Infolijn voor apenpokken en gerichte sensibiliseringsacties op Antwerp Pride

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits versterkt de informatievertrekking en sensibilisering rond het apenpokkenvirus. Voortaan kan iedereen bij de infolijn 1700 terecht voor vragen of algemene informatie over de apenpokken. Sensoa en het Agentschap Zorg en Gezondheid nemen bijkomende initiatieven voor het sensibiliseren van de doelgroep. Tijdens de Antwerp Pride zal Sensoa ter plaatse vragen van bezoekers beantwoorden en juiste informatie over het virus verspreiden. Uitbaters van sekshoreca werden preventief ingelicht over hoe het risico op besmetting te beperken.

“Via Sensoa merken we een toenemende ongerustheid ten aanzien van het apenpokkenvirus binnen de LGBTQ+-gemeenschap. Er is in deze fase absoluut geen reden tot paniek, er is geen risico op overdracht door bijvoorbeeld samen feest te vieren. Het is wel belangrijk om mensen goed te informeren. Naast de huidige informatieverstrekking via de website van het Agentschap Zorg en gezondheid, schakelen we de infolijn 1700 in voor het beantwoorden van vragen van burgers. Ook zetten we verder in op het sensibiliseren van de MSM-gemeenschap waar het virus het meest circuleert. Dit doen we aan de hand van sociale media en medewerkers van Sensoa die op events als de Antwerp Pride ter beschikking staan voor vragen en info.” - Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits  

De voorbije maanden zijn er diverse initiatieven genomen om informatie te verstrekken over het apenpokkenvirus. Burgers, huisartsen en organisaties krijgen regelmatig de meest actuele informatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Informatie over de ziekte, over vaccinatie, over staalafnames enz. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde stelt gedetailleerde en actuele informatie ter beschikking en geeft antwoorden op veel gestelde vragen. Sensoa zorgt voor sensibilisering in de gemeenschap van homo en biseksuele mannen met wisselende seksuele contacten, de groep waarbij het virus vooral wordt vastgesteld.  

Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Hilde Crevits heeft in nauw overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid en Sensoa beslist om de bestaande communicatie- en sensibiliseringsacties te versterken. “Naast een gezondheidsprobleem, merken we een grote ongerustheid over het apenpokkenvirus. Maar tegelijkertijd zien we ook een grote bereidheid bij de doelgroep om zich te beschermen: veel homomannen informeren zich, praten erover met elkaar en willen zich laten vaccineren”, aldus Sensoa.

1700 hulplijn 

De 1700 infolijn wordt ingeschakeld voor algemene informatie over de epidemie of vragen over preventieve maatregelen, testen en vaccinatie. Van daaruit zal er ook doorverwezen worden naar huisartsen of andere nuttige organisaties.  Burgers kunnen bij de infolijn terecht tijdens weekdagen van 9 tot 19u. Tijdens het weekend van de Antwerp Pride wordt er uitzonderlijk in telefonische permanentie voorzien, deze gebeurt via het contacttracingscenter via het nummer 02 214 19 19. De  1700 lijn zal naar dit nummer doorverwijzen. Op die manier kunnen burgers ook tijdens het feestweekend met hun vragen terecht. 

Gerichte sensibiliseringsacties  

De Antwerp Pride is in eerste instantie een feestelijke optocht die heel veel mensen op de been brengt en mensen wil verbinden. Opdat iedereen gerust en goed geïnformeerd zou kunnen deelnemen, biedt Zorg en Gezondheid alle nodige informatie op hun website. Sensoa zal ter plaatse op de Antwerp Pride zijn om vragen van mensen te beantwoorden en hen te informeren. Er zullen ook kaartjes uitgedeeld worden met een QR-code die doorverwijst naar de website met alle juiste informatie over het virus.  

Ook werden uitbaters van plaatsen waar intiem contact mogelijk is persoonlijk gecontacteerd door Sensoa om hen te informeren over mogelijke preventieve maatregelen die zij kunnen nemen zodat het risico op besmetting met het apenpokkenvirus zo beperkt mogelijk blijft. Sensoa neemt ook deel aan de traditionele stoet. 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid stuurde alle erkende sekshoreca in Vlaanderen en Brussel een bericht met de vraag informatiemateriaal van Sensoa ter beschikking te stellen voor hun klanten. Daarnaast bekijken Sensoa en het Agentschap Zorg en Gezondheid hoe via sociale media berichten de gemeenschap de komende weken beter bereikt kan worden. 

Contacttracing

Via het Agentschap Zorg en Gezondheid wordt ook de contacttracing verdergezet. Besmette personen en hun hoog-risicocontacten worden gecontacteerd. Om de verspreiding van de ziekte te vermijden is het belangrijk dat personen die een seksueel/nauw contact hadden met een persoon met apenpokken tijdig verwittigd worden. Zo kunnen deze personen waakzaam zijn voor het ontwikkelen van symptomen en maatregelen nemen om zichzelf en hun omgeving te beschermen. Zorg en Gezondheid neemt telefonisch contact op met de personen die positief zijn getest op apenpokken. Tijdens het telefoongesprek worden de geldende richtlijnen uitgelegd en worden de contacten in kaart gebracht. Die worden op hun beurt gecontacteerd. 

Het contactopsporingsonderzoek is zeer tijdsintensief en het resultaat is ondanks de inspanningen vandaag relatief beperkt. Dit heeft te maken met het feit dat besmette personen vaak geen contactgegevens hebben van de personen met wie ze nauw (seksueel) contact hadden en/of met de privacygevoelige context. Veel homomannen verwittigen zelf al hun contacten wanneer ze een positieve diagnose krijgen. 

Minister Crevits benadrukt dat deze open communicatie essentieel is en roept om op informatie ook maximaal te delen met de contactopsporing: “De contactopsporing valt of staat met de bereidheid om open te communiceren. Het is van groot belang dat besmette personen er vertrouwen in hebben. Onze contactonderzoekers werken op professionele en vertrouwelijke wijze. Zo wordt een hoog-risicocontact niet verteld wie de besmette persoon is. Het is dus belangrijk om niet te stilzwijgen, open communicatie verkleint het risico op verdere verspreiding van het virus.” Besmette personen die liever niet via de telefoon hun contacten meegeven, kunnen dit ook anoniem via partneralert.be doen. 

Alle informatie over het apenpokkenvirus in Vlaanderen is terug te vinden op de website van Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/apenpokken-monkeypox

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.