Meer steun voor investeringen in landschap en water- en bodembeheer

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Landbouwers die investeren in landschapselementen en in maatregelen voor water- of bodembeheer kunnen rekenen op extra steun. Aanvragen kunnen vanaf nu ingediend worden. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits bekend gemaakt tijdens een bezoek aan het onderzoekscentrum Inagro in Beitem bij Roeselare. Het gaat om investeringen die niet direct inspelen op de verhoging van de productie, maar die een bijzondere bijdrage hebben op het milieu, de biodiversiteit, de waterberging of het landschap. Tegelijk zorgt minister Crevits ervoor dat in heel Vlaanderen de provinciale praktijkcentra en lokale organisaties met ervaring op het terrein de komende 2 jaar  demonstratieprojecten organiseren om land- en tuinbouwers kennis te laten maken met deze uitgebreide investeringspakketten en innovatieve technieken op het terrein.

“We stimuleren landbouwers om nog meer te investeren in het landschap, milieu of biodiversiteit. Denk maar aan de aanplant van bomen en hagen of de aanleg van poelen en waterbekkens. Ook bijenhotels, nestkasten of wild-redders worden meegenomen in de lijst. Aanvullend wordt ook in een vergoeding voorzien voor het wolf-werende maken van bestaande omheiningen bij professionele veehouders.”-Hilde Crevits

Land- en tuinbouwers zijn dagdagelijks bezig met de productie van allerlei producten. Die zorgen voor hun rechtstreekse inkomsten. Maar de land- en tuinbouwers zijn ook landschapsbouwers en doen ook investeringen die niet zozeer zorgen voor een rechtstreekse opbrengsten of inkomsten en dus niet doorgerekend kunnen worden in hun prijzen. Ze hebben wel een positieve impact op het milieu, de biodiversiteit of het landschap. Het gaat meer concreet over investeringen die bijdragen aan:

  • De landschappelijke ontwikkeling, zoals het aanplanten van hagen of bomen.
  • Het verhogen van de biodiversiteit en de habitatbescherming, zoals bv. nestkasten, insectenhotels of een arenstripper.
  • Een verbeterd waterbeheer, zoals bv. de omvorming van gewone naar peilgestuurde drainage of een buffer- en spaarbekken.
  • Het verminderen van erosie of het verbeteren van de bodemkwaliteit, zoals bv. plantaardige dammen.

Professionele landbouwers van kleine herkauwers, runderen en paarden kunnen met deze steun eveneens preventieve maatregelen nemen om schade door wolven te voorkomen. Binnen de aangeduide risicozone wolf zullen zij van deze investeringssteun kunnen genieten om hun omheiningen wolfproof te maken.

Niet alleen de doelstellingen maar ook de types van investeringen die voor betoelaging in aanmerking komen en het steunbedrag worden aanzienlijk uitgebreid. Tegelijk wordt het systeem administratief eenvoudiger en gaat er meer aandacht naar de begeleiding van landbouwers door organisaties met veel ervaring op het terrein. Zo willen we landbouwers stimuleren investeringen te doen die een positieve impact hebben op het milieu, de biodiversiteit of het landschap. Via  https://lv.vlaanderen.be/nl/node/5357/  kan alle informatie teruggevonden worden.

Om landbouwers te laten kennismaken met de nieuwe investeringspakketten en nieuwe innovatieve technieken, worden er vanaf 1 juli in demonstratieprojecten voorzien in alle provincies. De provinciale praktijkcentra en organisaties met veel terreinervaring zoals de Regionale Landschappen zullen samen het terrein op gaan om landbouwers te informeren, te adviseren en te ondersteunen bij de uitvoering van hun investeringsplannen.

Minister Crevits zorgt er ook voor dat de aanvraag van dergelijke investeringen eenvoudiger wordt. Zo wordt voorzien in de mogelijkheid voor specifieke investeringen om een technisch verantwoordingsadvies te laten opmaken door experten. De kostprijs hiervan en de begeleidingskosten komen (gedeeltelijk) mee in aanmerking voor de steun.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.