investeren om duurzaamheid te realiseren

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits maakt 4 miljoen euro vrij voor investeringen in de agrovoedingssector waar de focus ligt op circulaire economie en economische relance in het kader van de coronacrisis. Dat heeft ze bekend gemaakt naar aanleiding van de Dag van de Landbouw die morgen en overmorgen in de vijf provincies plaats vindt. Landbouwers, bedrijven en organisaties die samenwerken en in duurzame vernieuwingen investeren kunnen rekenen op financiële ondersteuning.

De agrovoedingsindustrie in Vlaanderen is een belangrijke speler die garant staat voor meer dan 135.000 jobs en waar onze land- en tuinbouwers de basis van vormen. De coronacrisis heeft aangetoond dat de agrovoedingssector slagkrachtig is. Onze landbouwers en bedrijven zorgen voor hoogwaardig en veilig voedsel. Daarom is het belangrijk dat de landbouw en de agrovoedingssector investeringen realiseren die de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van onze landbouw- en voedingsproducten verhogen. Bovendien zijn investeringen cruciaal voor de economische ontwikkeling van de sector zelf en spelen ze in op maatschappelijke verwachtingen zoals voedselkwaliteit, klimaat, circulaire economie, korte keten en lokale voeding.

Concreet werden in het verleden subsidies verleend voor bijvoorbeeld een hoogtechnologische wortelsorteermachine om voedselverlies te vermijden en betere opbrengsten oplevert voor de landbouwer, of voor een waterzuiveringsinstallatie in een groentenverwerkend bedrijf dat het gebruikte afvalwater zuivert en opnieuw gebruikt. Ook melkverwerkingsmachines voor enkele boeren die samenwerken of lokaal investeren in een afzetplatform behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast wordt er gemikt op projecten om neven- of reststromen te valideren.

  • Focus op circulaire economie en relance
  • Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits maakt uit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) opnieuw 4 miljoen euro vrij voor investeringen in de agrovoedingssector. De oproep gebeurt in het kader van het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020. Via diverse maatregelen wil Vlaanderen de competitiviteit en de verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleren en ondersteunen. De focus ligt deze keer op investeringen in circulaire economie en op de economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen. Hiervoor wordt telkens 1 miljoen euro voorbehouden. Het resterende budget is beschikbaar voor andere investeringen in de agrovoedingsketen.

Een breed gamma van kandidaten komt in aanmerking: verwerkende bedrijven van land- en tuinbouwproducten, coöperatieve groepen van landbouwers, producentenorganisaties, groepen van land- en tuinbouwbedrijven, een verwerker in coöperatie met enkele land- en tuinbouwbedrijven of een coöperatie van een supermarktketen met enkele land- en tuinbouwbedrijven, enz.

Er is een vast subsidiepercentage van 30%. De projecten worden beoordeeld op de meerwaarde voor de landbouwsector, de duurzaamheid van het project en de mate van samenwerking binnen de keten. De beste voorstellen krijgen een subsidie. Het maximumbedrag van de subsidie is 300.000 euro per investeringsproject. De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal 2,5 jaar vanaf de kennisgeving van de selectie.

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits: “Landbouw en voeding zijn in Vlaanderen economisch belangrijke sectoren. Het respect voor onze landbouwers en bedrijven tijdens de coronacrisis is gegroeid. Zij hebben hun slagkracht getoond. Het is cruciaal dat ook zij kunnen innoveren met het oog op een duurzame productie en maatschappelijke veranderingen. We voorzien daarom in 4 miljoen euro om goede investeringsprojecten die als toonbeeld kunnen gelden te ondersteunen.”

Meer informatie over deze oproep vindt u op de website www.vlaanderen.be/landbouw/agrovoeding.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.