In 9 op de 10 vacatures wordt kennis van het Nederlands gevraagd

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

De kennis van het Nederlands is essentieel op de Vlaamse arbeidsmarkt, dat blijkt uit nieuwe cijfers van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. In bijna 9 op de 10 vacatures wordt kennis van het Nederlands gevraagd, in slechts een vijfde van de vacatures wordt kennis van het Frans of het Engels gevraagd. Bijna alle werkzoekenden voldoen aan die verwachtingen, maar bijna 1 op de 8 geeft aan slechts een beperkte kennis van het Nederlands te hebben. Wie het Nederlands machtig is, heeft meer kansen op de arbeidsmarkt. Minister Crevits zal de taal- en jobcoaching evalueren en meer afstemmen op de noden op de arbeidsmarkt.

In de nieuwste editie van ‘VDAB ontcijfert’ wordt nagegaan welke taalvereisten in vacatures gesteld worden én welke talenkennis werkzoekenden aangeven. VDAB heeft daartoe alle rechtstreeks gemelde vacatures en ingeschreven werkzoekenden in het jaar 2018 onderzocht. Centraal staan talenkennis Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Kennis van het Nederlands cruciaal op de arbeidsmarkt

Een blik op de cijfers leert dat kennis van het Nederlands belangrijk is en blijft op de arbeidsmarkt in Vlaanderen. In bijna 9 op de 10 vacatures wordt kennis van het Nederlands gevraagd. Voor Frans is dat slechts in 21,4% van de vacatures zo, voor Engels gaat het om 18% en voor Duits slechts 1,4%. In meer dan 6 op de 10 vacatures wordt enkel kennis van het Nederlands gevraagd. De vraag naar kennis van het Nederlands is de voorbije jaren zelfs gestegen. Ook het gevraagde niveau van beheersing ligt hoog. In 95,8% van de vacatures werd een goede tot zeer goede kennis van het Nederlands gevraagd.

De vraag naar kennis van het Frans en het Engels verschilt wel van regio tot regio en van beroep tot beroep. Zo wordt in bijna 7 op de 10 vacatures uit de kuststreek, in bijna 6 op de 10 vacatures uit de taalgrensstreek en in ruim een derde van de vacatures uit de rand rond Brussel en de regio Antwerpen ook kennis van het Frans gevraagd. Kennis van het Engels wordt vooral gevraagd in de rand rond Brussel, enkele centrumsteden en de kuststreek.

Kennis van Frans of Engels wordt over het algemeen meer gevraagd voor hoger geschoolde vacante functies, maar ook bij diplomavereiste 3de graad ASO is er een hogere vraag. In de top 10 beroepen met taalvereiste Engels of Frans zijn het zelfs voornamelijk beroepen uit de toeristische sector.

Top 10 beroepen met hoogste aandeel vacatures met specifieke taalvereiste (2018)

Taalvereiste Frans

Taalvereiste Engels

Steward luchtvaart 100%

Steward luchtvaart 100%

Leidinggevend bemanningslid luchtvaart 99%

Leidinggevend bemanningslid luchtvaart 100%

Reisleider gids 94%

Reisleider gids 96%

Hotelreceptionist 94%

Hotelreceptionist 95%

Receptionist 80%

Medewerker internationaal goederenverkeer 95%

Schade-expert verzekeringen 78%

Expediteur 89%

Begeleider-controleur openbaar vervoer 76%

Medewerker socio-economische studies 87%

Adviseur kredieten 75%

Expert O&O industrie 79%

Medewerker socio-economische studies 75%

Operator energetische & petrochemische installaties 76%

Polyvalent hotelmedewerker 72%

Technicus O&O procesindustrie 75%

 

96,5% van de werkzoekenden geeft aan Nederlands te kennen

Bijna alle werkzoekenden geven aan dat ze kennis hebben van het Nederlands en ook het niveau van beheersing ligt hoog. Bijna 9 op de 10 van de werkzoekenden beheerst het Nederlands goed tot zeer goed.

Aandeel niet-werkende werkzoekenden met specifieke talenkennis per taal (2015-2018)

Bijna 1 op de 8 werkzoekenden geeft aan een beperkte kennis van het Nederlands te hebben.

Ook hier is weer een verschil naargelang de regio en het beroep. In de rand rond Brussel zijn meer werkzoekenden met kennis van het Frans (ongeveer 90%) en het Engels (bijna 80%). Ook in de kuststreek geven meer werkzoekenden aan Frans (8 op de 10) en Engels (3 op de 4) te beheersen. Vooral werkzoekenden die graag in de sector van mondelingen of schriftelijke communicatie willen werken, geven aan het Frans en Engels te beheersen.

Taalkennis Frans

Taalkennis Engels

Uitgever 96%

Uitgever 100%

Verantwoordelijke interne communicatie 95%

Hoofdredacteur 99%

Verantwoordelijke externe communicatie 95%

Trend- en marktanalist 99%

Beleidsverantwoordelijke overheidsdienst 95%

Manager toerismeproducten 98%

Directeur grote organisatie 94%

Corrector 98%

Verantwoordelijke reclamecampagnes 94%

Diplomatiek vertegenwoordiger 98%

Verantwoordelijke verkooppromotie 93%

Verantwoordelijke interne communicatie 98%

Copywriter 93%

Verantwoordelijke externe communicatie 98%

Communicatie-assistent 93%

Copywriter 98%

Hoofdredacteur 93%

Auteur 98%

Job- en taalcoaching onder de loep genomen

Begeleiding en opleiding is dus heel belangrijk. Want wie het Nederlands minder goed beheerst heeft minder kansen om uit te stromen naar een job. 6 maanden na instroom in werkloosheid ligt het aantal werkzoekenden dat werk vond gemiddeld 21% lager bij wie een taalachterstand Nederlands heeft. Daarom is er ook dienstverlening naar de werkgevers toe met bijvoorbeeld de Individuele Beroepsopleiding met Taalcoaching. Een instructeur geeft een tot twee keer per week taalcoaching aan de anderstalige die het Nederlands minder goed beheerst én zijn of haar collega’s. Op die manier leert de anderstalige het Nederlands dat hij of zij nodig heeft in de job en leren de collega’s hoe ze helder kunnen communiceren. Daarnaast bestaat er ook Nederlands op de werkvloer+. Dat is taalondersteuning via VDAB waarbij tegen betaling werknemers en werkgevers gecoacht worden. Op maat van de organisatie in de werkcontext. Ook via job- en taalcoaching kunnen werkgevers samen met VDAB taalondersteuning bieden aan de werknemers. Die job- en taalcoaching zal de komende maanden ook herbekeken en meer aangepast worden aan de noden op de arbeidsmarkt.

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB: “Goed kunnen communiceren met je collega’s is belangrijk om te kunnen samenwerken. Maar talenkennis speelt al een belangrijke rol in de jobzoektocht. Om een goed CV te kunnen opstellen, goed te begrijpen wat er in een vacature staat, en een sollicitatiegesprek te kunnen voeren, is kennis van het Nederlands essentieel. Voor werkzoekenden met weinig kennis van het Nederlands, maken we van elk contact met VDAB een leermoment. We willen elke kans benutten om Nederlands te stimuleren en zo de kansen op een job en een duurzame loopbaan te vergroten.”

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Het kennen van het Nederlands is belangrijk om kans te maken op een job. Maar omgekeerd is het hebben van een job ook een troef om de kennis van het Nederlands te verhogen. De werkplek als leerschool. Werknemers die onvoldoende Nederlands kennen, moeten begeleid worden. VDAB voorziet daarbij in taaltrajecten. Maar ook voor werkgevers die mensen met een taalachterstand aannemen, moeten we voldoende ondersteuning voorzien.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.