Lichte stijging van het aantal vacatures in augustus

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

In augustus 2020 werden ruim 18.500 vacatures gemeld bij VDAB, dat zijn er 1.500 meer in vergelijking met juli 2020. Er is een opvallende stijging van het aantal vacatures te noteren in de land- en tuinbouwsector. De oogst is volop aan de gang, dus extra werkkrachten zijn nodig. De oproep en de campagne aan landbouwers om vacatures te melden, en aan jobstudenten en andere werkkrachten om zich te melden, loont. In vergelijking met een jaar geleden, augustus 2019, is er wel een daling van het aantal vacatures met 19%.

Bij de start van de vakantieperiode is er altijd een daling van het aantal vacatures, en die daling wordt dit jaar door corona nog versterkt. In mei 2020 waren er hoopgevende signalen en in juni 2020 leek de vacaturemarkt zich stilaan te herpakken. Vorige maand zagen we opnieuw een daling van het aantal vacatures. In augustus 2020 zien we met 18.595 gemelde vacatures echter wel een stijging in vergelijking met juli toen er 17.164 vacatures werden gemeld bij VDAB.  In vergelijking met augustus vorig jaar, stellen we evenwel een daling van -19,2% vast. In totaal werden in de laatste 12 maanden 251.506 vacatures gemeld, dat is 13,7% minder dan in de periode van twaalf maanden daarvoor.

Vooral in de land- en tuinbouwsector stijging van het aantal vacatures

In de land- en tuinbouwsector is er nog steeds vraag naar helpende handen. Daar werden maar liefst 56,9% meer vacatures gemeld in vergelijking met augustus 2019. De oogst is daar volop aan de gang en de oproep van minister Crevits aan de landbouwers om vacatures te melden en aan jobstudenten en tijdelijk werklozen om zich te melden, heeft gewerkt. Eind augustus waren bijvoorbeeld al meer dan 5000 studenten aan de slag in de fruitpluk. Ook in de gezondheidszorg (+6,7%)  en in de sector vervaardiging van bouwmaterialen (+2,6%) worden meer vacatures gemeld dan in dezelfde periode daarvoor.

In andere sectoren tonen de vacaturecijfers dan weer aan dat ze sterk te lijden hebben onder de coronacrisis. Vanuit horeca en toerisme bijvoorbeeld zijn de voorbije twaalf maanden een derde minder vacatures gekomen dan in de periode van twaalf maanden daarvoor (-34%).  In de horecasector zien we evenwel dat het aantal gemelde vacatures in augustus met 588 vacatures slechts licht gedaald is in vergelijking met juli 2020 toen er 620 vacatures openstonden. In juni waren dat er 674 en in mei slechts 182 vacatures.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Het aantal vacatures in augustus 2020 blijft dalen in vergelijking met augustus vorig jaar. Daar zien we een daling van -19,2%. Het aantal vacatures is wel gestegen tegenover juli 2020. Toen waren er 17.164 vacatures, in augustus waren dat er ruim 18.000. Het aantal vacatures blijft hoog. Met VDAB wordt daarom verder gewerkt aan een goede match van vacatures en werkzoekenden en wordt er ingezet op opleiden, opleiden, opleiden. Andere sectoren, zoals de land- en tuinbouw, noteren wel een stijging van het aantal vacatures. Dankzij onze oproepen heeft deze sector duidelijk haar weg gevonden naar VDAB.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.