INTERESSE VOOR WERKBAARHEIDSCHEQUES STIJGT

Publicatiedatum

Deel dit artikel

In het eerste halfjaar van 2021 werden 260 aanvragen voor werkbaarheidscheques ingediend. Dat zijn er nu al ongeveer evenveel als alle aanvragen van 2020. Met een werkbaarheidscheque kunnen bedrijven advies inkopen om bijvoorbeeld telewerk te organiseren of de werkbaarheid in de onderneming te verhogen. Door corona merk je dat bedrijven daar meer aandacht aan besteden. Wegens de grotere interesse wordt het budget voor werkbaarheidscheques dit jaar tot 3 miljoen euro verhoogd.

Een goede balans tussen werk en privé, een boeiende en uitdagende job, extra leermogelijkheden. Het zijn allemaal elementen van werkbaar werk. Bijna alle Vlamingen hechten daar belang aan. Om werkgevers en ondernemingen te ondersteunen om de werkbaarheid in hun organisatie te verbeteren, zijn er de werkbaarheidscheques. Dat is steun van Vlaanderen om te onderzoeken hoe werkbaar het werk in een organisatie is of voor advies, begeleiding en opleiding om werknemers werkbaar aan de slag te houden. Het voorbije half jaar werden 260 aanvragen voor werkbaarheidscheques ingediend. De coronacrisis zet meer bedrijven ertoe aan om hun werking te reorganiseren, zeker op het vlak van telewerk.”– Hilde Crevits

 

Het belang van werkbaar werk is in deze coronatijden steeds duidelijker. Het is van belang voor zowel de werknemers, de werkgevers als de bedrijven. Wie werkbaar werk heeft, gaat liever werken, heeft plezier in het werk en kan langer blijven werken. De Vlaamse regering en de sociale partners hebben sinds 14 december 2018 het actieplan ‘Samen een versnelling hoger voor werkbaar werk’ ondertekend. Eén van de elementen in dat actieplan is een werkbaarheidscheque voor ondernemingen.

 

Voor het derde jaar op rij kunnen ondernemingen zo’n werkbaarheidscheque aanvragen en via een meting de werkbaarheid in kaart te brengen. De meting omvat een bevraging van de werknemers met focus op verschillende componenten van werkbaar werk, zoals stress, motivatie, leermogelijkheden en een evenwichtige werk-privé balans. De werkbaarheidscheque kan ook dienen om begeleiding of opleiding in te kopen om de werkbaarheid te verhogen. Sinds vorig jaar kan de cheque ook gebruikt worden om telewerk goed te organiseren. Concreet gaat het dus om de opvolging van het werk, welke frequentie van telewerk mogelijk is, hoe processen digitaliseren of het samenwerken op afstand faciliteren. Veel werkgevers zitten met vragen daarover en beschikken zelf niet over de nodige expertise. Een onderneming kan maximaal 3 keer steun aanvragen en een maximale steun van 10.000 euro ontvangen. De steun bedraagt 60%.

 

260 aanvragen op een half jaar tijd

Het voorbije halfjaar werden 260 aanvragen voor werkbaarheidscheques ingediend. Daarvan werden al 148 aanvragen goedgekeurd. 16 van die projecten gaan over het organiseren van telewerk. In vergelijking met de voorbije jaren is er een sterke stijging van het gebruik. Net omdat er zoveel aanvragen worden ingediend, wordt het budget voor werkbaarheidscheques voor de rest van dit jaar opgetrokken van 1 tot 3 miljoen euro.

 

 

 

TOTAAL INGEDIEND

Positief beslist

Negatief beslist

Projecten ingetrokken

Projecten in beslissing

2019

110

101

9

6

0

2020

274

268

6

4

0

2021

260

148

4

0

54

Totaal

644

517

19

10

54

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.