In 9 op de 10 vacatures wordt kennis van het Nederlands gevraagd

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

De kennis van het Nederlands is essentieel op de Vlaamse arbeidsmarkt, dat blijkt uit nieuwe cijfers van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. In bijna 9 op de 10 vacatures wordt kennis van het Nederlands gevraagd, in slechts een vijfde van de vacatures wordt kennis van het Frans of het Engels gevraagd. Bijna alle werkzoekenden voldoen aan die verwachtingen, maar bijna 1 op de 8 geeft aan slechts een beperkte kennis van het Nederlands te hebben. Wie het Nederlands machtig is, heeft meer kansen op de arbeidsmarkt. Minister Crevits zal de taal- en jobcoaching evalueren en meer afstemmen op de noden op de arbeidsmarkt.

In de nieuwste editie van ‘VDAB ontcijfert’ wordt nagegaan welke taalvereisten in vacatures gesteld worden én welke talenkennis werkzoekenden aangeven. VDAB heeft daartoe alle rechtstreeks gemelde vacatures en ingeschreven werkzoekenden in het jaar 2018 onderzocht. Centraal staan talenkennis Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Kennis van het Nederlands cruciaal op de arbeidsmarkt

Een blik op de cijfers leert dat kennis van het Nederlands belangrijk is en blijft op de arbeidsmarkt in Vlaanderen. In bijna 9 op de 10 vacatures wordt kennis van het Nederlands gevraagd. Voor Frans is dat slechts in 21,4% van de vacatures zo, voor Engels gaat het om 18% en voor Duits slechts 1,4%. In meer dan 6 op de 10 vacatures wordt enkel kennis van het Nederlands gevraagd. De vraag naar kennis van het Nederlands is de voorbije jaren zelfs gestegen. Ook het gevraagde niveau van beheersing ligt hoog. In 95,8% van de vacatures werd een goede tot zeer goede kennis van het Nederlands gevraagd.

De vraag naar kennis van het Frans en het Engels verschilt wel van regio tot regio en van beroep tot beroep. Zo wordt in bijna 7 op de 10 vacatures uit de kuststreek, in bijna 6 op de 10 vacatures uit de taalgrensstreek en in ruim een derde van de vacatures uit de rand rond Brussel en de regio Antwerpen ook kennis van het Frans gevraagd. Kennis van het Engels wordt vooral gevraagd in de rand rond Brussel, enkele centrumsteden en de kuststreek.

Kennis van Frans of Engels wordt over het algemeen meer gevraagd voor hoger geschoolde vacante functies, maar ook bij diplomavereiste 3de graad ASO is er een hogere vraag. In de top 10 beroepen met taalvereiste Engels of Frans zijn het zelfs voornamelijk beroepen uit de toeristische sector.

Top 10 beroepen met hoogste aandeel vacatures met specifieke taalvereiste (2018)

Taalvereiste Frans

Taalvereiste Engels

Steward luchtvaart 100%

Steward luchtvaart 100%

Leidinggevend bemanningslid luchtvaart 99%

Leidinggevend bemanningslid luchtvaart 100%

Reisleider gids 94%

Reisleider gids 96%

Hotelreceptionist 94%

Hotelreceptionist 95%

Receptionist 80%

Medewerker internationaal goederenverkeer 95%

Schade-expert verzekeringen 78%

Expediteur 89%

Begeleider-controleur openbaar vervoer 76%

Medewerker socio-economische studies 87%

Adviseur kredieten 75%

Expert O&O industrie 79%

Medewerker socio-economische studies 75%

Operator energetische & petrochemische installaties 76%

Polyvalent hotelmedewerker 72%

Technicus O&O procesindustrie 75%

 

96,5% van de werkzoekenden geeft aan Nederlands te kennen

Bijna alle werkzoekenden geven aan dat ze kennis hebben van het Nederlands en ook het niveau van beheersing ligt hoog. Bijna 9 op de 10 van de werkzoekenden beheerst het Nederlands goed tot zeer goed.

Aandeel niet-werkende werkzoekenden met specifieke talenkennis per taal (2015-2018)

Bijna 1 op de 8 werkzoekenden geeft aan een beperkte kennis van het Nederlands te hebben.

Ook hier is weer een verschil naargelang de regio en het beroep. In de rand rond Brussel zijn meer werkzoekenden met kennis van het Frans (ongeveer 90%) en het Engels (bijna 80%). Ook in de kuststreek geven meer werkzoekenden aan Frans (8 op de 10) en Engels (3 op de 4) te beheersen. Vooral werkzoekenden die graag in de sector van mondelingen of schriftelijke communicatie willen werken, geven aan het Frans en Engels te beheersen.

Taalkennis Frans

Taalkennis Engels

Uitgever 96%

Uitgever 100%

Verantwoordelijke interne communicatie 95%

Hoofdredacteur 99%

Verantwoordelijke externe communicatie 95%

Trend- en marktanalist 99%

Beleidsverantwoordelijke overheidsdienst 95%

Manager toerismeproducten 98%

Directeur grote organisatie 94%

Corrector 98%

Verantwoordelijke reclamecampagnes 94%

Diplomatiek vertegenwoordiger 98%

Verantwoordelijke verkooppromotie 93%

Verantwoordelijke interne communicatie 98%

Copywriter 93%

Verantwoordelijke externe communicatie 98%

Communicatie-assistent 93%

Copywriter 98%

Hoofdredacteur 93%

Auteur 98%

Job- en taalcoaching onder de loep genomen

Begeleiding en opleiding is dus heel belangrijk. Want wie het Nederlands minder goed beheerst heeft minder kansen om uit te stromen naar een job. 6 maanden na instroom in werkloosheid ligt het aantal werkzoekenden dat werk vond gemiddeld 21% lager bij wie een taalachterstand Nederlands heeft. Daarom is er ook dienstverlening naar de werkgevers toe met bijvoorbeeld de Individuele Beroepsopleiding met Taalcoaching. Een instructeur geeft een tot twee keer per week taalcoaching aan de anderstalige die het Nederlands minder goed beheerst én zijn of haar collega’s. Op die manier leert de anderstalige het Nederlands dat hij of zij nodig heeft in de job en leren de collega’s hoe ze helder kunnen communiceren. Daarnaast bestaat er ook Nederlands op de werkvloer+. Dat is taalondersteuning via VDAB waarbij tegen betaling werknemers en werkgevers gecoacht worden. Op maat van de organisatie in de werkcontext. Ook via job- en taalcoaching kunnen werkgevers samen met VDAB taalondersteuning bieden aan de werknemers. Die job- en taalcoaching zal de komende maanden ook herbekeken en meer aangepast worden aan de noden op de arbeidsmarkt.

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB: “Goed kunnen communiceren met je collega’s is belangrijk om te kunnen samenwerken. Maar talenkennis speelt al een belangrijke rol in de jobzoektocht. Om een goed CV te kunnen opstellen, goed te begrijpen wat er in een vacature staat, en een sollicitatiegesprek te kunnen voeren, is kennis van het Nederlands essentieel. Voor werkzoekenden met weinig kennis van het Nederlands, maken we van elk contact met VDAB een leermoment. We willen elke kans benutten om Nederlands te stimuleren en zo de kansen op een job en een duurzame loopbaan te vergroten.”

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Het kennen van het Nederlands is belangrijk om kans te maken op een job. Maar omgekeerd is het hebben van een job ook een troef om de kennis van het Nederlands te verhogen. De werkplek als leerschool. Werknemers die onvoldoende Nederlands kennen, moeten begeleid worden. VDAB voorziet daarbij in taaltrajecten. Maar ook voor werkgevers die mensen met een taalachterstand aannemen, moeten we voldoende ondersteuning voorzien.”

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.