Kwetsbare werkzoekenden krijgen gespecialiseerde begeleiding naar werk

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vanaf 1 augustus starten in de vijf Vlaamse provincies projecten om kwetsbare werkzoekenden naar een job te begeleiden. Tot eind 2022 wordt de individuele begeleiding door werk- en welzijnsbemiddelaars van VDAB aangevuld met groepstrajecten door gespecialiseerde partners. Samen zetten ze in op welzijnsproblematieken die een duurzame stap richting werk verhinderen. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits voorziet hiervoor in 2,5 miljoen euro.

In Vlaanderen is er een groep werkzoekenden die kampt met armoede en sociale uitsluiting. Doordat ze problemen ervaren in verschillende levensdomeinen zoals bijvoorbeeld wonen, mobiliteit of zelfbewustzijn, kunnen ze moeilijk de stap zetten richting een duurzame job. Voor een succesvol traject naar werk is het daarom belangrijk dat ze weer greep krijgen op hun leven. Dit vraagt een aangepaste brede inclusieve begeleiding. De VDAB heeft hiervoor gespecialiseerde werk- welzijnsbemiddelaars in dienst.

In de praktijk blijkt dat het traditionele individuele aanbod vanuit VDAB niet altijd voldoende is. Sommige werkzoekenden hebben ook nood aan een netwerk en groepsbegeleiding. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits lanceerde hiervoor in het voorjaar een ESF-oproep. Vanaf 1 augustus bieden gespecialiseerde partners groepstrajecten aan in samenwerking met de werk-welzijnsbemiddelaars van VDAB voor meer dan 700 kwetsbare werkzoekenden in Vlaanderen. Voor de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant gaat het om de vzw Groep Intro, voor Antwerpen gaat het om een samenwerking met Randstad.

Samen bekijken zij welk traject de werkzoekende nodig heeft. Ze kijken ook of er nood is aan kinderopvang, een woning, etc. om de stap naar werk te kunnen zetten. Dat gebeurt in samenwerking met bestaande organisaties zoals het OCMW, CAW’s, sociale verhuurkantoren of justitie-assistenten. Uit projecten in het verleden is gebleken dat dergelijke trajecten deze groep mensen effectief naar werk kunnen toeleiden.

Projecten per provincie:

Provincie

projectnaam

projectorganisatie

Budget

West-Vlaanderen

Versterking van werk-welzijnsbegeleiding in WVL

GROEP INTRO VZW

498.143

Oost-Vlaanderen

Versterken van de werk-welzijnsbemiddeling OVL

GROEP INTRO VZW

499.467

Limburg

Versterking van werk-welzijnsbegeleiding in LIM

GROEP INTRO VZW

499.773

Vlaams-Brabant

Versterking van de werk-welzijnsbegeleiding - Vl-Br

GROEP INTRO VZW

500.000

Antwerpen

Samen naar Werk!

Randstad Belgium

482.244

TOTAAL

2.479.628

 

In totaal wordt er in bijna 2,5 miljoen euro Vlaamse en Europese steun voorzien.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Met dit project bieden we de meest kwetsbare groep werkzoekenden in onze samenleving professionele begeleiding naar werk. Deze werkzoekenden staan voor specifieke uitdagingen en kampen vaak met bijkomende welzijnsproblemen. Daar zetten we extra op in om hen duurzaam aan het werk te helpen. Werk emancipeert en geeft hen kansen om uit de armoede te raken. VDAB werkt daarvoor samen met gespecialiseerde partners.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.