Meer Korte Keten op en rond de Tafel

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De volgende jaren wil Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits de Korte Keten versterken. Dat heeft ze gezegd naar aanleiding van de opening van de vijfde Week van de Korte Keten op Kaas- en Zuivelboerderij ‘t Baliehof in het West-Vlaamse Jabbeke. Vandaag realiseert één op zeven Vlaamse landbouwers een deel van zijn of haar omzet via korte keten. Minister Crevits streeft ernaar om samen met vele partners tegen 2027 dat aantal op één op vijf te brengen of 1000 extra boeren die op één of andere manier aan Korte Keten doen.

“Een week lang kunnen de Vlamingen genieten van allerlei activiteiten rond de Korte Keten. Er valt her en der veel te proeven en te beleven. Onderzoek wijst uit dat de liefde van de Vlaamse gezinnen voor lokale producten toeneemt. We grijpen dit moment samen met heel wat partners aan om de Korte Keten de volgende jaren te versterken. We doen dat met de slogan ‘Meer Korte Keten op en rond de Tafel’ en mikken op 1.000 extra boeren die tegen 2027 de wereld van de Korte Keten naar eigen keuze binnen stappen.” Hilde Crevits

Consument is bereid om meer lokale voeding te kopen

Vlaanderen telt ruim 3.000 professionele Korte Keten bedrijven. De omzet van de hoeveverkoop in 2021 lag op 82 miljoen euro. Bijna een vijfde hoger dan in 2019, voor corona. Onderzoek van VLAM geeft aan dat de helft van de Vlaamse gezinnen in de toekomst meer lokale voeding wil kopen en een derde zegt dat nu al vaak te doen. Ongeveer één op de vijf Vlamingen koopt al eens op de hoeve en doet dit gemiddeld 12 keer per jaar voor een bedrag van 161 euro. Vorig jaar vonden zo’n 140.000 huishoudens de weg naar de boerenmarkt of een buurderij.

Startschot vijfde editie

Voor de vijfde keer werken de Vlaamse provincies, het departement Landbouw & Visserij, het Steunpunt korte keten en VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) in nauw overleg samen voor de organisatie van de Week van de Korte Keten. Bedoeling is de verschillende vormen van Korte Keten in Vlaanderen bekender te maken en het succes ervan te vergroten.

De initiatiefnemers zijn zeer actief geweest om van de lustrumeditie een succes te maken. Er werd een breed palet aan deelnemers bekomen die het publiek een inspirerend bezoek zullen bezorgen. De producenten werkten tal van formules uit: van de traditionele opendeurdagen, proeverijen, wandel- en fietstochten tot concerten op de boerderij en een maaltijdbox met producten recht van bij de boer. Centraal staat natuurlijk het unieke verhaal dat elke producent te vertellen heeft over zijn bedrijf. Alle deelnemers in jouw streek zijn makkelijk te vinden op wwww.weekvandekorteketen.be/agenda.

Hoevezuivel in Jabbeke

De perslancering gebeurde op Kaas- en Zuivelboerderij ‘t Baliehof in Jabbeke. Zaakvoerders Luc, Krista en Sofie Callemeyn gebruiken de melk van hun 90 koeien voor de ambachtelijke bereiding van verse hoeveproducten, desserts en lekkere boerenkazen. Ze verkopen deze rechtstreeks aan de eindconsument via hun webshop, hun hoevewinkel en op de markt. Maar daar blijft het niet bij: ze verkopen ook producten van collega’s en hebben een webshop.

Korte Keten versterken

Minister Crevits wil de Korte Keten versterken en heeft de nieuwe visienota “Meer korte keten op en rond de tafel” klaar. Vandaag realiseert één op zeven Vlaamse landbouwers een deel van zijn of haar omzet via korte keten. Het doel is omdat cijfer op één op vijf te brengen tegen 2027. De bedoeling is om landbouwers nog meer te informeren over verdienmodellen, samenwerkingsprojecten op te zetten, sectoren zoals de horeca te betrekken, kennis samen te brengen, aandacht te hebben voor de mogelijkheden van online verkoop en ook de consument nog meer te informeren en te sensibiliseren. Met deze initiatieven wil minister Crevits samen met heel wat partners het voedsel tot meer voedselvaardigheid komen.

Belangrijk is ook de rendabiliteit van bedrijven te verhogen. Via opleiding en advies willen diverse partners de landbouwers ondersteuning bieden aan alle aspecten van een goede bedrijfsvoering op het bedrijf. Onder het motto “meten is weten”, behoort daar ook inzicht bij in bedrijfseconomische cijfers bij. Vandaag zijn zowel ILVO, het Steunpunt Korte Keten en het departement Landbouw en Visserij al gestart met het verzamelen van gegevens om een analyse van de kosten, opbrengsten en andere financiële kengetallen uit te voeren.

De aanpak is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende partners nl. het departement Landbouw en Visserij, VLAM, Steunpunt korte keten, ILVO, Boerenbond, ABS, Groene Kring, jong ABS, Bioforum, CSA-Netwerk Vlaanderen en de Korte keten Alliantie.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.