken in team, communicatieve vaardigheden tot aanleren van gedelegeerde verpleegkundige handelingen. Ze zijn gericht op mensen die hun kennis willen uitbreiden zonder een volledig hogeronderwijs programma af te ronden of zich dus professioneel willen bijscholen of omscholen. Het aanbod van de hogescholen is een aanvulling op de bestaande mogelijkheden om zorgkundige te worden, via bijvoorbeeld het beroepsonderwijs of opleidingen van VDAB of Centra voor Volwassenenonderwijs.

Wie het certificaat haalt, kan dan een aanvraag tot erkenning van zorgkundige indienen bij het agentschap Zorg en Gezondheid. Na de erkenning levert de federale overheidsdienst volksgezondheid een visum af. We voeren daarover gesprekken met het federale niveau.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.