Krijtlijnen vernieuwde VDAB bekend!

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering de vernieuwde aanpak van VDAB duidelijk gemaakt. In samenwerking met heel wat partners zal VDAB meer dan ooit elke Vlaming doorheen hun loopbaan ondersteunen. De kerntaak van VDAB blijft, in samenwerking met heel wat partners, het begeleiden van werkzoekenden naar een job, alsook werkgevers ondersteunen bij het invullen van hun vacatures. Daarnaast zal VDAB ook voorzien in een gepersonaliseerde website voor iedere burger die tegen de zomer van 2021 klaar zal zijn. Een veilige kluis waar al je loopbaandata wordt verzameld. Op basis van deze gegevens zal er naast vacatures ook begeleiding- en opleidingssuggesties worden aangeboden. Niet alleen werkzoekenden maar ook werknemers kunnen hier gebruik van maken om hun loopbaan duurzaam uit te bouwen.

De komende jaren moet VDAB meer dan ooit de arbeidsmarktregisseur worden. Niet enkel de werkzoekende is ‘klant’ bij VDAB, maar elke Vlaming moet bij VDAB kunnen aankloppen om zijn of haar loopbaan meer handen te nemen. Loopbanen zijn steeds in beweging. Werk, stages of een opleiding, even tijd nemen om voor de kinderen te zorgen of wat meer tijd voor mantelzorg, loopbanen zijn vandaag allesbehalve rechtlijnig. De Vlaamse Regering verwacht van VDAB om klaar te staan bij elke overgang in die loopbaan. Daartoe werd de opdracht en doelgroep verbreed. Op termijn wil VDAB dienstverlening kunnen aanbieden aan elke burger die aan het werk is, die werk creëert, werk zoekt of die de stap naar werk wil zetten.

De kerntaak van VDAB blijft, samen met heel wat gespecialiseerde partners, het begeleiden van werkzoekenden naar een duurzame job alsook werkgevers ondersteunen bij het invullen van hun vacatures en leerwerkplekken. Zeker de komende maanden als de gevolgen van de coronacrisis duidelijker worden, zal dit de absolute prioriteit blijven zijn. Ook in dat kader zal de data die VDAB kan verzamelen een grotere rol spelen. Het matchen van werkzoekenden met vacatures of toeleiden naar bepaalde jobs via heel specifieke opleidingen kan door optimaal gebruik van data vlotter verlopen.

Gepersonaliseerde website: een veilige kluis voor al je loopbaandata!

VDAB zal voor elke Vlaming in een gepersonaliseerde website voorzien. De burger beslist zelf of hij gebruik maakt van deze mogelijkheid en eens een kijkje gaat nemen op de “gepersonaliseerde website”. Deze kan beschouwd worden als een “veilige kluis” waar alle relevante (loopbaan)data terug te vinden is. Die website zal operationeel zijn tegen de zomer van 2021. Iedere Vlaming heeft zijn eigen veilige kluis die uitsluitend toegankelijk is voor de burger zelf. Je kan daar loopbaandata terugvinden zoals behaalde diploma’s, periode die je gewerkt hebt, de loopbaanbegeleiding die je gevolgd hebt, de competenties die je hebt naar aanleiding van een assessment in het kader van een selectieproces, …  . VDAB kan op basis van artificiële intelligentie bijvoorbeeld suggesties geven over opleidingen. Door te kijken naar de data in het huidige loopbaanprofiel en de ambities voor een toekomstige job, kan VDAB inschatten hoe groot de kloof is tussen beide en welke opleiding kan helpen om die kloof te dichten. Het vernieuwde decreet geeft VDAB een sterke basis om met respect voor de privacy data te verzamelen over de loopbanen van burgers. Dit zal gebruikt worden om op een ethisch verantwoorde manier inzichten te verzamelen uit die data.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Na een intense periode die onze arbeidsmarkt grondig heeft hertekend, geven we als Vlaamse Regering duidelijk aan wat we van VDAB verwachten. Meer dan ooit zullen werkzoekenden, onderbouwd op data en  in samenwerking met heel wat partners, slim worden toegeleid naar werk, stages of een opleiding. Daarnaast zal VDAB ook in een digitaal aanbod voorzien voor elke burger. Een gepersonaliseerde website of veilige kluis van al je loopbaandata zal dienen om gericht proactief in  begeleidings- of opleidingssuggesties te voorzien voor elke werknemer. Dit zal geen eenvoudige opdracht zijn en nog heel wat werk vergen maar ik ben ervan overtuigd dat VDAB deze kans zal grijpen.”

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.