investeren om duurzaamheid te realiseren

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits maakt 4 miljoen euro vrij voor investeringen in de agrovoedingssector waar de focus ligt op circulaire economie en economische relance in het kader van de coronacrisis. Dat heeft ze bekend gemaakt naar aanleiding van de Dag van de Landbouw die morgen en overmorgen in de vijf provincies plaats vindt. Landbouwers, bedrijven en organisaties die samenwerken en in duurzame vernieuwingen investeren kunnen rekenen op financiële ondersteuning.

De agrovoedingsindustrie in Vlaanderen is een belangrijke speler die garant staat voor meer dan 135.000 jobs en waar onze land- en tuinbouwers de basis van vormen. De coronacrisis heeft aangetoond dat de agrovoedingssector slagkrachtig is. Onze landbouwers en bedrijven zorgen voor hoogwaardig en veilig voedsel. Daarom is het belangrijk dat de landbouw en de agrovoedingssector investeringen realiseren die de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van onze landbouw- en voedingsproducten verhogen. Bovendien zijn investeringen cruciaal voor de economische ontwikkeling van de sector zelf en spelen ze in op maatschappelijke verwachtingen zoals voedselkwaliteit, klimaat, circulaire economie, korte keten en lokale voeding.

Concreet werden in het verleden subsidies verleend voor bijvoorbeeld een hoogtechnologische wortelsorteermachine om voedselverlies te vermijden en betere opbrengsten oplevert voor de landbouwer, of voor een waterzuiveringsinstallatie in een groentenverwerkend bedrijf dat het gebruikte afvalwater zuivert en opnieuw gebruikt. Ook melkverwerkingsmachines voor enkele boeren die samenwerken of lokaal investeren in een afzetplatform behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast wordt er gemikt op projecten om neven- of reststromen te valideren.

  • Focus op circulaire economie en relance
  • Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits maakt uit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) opnieuw 4 miljoen euro vrij voor investeringen in de agrovoedingssector. De oproep gebeurt in het kader van het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020. Via diverse maatregelen wil Vlaanderen de competitiviteit en de verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleren en ondersteunen. De focus ligt deze keer op investeringen in circulaire economie en op de economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen. Hiervoor wordt telkens 1 miljoen euro voorbehouden. Het resterende budget is beschikbaar voor andere investeringen in de agrovoedingsketen.

Een breed gamma van kandidaten komt in aanmerking: verwerkende bedrijven van land- en tuinbouwproducten, coöperatieve groepen van landbouwers, producentenorganisaties, groepen van land- en tuinbouwbedrijven, een verwerker in coöperatie met enkele land- en tuinbouwbedrijven of een coöperatie van een supermarktketen met enkele land- en tuinbouwbedrijven, enz.

Er is een vast subsidiepercentage van 30%. De projecten worden beoordeeld op de meerwaarde voor de landbouwsector, de duurzaamheid van het project en de mate van samenwerking binnen de keten. De beste voorstellen krijgen een subsidie. Het maximumbedrag van de subsidie is 300.000 euro per investeringsproject. De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal 2,5 jaar vanaf de kennisgeving van de selectie.

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits: “Landbouw en voeding zijn in Vlaanderen economisch belangrijke sectoren. Het respect voor onze landbouwers en bedrijven tijdens de coronacrisis is gegroeid. Zij hebben hun slagkracht getoond. Het is cruciaal dat ook zij kunnen innoveren met het oog op een duurzame productie en maatschappelijke veranderingen. We voorzien daarom in 4 miljoen euro om goede investeringsprojecten die als toonbeeld kunnen gelden te ondersteunen.”

Meer informatie over deze oproep vindt u op de website www.vlaanderen.be/landbouw/agrovoeding.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.