Langdurig werkzoekenden activeren met gemeenschapsdienst

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Ongeveer 70.000 mensen zijn al langer dan 2 jaar op zoek naar een job. Om te vermijden dat ze in maatschappelijk isolement raken, wil Vlaams minister van Werk Hilde Crevits hen met de gemeenschapsdienst  actiever ondersteunen naar een job. Daarvoor heeft minister Crevits nu een concept klaar waarmee ze in overleg gaat met de sociale partners en de lokale besturen. Tijdens de gemeenschapsdienst  kunnen langdurig werkzoekenden kleine taken ten voordele van de lokale gemeenschap uitvoeren met de focus op het versterken van vaardigheden. Dat gaat bijvoorbeeld over ondersteuning bij evenementen (vaccinatiecentra bv), groendienst of begeleiding bij de schoolbus. De lokale besturen zitten mee aan het stuur om in die taken te voorzien.

“Er zijn in Vlaanderen bijna 70.000 werkzoekenden met een uitkering die langer dan 2 jaar zonder job zitten. De coronacrisis heeft die groep nog sterker geraakt en hun uitstroom naar werk bemoeilijkt. Er was weinig beweging op de arbeidsmarkt. Met de grote aantallen openstaande vacatures die we vandaag zien, zijn er echter heel wat kansen voor hen. Daarom is het van belang dat ze op een heel laagdrempelige manier actief kunnen zijn zodat ze hun vaardigheden onderhouden en versterken om deze open vacatures mee in te vullen. Met de gemeenschapsdienst  willen we daar voor zorgen. In de gemeenschapsdienst  voert de langdurig werkzoekende taken uit ten voordele van zijn of haar lokale gemeenschap met de focus op het versterken van zijn/haar (arbeidsmarktgerichte) competenties. Zo activeren we een groep mensen die moeilijk aan de slag raken, zorgen we voor betrokkenheid bij de samenleving én verbreden we hun blik opnieuw richting werk. Dit is een belangrijke stap voor langdurig werkzoekenden. Ik ga nu met dit concept naar de sociale partners en de lokale besturen om dit verder uit te werken.” – Hilde Crevits

Het aantal werkzoekenden in Vlaanderen was met 180.823 in november nog nooit zo laag.  In vergelijking met november vorig jaar is dit een daling van maar liefst 16%. In tijden waarin er ondertussen meer dan 72.000 openstaande vacatures zijn, biedt dit mogelijkheden om als werkzoekende (opnieuw) een plek op de arbeidsmarkt te veroveren. Toch is er een groep werkzoekenden die nog steeds heel moeilijk aan de slag raakt en waarvan de daling van de werkloosheidscijfers veel beperkter is, namelijk de langdurig werkzoekenden. Dat zijn werkzoekenden die al meer dan 2 jaar zonder job zitten.  Ze hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hoe langer het duurt vooraleer ze aan de slag gaan, hoe moeilijker de situatie wordt. Ze hebben vaak ook al verschillende trajecten of opleidingen achter de rug. Zowel de werkgevers als zijzelf hebben een eerder negatieve perceptie van het eigen potentieel. Voor deze mensen wordt werk gemaakt van de gemeenschapsdienst . Een instrument dat ook afgesproken werd in het Vlaams regeerakkoord en waarvoor Vlaams minister van Werk Hilde Crevits nu een concept klaar heeft.

Deze maatregel is bedoeld als een positief traject voor langdurig werkzoekenden. Men kan werken aan zijn of haar competenties, het biedt een laagdrempelige opstart en men levert een maatschappelijke bijdrage. Het is uiteraard ook een belangrijke stap naar werk die, voor wie het een passende maatregel is, ook verplicht zal zijn.

Opleidend traject

De gemeenschapsdienst  is een nieuw instrument dat ervoor zorgt dat langdurig werkzoekenden relevante taken krijgen in de lokale gemeenschap, denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij evenementen (bv. vaccinatiecentra), de groendienst of begeleiders op de schoolbus. Naast hun uitkering ontvangen ze een vergoeding van 1,3 euro per uur. De bedoeling is dat de langdurig werkzoekenden op die manier weer kennismaken met de arbeidsmarkt en algemene vaardigheden die verbonden zijn aan het hebben van een job terug onder de knie krijgen (bv. samenwerken met collega’s, een vast weekritme,…). De lokale besturen krijgen hier een belangrijke rol in. Zij zorgen voor een aanbod aan passende kleinschalige taken, matchen die samen met VDAB aan de werkzoekende, volgen de activiteiten op en zorgen ten slotte ook voor de administratieve opvolging.

Daarnaast wordt wie in gemeenschapsdienst  zit sterk opgevolgd door VDAB. We laten de ambitie om deze (langdurig) werkzoekenden aan een volwaardige job te helpen absoluut niet los. De werkzoekende moet actief blijven zoeken naar een job, ook als hij of zij in een traject van gemeenschapsdienst  zit. De maatregel biedt vooral de mogelijkheid om hun generieke arbeidsmarktcompetenties te versterken en zo hun afstand met werk zo klein mogelijk te houden. Indien de werkzoekende zonder geldige reden de gemeenschapsdienst  weigert, zal er gesanctioneerd worden.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.