Meer investeringssteun voor jonge boeren

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

Jonge landbouwers kunnen voortaan op een jongerenbonus van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) rekenen voor de meest duurzame investeringen in hun bedrijf. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits. 17% van onze landbouwers behoort tot de groep jonge landbouwers. Ook wordt de totale omvang van investeringen waarvoor  landbouwbedrijven financiële ondersteuning kunnen krijgen verhoogd van 1 miljoen euro naar 1,35 miljoen euro voor de periode 2015-2022. De beslissingen passen in de versterking van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voor de volgende 2 jaar.

“Landbouwers die investeren in duurzaamheid kunnen op steun rekenen. Dat kan gaan over aanpassingen aan het bedrijf om met korte keten te starten, investeren op vlak van automatisatie of het gebruik van sensoren die meten hoeveel water een plant op welk moment nodig heeft.  We maken het huidige systeem eenvoudiger, voorzien in hogere steunplafonds en hebben vooral oog voor onze jonge boeren. Zij moeten kansen krijgen om investeringen te doen die goed zijn voor de toekomst van hun bedrijf en onze samenleving.”  - Hilde Crevits  

 

In het kader van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) stimuleert het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) duurzame investeringen in de land- en tuinbouw en verzekert het de rendabiliteit van onze land- en tuinbouwbedrijven.

De huidige GLB-programmaperiode is eind 2020 afgelopen. De nieuwe periode start pas begin 2023. Om de goede werking van het VLIF tijdens de overgangsperiode in 2021 en 2022 te garanderen en in tussentijd onze boeren te stimuleren om te blijven investeren in innovatie wordt de regelgeving op een aantal punten aangepast. Tegelijkertijd zet Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits in op het Vlaamse relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’.

10% extra steun voor jonge landbouwers

Jonge boeren (leeftijd tot 40 jaar) die duurzaam investeren, kunnen rekenen op 10% meer subsidies. Deze keuze sluit aan bij wat de Europese Unie in het nieuwe GLB voorstelt, met name jonge landbouwers ondersteunen om onze land- en tuinbouw in Vlaanderen op lange termijn te vrijwaren. Het aantal jonge professionele landbouwers in Vlaanderen ligt met 3.175 op 17%. In de loop van de jaren is dat percentage lichtjes gedaald. Het is noodzakelijk om jongeren aan te trekken voor de land- en tuinbouw, want slechts 13% van de bedrijfsleiders ouder dan 50 jaar heeft een opvolger.

Een tweede algemene maatregel gaat over het maximale investeringsbedrag waarvoor landbouwbedrijven  financiële ondersteuning kunnen vragen. Dat bedrag wordt tot 1.350.000 euro opgetrokken voor de volledige programmaperiode 2015-2022.  Nu lag dat bedrag op 1 miljoen euro. Verder moet de begunstigde bewijzen dat hij/zij binnen vijf maanden na de selectie van zijn/haar investering gestart is met de uitvoering ervan. Zo kan het VLIF-budget beter worden aangewend.

Vlaams minister van Landbouw & Voeding Hilde Crevits: “We investeren ook in de land- en tuinbouwsector in innovatie, rendabiliteit en klimaat. Voor jonge land- en tuinbouwers wordt vanaf nu het steunpercentage voor de meest duurzame investeringen met 10% verhoogd. Bedrijven die nog een hele toekomst in de sector voor zich hebben, worden zo extra gestimuleerd om duurzaam te investeren.”

Verder worden er nog enkele praktische en formele verbeteringen doorgevoerd, zoals bv. de afschaffing van de in onbruik geraakte rentesubsidie.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.