Meer dan 150.000 mensen volgden loopbaanbegeleiding

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Sinds 2013 maakten al meer dan 150.000 werknemers of zelfstandigen gebruik van de loopbaancheques die je via VDAB kan aanvragen. Met de cheque kunnen mensen loopbaanbegeleiding volgen waarvoor ze zelf 40 euro per cheque betalen. Eén op vijf van de mensen die al gebruik maakte van de cheque behoort tot een kansengroep. Via een proefproject wil minister Crevits onderzoeken of ook mensen die momenteel nog niet aan de slag zijn kunnen gebaat zijn bij een vorm van loopbaanadvies. Op die manier wil minister Crevits hen motiveren om de stap naar werk te zetten.

Als werknemer of zelfstandige heb je recht op twee loopbaancheques, waarvan de eerste goed is voor een gesprek van 4 uur en de tweede voor 3 uur. De reële waarde van de loopbaancheque bedraagt 169 euro per uur, voor de burger zelf kost de cheque slechts 40 euro.

Met de loopbaancheques willen we mensen stimuleren om hun loopbaan in handen te nemen. Een geslaagde maatregel want de cijfers tonen duidelijk aan dat heel wat werknemers en zelfstandigen ingaan op dit aanbod. Een goede zaak want als iemand zijn of haar loopbaan wil versterken, dan zorgt dat voor flexibele loopbanen waarbij werknemers openstaan voor verandering. En dat komt dan weer ten goede komt van de krapte op de arbeidsmarkt.” – Hilde Crevits

Sinds 2013 hebben in totaal 154.587 werknemers of zelfstandigen loopbaanbegeleiding gevolgd met loopbaancheques van VDAB. In totaal werden 218.740 loopbaancheques gebruikt. Vorig jaar maakten 17.928 mensen gebruik van de loopbaancheques. Het aandeel zelfstandigen in hoofdberoep bij de loopbaanchequegebruiker neemt toe van 6,2% in 2013 naar 9,6% in 2020. 

85,6% van de mensen die al gebruik maakte van een loopbaancheque gaf aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de loopbaanbegeleiding. Jobdoelwit, arbeidsmarktverkenning en werkbaar werk blijven de 3 meest voorkomende loopbaanvragen, ook in de periode van de corona-crisis.

Keuze uit 21 loopbaancentra in straal van 5 kilometer

 VDAB gaf intussen aan meer dan 270 loopbaancentra een mandaat om loopbaanbegeleiding met financiële ondersteuning van de loopbaancheques aan te bieden.

 Die loopbaancentra hebben in totaal samen meer dan 3.700 vestigingen verspreid over heel Vlaanderen. Ten opzichte van acht jaar geleden is dat een verachtvoudigingWerknemers en zelfstandigen hebben daardoor gemiddeld keuze uit 21 loopbaancentra in een straal van 5 km van hun woonplaats. Het aanbod van loopbaancentra is divers. Uit een bevraging die VDAB deed bij de loopbaancentra blijkt dat de helft ook outplacement of HR consultancy aanbiedt.

 1 op 5 loopbaanchequegebruikers behoort tot kansengroep

 Op basis van de gegevens in de afgelopen twee jaar, stelt VDAB vast dat de loopbaancheque vooral populair is bij hooggeschoolde vrouwen. De loopbaanchequegebruiker is in 72% van de gevallen een vrouw en in 67% van de gevallen hooggeschoold. Ongeveer 70% van de mensen is tussen de 30 en 50 jaar. 

 Toch maken ook heel wat andere profielen gebruik van de loopbaancheques. In de afgelopen acht jaar waren 22.067 van de gebruikers van de loopbaancheques ouder dan 50 jaar, 9.032 mensen waren kortgeschoold, 4.131 personen hadden een migratie-achtergrond en 2.957 personen hadden een arbeidsbeperking. In totaal behoorde 22% van het totaal aantal gebruikers sinds 2013 minstens tot één van deze kansengroepen. 

Om het bereik van kansengroepen te stimuleren wordt voorzien in een stimuleringsfinanciering. Elk centrum dat hierop beroep wenst te doen, dient minimum 2 jaar professionele ervaring in het werken met kansengroepen aan te tonen. Deze financiering is bedoeld om enerzijds meer promotie te voeren voor loopbaanbegeleiding bij kansengroepen en anderzijds om methodieken en tools uit te werken op maat van deze doelgroepen. 

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB: “Om een werkzaamheidsgraad van 80% te halen, moeten we niet alleen meer mensen aan de slag krijgen, maar wie aan de slag is ook met goesting aan de slag houden. De meer dan 150.000 gebruikers van de loopbaancheque geven aan dat deze maatregel tegemoet komt aan een bestaande nood van de burger om ondersteund te worden bij het inslaan van een nieuwe richting in de loopbaan. Het is dankzij de meer dan 270 partners dat we deze dienstverlening kwaliteitsvol en laagdrempelig kunnen aanbieden.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.