Kwetsbare werkzoekenden krijgen gespecialiseerde begeleiding naar werk

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vanaf 1 augustus starten in de vijf Vlaamse provincies projecten om kwetsbare werkzoekenden naar een job te begeleiden. Tot eind 2022 wordt de individuele begeleiding door werk- en welzijnsbemiddelaars van VDAB aangevuld met groepstrajecten door gespecialiseerde partners. Samen zetten ze in op welzijnsproblematieken die een duurzame stap richting werk verhinderen. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits voorziet hiervoor in 2,5 miljoen euro.

In Vlaanderen is er een groep werkzoekenden die kampt met armoede en sociale uitsluiting. Doordat ze problemen ervaren in verschillende levensdomeinen zoals bijvoorbeeld wonen, mobiliteit of zelfbewustzijn, kunnen ze moeilijk de stap zetten richting een duurzame job. Voor een succesvol traject naar werk is het daarom belangrijk dat ze weer greep krijgen op hun leven. Dit vraagt een aangepaste brede inclusieve begeleiding. De VDAB heeft hiervoor gespecialiseerde werk- welzijnsbemiddelaars in dienst.

In de praktijk blijkt dat het traditionele individuele aanbod vanuit VDAB niet altijd voldoende is. Sommige werkzoekenden hebben ook nood aan een netwerk en groepsbegeleiding. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits lanceerde hiervoor in het voorjaar een ESF-oproep. Vanaf 1 augustus bieden gespecialiseerde partners groepstrajecten aan in samenwerking met de werk-welzijnsbemiddelaars van VDAB voor meer dan 700 kwetsbare werkzoekenden in Vlaanderen. Voor de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant gaat het om de vzw Groep Intro, voor Antwerpen gaat het om een samenwerking met Randstad.

Samen bekijken zij welk traject de werkzoekende nodig heeft. Ze kijken ook of er nood is aan kinderopvang, een woning, etc. om de stap naar werk te kunnen zetten. Dat gebeurt in samenwerking met bestaande organisaties zoals het OCMW, CAW’s, sociale verhuurkantoren of justitie-assistenten. Uit projecten in het verleden is gebleken dat dergelijke trajecten deze groep mensen effectief naar werk kunnen toeleiden.

Projecten per provincie:

Provincie

projectnaam

projectorganisatie

Budget

West-Vlaanderen

Versterking van werk-welzijnsbegeleiding in WVL

GROEP INTRO VZW

498.143

Oost-Vlaanderen

Versterken van de werk-welzijnsbemiddeling OVL

GROEP INTRO VZW

499.467

Limburg

Versterking van werk-welzijnsbegeleiding in LIM

GROEP INTRO VZW

499.773

Vlaams-Brabant

Versterking van de werk-welzijnsbegeleiding - Vl-Br

GROEP INTRO VZW

500.000

Antwerpen

Samen naar Werk!

Randstad Belgium

482.244

TOTAAL

2.479.628

 

In totaal wordt er in bijna 2,5 miljoen euro Vlaamse en Europese steun voorzien.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Met dit project bieden we de meest kwetsbare groep werkzoekenden in onze samenleving professionele begeleiding naar werk. Deze werkzoekenden staan voor specifieke uitdagingen en kampen vaak met bijkomende welzijnsproblemen. Daar zetten we extra op in om hen duurzaam aan het werk te helpen. Werk emancipeert en geeft hen kansen om uit de armoede te raken. VDAB werkt daarvoor samen met gespecialiseerde partners.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.