Langdurig werkzoekenden activeren met gemeenschapsdienst

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Ongeveer 70.000 mensen zijn al langer dan 2 jaar op zoek naar een job. Om te vermijden dat ze in maatschappelijk isolement raken, wil Vlaams minister van Werk Hilde Crevits hen met de gemeenschapsdienst  actiever ondersteunen naar een job. Daarvoor heeft minister Crevits nu een concept klaar waarmee ze in overleg gaat met de sociale partners en de lokale besturen. Tijdens de gemeenschapsdienst  kunnen langdurig werkzoekenden kleine taken ten voordele van de lokale gemeenschap uitvoeren met de focus op het versterken van vaardigheden. Dat gaat bijvoorbeeld over ondersteuning bij evenementen (vaccinatiecentra bv), groendienst of begeleiding bij de schoolbus. De lokale besturen zitten mee aan het stuur om in die taken te voorzien.

“Er zijn in Vlaanderen bijna 70.000 werkzoekenden met een uitkering die langer dan 2 jaar zonder job zitten. De coronacrisis heeft die groep nog sterker geraakt en hun uitstroom naar werk bemoeilijkt. Er was weinig beweging op de arbeidsmarkt. Met de grote aantallen openstaande vacatures die we vandaag zien, zijn er echter heel wat kansen voor hen. Daarom is het van belang dat ze op een heel laagdrempelige manier actief kunnen zijn zodat ze hun vaardigheden onderhouden en versterken om deze open vacatures mee in te vullen. Met de gemeenschapsdienst  willen we daar voor zorgen. In de gemeenschapsdienst  voert de langdurig werkzoekende taken uit ten voordele van zijn of haar lokale gemeenschap met de focus op het versterken van zijn/haar (arbeidsmarktgerichte) competenties. Zo activeren we een groep mensen die moeilijk aan de slag raken, zorgen we voor betrokkenheid bij de samenleving én verbreden we hun blik opnieuw richting werk. Dit is een belangrijke stap voor langdurig werkzoekenden. Ik ga nu met dit concept naar de sociale partners en de lokale besturen om dit verder uit te werken.” – Hilde Crevits

Het aantal werkzoekenden in Vlaanderen was met 180.823 in november nog nooit zo laag.  In vergelijking met november vorig jaar is dit een daling van maar liefst 16%. In tijden waarin er ondertussen meer dan 72.000 openstaande vacatures zijn, biedt dit mogelijkheden om als werkzoekende (opnieuw) een plek op de arbeidsmarkt te veroveren. Toch is er een groep werkzoekenden die nog steeds heel moeilijk aan de slag raakt en waarvan de daling van de werkloosheidscijfers veel beperkter is, namelijk de langdurig werkzoekenden. Dat zijn werkzoekenden die al meer dan 2 jaar zonder job zitten.  Ze hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hoe langer het duurt vooraleer ze aan de slag gaan, hoe moeilijker de situatie wordt. Ze hebben vaak ook al verschillende trajecten of opleidingen achter de rug. Zowel de werkgevers als zijzelf hebben een eerder negatieve perceptie van het eigen potentieel. Voor deze mensen wordt werk gemaakt van de gemeenschapsdienst . Een instrument dat ook afgesproken werd in het Vlaams regeerakkoord en waarvoor Vlaams minister van Werk Hilde Crevits nu een concept klaar heeft.

Deze maatregel is bedoeld als een positief traject voor langdurig werkzoekenden. Men kan werken aan zijn of haar competenties, het biedt een laagdrempelige opstart en men levert een maatschappelijke bijdrage. Het is uiteraard ook een belangrijke stap naar werk die, voor wie het een passende maatregel is, ook verplicht zal zijn.

Opleidend traject

De gemeenschapsdienst  is een nieuw instrument dat ervoor zorgt dat langdurig werkzoekenden relevante taken krijgen in de lokale gemeenschap, denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij evenementen (bv. vaccinatiecentra), de groendienst of begeleiders op de schoolbus. Naast hun uitkering ontvangen ze een vergoeding van 1,3 euro per uur. De bedoeling is dat de langdurig werkzoekenden op die manier weer kennismaken met de arbeidsmarkt en algemene vaardigheden die verbonden zijn aan het hebben van een job terug onder de knie krijgen (bv. samenwerken met collega’s, een vast weekritme,…). De lokale besturen krijgen hier een belangrijke rol in. Zij zorgen voor een aanbod aan passende kleinschalige taken, matchen die samen met VDAB aan de werkzoekende, volgen de activiteiten op en zorgen ten slotte ook voor de administratieve opvolging.

Daarnaast wordt wie in gemeenschapsdienst  zit sterk opgevolgd door VDAB. We laten de ambitie om deze (langdurig) werkzoekenden aan een volwaardige job te helpen absoluut niet los. De werkzoekende moet actief blijven zoeken naar een job, ook als hij of zij in een traject van gemeenschapsdienst  zit. De maatregel biedt vooral de mogelijkheid om hun generieke arbeidsmarktcompetenties te versterken en zo hun afstand met werk zo klein mogelijk te houden. Indien de werkzoekende zonder geldige reden de gemeenschapsdienst  weigert, zal er gesanctioneerd worden.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.