Jobstudenten die een arbeidsongeval krijgen verliezen hun Groeipakket niet

Publicatiedatum

Tags

Opgroeien

Deel dit artikel

Jobstudenten die een vergoeding krijgen na een arbeidsongeval of ten gevolge van een beroepsziekte zullen hun Groeipakket niet langer geschorst zien. Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het Groeipakket op dat vlak met terugwerkende kracht gewijzigd.

“Wanneer studenten een arbeidsongeval krijgen tijdens het werk en ze krijgen daarvoor een vergoeding, dan verliezen ze hierdoor hun Groeipakket. Niemand kiest ervoor om een arbeidsongeval of beroepsziekte te krijgen, en als het je overkomt is het niet logisch dat je je Groeipakket verliest, terwijl je het wel zou krijgen als je gewoon had door kunnen werken. We wijzigen dat nu, zodat een student die binnen de wettelijke grenzen een studentenjob uitoefent en een arbeidsongeval krijgt, daarvoor niet meer gestraft wordt. En we doen dat met terugwerkende kracht, zodat we dit rechtzetten voor wie sinds de invoering van het Groeipakket, al geschorst werd.” Hilde Crevits

 Tot voor kort zorgde de uitkering die jobstudenten die slachtoffer worden van een arbeidsongeval of beroepsziekte krijgen ervoor dat het Groeipakket automatisch geschorst werd vanaf de eerste dag waarop de vergoeding bij arbeidsongevallen en beroepsziekten werd uitgekeerd. In 2021 bijvoorbeeld hebben 2.789 jongeren tussen de 18 en 25 jaar een sociale uitkering gekregen in het kader van een arbeidsongeval of beroepsziekte. Door de aanpassing in de regelgeving van het Groeipakket zal dit niet langer het geval zijn. En ook al gaat soms maar over een vergoeding van enkele dagen in een maand, omdat er een cumulverbod gold, verloren ze voor die maanden hun Groeipakket. De nieuwe maatregel gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019. Dat is goed nieuws voor alle jobstudenten die het Groeipakket omwille van een vergoeding voor arbeidsongeval of beroepsziekte al verloren, want terugvorderingen zullen worden rechtgezet. De Vlaamse regering keurde vorige vrijdag ook het besluit definitief goed waarmee jobstudenten in 2023 en 2024 tot 600u mogen werken zonder hun Groeipakket te verliezen.   

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.