INTERESSE VOOR WERKBAARHEIDSCHEQUES STIJGT

Publicatiedatum

Deel dit artikel

In het eerste halfjaar van 2021 werden 260 aanvragen voor werkbaarheidscheques ingediend. Dat zijn er nu al ongeveer evenveel als alle aanvragen van 2020. Met een werkbaarheidscheque kunnen bedrijven advies inkopen om bijvoorbeeld telewerk te organiseren of de werkbaarheid in de onderneming te verhogen. Door corona merk je dat bedrijven daar meer aandacht aan besteden. Wegens de grotere interesse wordt het budget voor werkbaarheidscheques dit jaar tot 3 miljoen euro verhoogd.

Een goede balans tussen werk en privé, een boeiende en uitdagende job, extra leermogelijkheden. Het zijn allemaal elementen van werkbaar werk. Bijna alle Vlamingen hechten daar belang aan. Om werkgevers en ondernemingen te ondersteunen om de werkbaarheid in hun organisatie te verbeteren, zijn er de werkbaarheidscheques. Dat is steun van Vlaanderen om te onderzoeken hoe werkbaar het werk in een organisatie is of voor advies, begeleiding en opleiding om werknemers werkbaar aan de slag te houden. Het voorbije half jaar werden 260 aanvragen voor werkbaarheidscheques ingediend. De coronacrisis zet meer bedrijven ertoe aan om hun werking te reorganiseren, zeker op het vlak van telewerk.”– Hilde Crevits

 

Het belang van werkbaar werk is in deze coronatijden steeds duidelijker. Het is van belang voor zowel de werknemers, de werkgevers als de bedrijven. Wie werkbaar werk heeft, gaat liever werken, heeft plezier in het werk en kan langer blijven werken. De Vlaamse regering en de sociale partners hebben sinds 14 december 2018 het actieplan ‘Samen een versnelling hoger voor werkbaar werk’ ondertekend. Eén van de elementen in dat actieplan is een werkbaarheidscheque voor ondernemingen.

 

Voor het derde jaar op rij kunnen ondernemingen zo’n werkbaarheidscheque aanvragen en via een meting de werkbaarheid in kaart te brengen. De meting omvat een bevraging van de werknemers met focus op verschillende componenten van werkbaar werk, zoals stress, motivatie, leermogelijkheden en een evenwichtige werk-privé balans. De werkbaarheidscheque kan ook dienen om begeleiding of opleiding in te kopen om de werkbaarheid te verhogen. Sinds vorig jaar kan de cheque ook gebruikt worden om telewerk goed te organiseren. Concreet gaat het dus om de opvolging van het werk, welke frequentie van telewerk mogelijk is, hoe processen digitaliseren of het samenwerken op afstand faciliteren. Veel werkgevers zitten met vragen daarover en beschikken zelf niet over de nodige expertise. Een onderneming kan maximaal 3 keer steun aanvragen en een maximale steun van 10.000 euro ontvangen. De steun bedraagt 60%.

 

260 aanvragen op een half jaar tijd

Het voorbije halfjaar werden 260 aanvragen voor werkbaarheidscheques ingediend. Daarvan werden al 148 aanvragen goedgekeurd. 16 van die projecten gaan over het organiseren van telewerk. In vergelijking met de voorbije jaren is er een sterke stijging van het gebruik. Net omdat er zoveel aanvragen worden ingediend, wordt het budget voor werkbaarheidscheques voor de rest van dit jaar opgetrokken van 1 tot 3 miljoen euro.

 

 

 

TOTAAL INGEDIEND

Positief beslist

Negatief beslist

Projecten ingetrokken

Projecten in beslissing

2019

110

101

9

6

0

2020

274

268

6

4

0

2021

260

148

4

0

54

Totaal

644

517

19

10

54

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.