Leer- en loopbaanrekening vanaf eind dit jaar voor iedereen beschikbaar

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vanaf eind dit jaar zal iedere werknemer op één plek en in één oogopslag zicht krijgen op welke Vlaamse opleidingsincentives hij of zij recht op heeft. Dat gaat dan bijvoorbeeld over opleidingscheques of het Vlaams Opleidingsverlof. Dat heeft de Vlaamse regering vandaag op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits goedgekeurd. De leer- en loopbaanrekening is een gebruiksvriendelijk, gepersonaliseerd digitaal overzicht en zal beschikbaar zijn op Mijn Burgerprofiel. Deze digitale portefeuille zal stapsgewijs verder worden aangevuld met de andere beschikbare vormen van loopbaanondersteuning zoals bijvoorbeeld de loopbaancheques. Met de leer-en loopbaanrekening wil minister Crevits alle Vlamingen de weg doen vinden naar opleiding en inzetten op lerende loopbanen.

Vandaag weten burgers vaak niet welke opleidingsmogelijkheden er allemaal zijn en welke rechten daarbij horen. Er is een breed aanbod maar dat vormt vaak een ingewikkeld lappendeken dat het voor een werknemer niet gemakkelijk maakt. Met de leer-en loopbaanrekening brengen we daar verandering in. Vanaf eind dit jaar zal elke Vlaming op beroepsactieve leeftijd met één druk op de knop weten waar hij of zij recht op heeft. Deze digitale portefeuille willen we op termijn stapsgewijs uitbouwen door ook met het federaal niveau en sectoren samen te werken, zodat ook hun ondersteuning zichtbaar wordt via het platform. Bovendien zal de leer- en loopbaanrekening ook gekoppeld worden aan het gepersonaliseerd loopbaanplatform bij VDAB. Zo krijgen burgers niet alleen zicht op vacatures en loopbaanondersteuning maar ook welke opleidingen ze kunnen volgen én op welke ondersteuning ze een beroep kunnen doen.” – Hilde Crevits

 

Bijscholing en omscholing zijn cruciaal

 

De Vlaamse arbeidsmarkt en samenleving in het algemeen staan de komende decennia voor grote uitdagingen. Er is een groeiende nood aan specifieke competenties en gekwalificeerde profielen voor continu veranderende jobs. Toch bevinden veel werknemers zich in steeds langer durende loopbanen met verouderde competenties. Bijscholing en omscholing zijn dan ook cruciaal om flexibel te kunnen inspelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt en voor de sociale inclusie en weerbaarheid van werknemers.

 

Om werknemers aan het stuur te zetten van hun eigen loopbaan en de weg te doen vinden naar opleidingen, creërt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits nu de individuele leer- en loopbaanrekening waar werknemers alle relevante informatie rond opleidingsondersteuning kunnen terugvinden.

 

 

De leer- en loopbaanrekening zal concreet in beeld brengen op welke incentives burgers een beroep kunnen doen om aan competentieversterking en/of loopbaanoriëntering te doen.

 

De leer- en loopbaanrekening als wegwijzer

 

De leer- en loopbaanrekening zal stapsgewijs uitgewerkt worden. In een eerste fase zal het de bestaande Vlaamse opleidingsincentives (opleidingscheques, Vlaams Opleidingsverlof, opleidingskrediet, aangevuld met zorgkrediet met motief opleiding) via Mijn Burgerprofiel beter ontsluiten. Op lange termijn is het de bedoeling dat elke vorm van loopbaanondersteuning of incentives in één digitale portefeuille zichtbaar worden voor de burger. Hiervoor zal samengewerkt worden met onder andere het beleidsdomein onderwijs maar ook met de federale overheid en sectoren.

 

De leer- en loopbaanrekening zal ook geconnecteerd worden met het gepersonaliseerd loopbaanplatform van VDAB dat momenteel in ontwikkeling is. Het loopbaanplatform biedt burgers een dynamisch instrument om met hun loopbaan aan de slag te gaan. Vanuit concrete vragen over hun loopbaan, zullen werknemers kunnen zien over welke competenties ze beschikken en welke mogelijkheden er nog zijn om eventuele ‘hiaten’ in die competenties bij te scholen en opleiding te volgen om zo hun loopbaan te versterken. Op termijn zullen daar dan dus ook de beschikbare opleidingsincentives uit de leer- en loopbaanrekening aan gekoppeld worden. Zo krijgen werknemers niet alleen zicht op welke opleidingen ze kunnen volgen, maar ook op welke ondersteuning ze daarvoor beroep kunnen doen.

 

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.