Meer steun voor investeringen in landschap en water- en bodembeheer

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Landbouwers die investeren in landschapselementen en in maatregelen voor water- of bodembeheer kunnen rekenen op extra steun. Aanvragen kunnen vanaf nu ingediend worden. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits bekend gemaakt tijdens een bezoek aan het onderzoekscentrum Inagro in Beitem bij Roeselare. Het gaat om investeringen die niet direct inspelen op de verhoging van de productie, maar die een bijzondere bijdrage hebben op het milieu, de biodiversiteit, de waterberging of het landschap. Tegelijk zorgt minister Crevits ervoor dat in heel Vlaanderen de provinciale praktijkcentra en lokale organisaties met ervaring op het terrein de komende 2 jaar  demonstratieprojecten organiseren om land- en tuinbouwers kennis te laten maken met deze uitgebreide investeringspakketten en innovatieve technieken op het terrein.

“We stimuleren landbouwers om nog meer te investeren in het landschap, milieu of biodiversiteit. Denk maar aan de aanplant van bomen en hagen of de aanleg van poelen en waterbekkens. Ook bijenhotels, nestkasten of wild-redders worden meegenomen in de lijst. Aanvullend wordt ook in een vergoeding voorzien voor het wolf-werende maken van bestaande omheiningen bij professionele veehouders.”-Hilde Crevits

Land- en tuinbouwers zijn dagdagelijks bezig met de productie van allerlei producten. Die zorgen voor hun rechtstreekse inkomsten. Maar de land- en tuinbouwers zijn ook landschapsbouwers en doen ook investeringen die niet zozeer zorgen voor een rechtstreekse opbrengsten of inkomsten en dus niet doorgerekend kunnen worden in hun prijzen. Ze hebben wel een positieve impact op het milieu, de biodiversiteit of het landschap. Het gaat meer concreet over investeringen die bijdragen aan:

  • De landschappelijke ontwikkeling, zoals het aanplanten van hagen of bomen.
  • Het verhogen van de biodiversiteit en de habitatbescherming, zoals bv. nestkasten, insectenhotels of een arenstripper.
  • Een verbeterd waterbeheer, zoals bv. de omvorming van gewone naar peilgestuurde drainage of een buffer- en spaarbekken.
  • Het verminderen van erosie of het verbeteren van de bodemkwaliteit, zoals bv. plantaardige dammen.

Professionele landbouwers van kleine herkauwers, runderen en paarden kunnen met deze steun eveneens preventieve maatregelen nemen om schade door wolven te voorkomen. Binnen de aangeduide risicozone wolf zullen zij van deze investeringssteun kunnen genieten om hun omheiningen wolfproof te maken.

Niet alleen de doelstellingen maar ook de types van investeringen die voor betoelaging in aanmerking komen en het steunbedrag worden aanzienlijk uitgebreid. Tegelijk wordt het systeem administratief eenvoudiger en gaat er meer aandacht naar de begeleiding van landbouwers door organisaties met veel ervaring op het terrein. Zo willen we landbouwers stimuleren investeringen te doen die een positieve impact hebben op het milieu, de biodiversiteit of het landschap. Via  https://lv.vlaanderen.be/nl/node/5357/  kan alle informatie teruggevonden worden.

Om landbouwers te laten kennismaken met de nieuwe investeringspakketten en nieuwe innovatieve technieken, worden er vanaf 1 juli in demonstratieprojecten voorzien in alle provincies. De provinciale praktijkcentra en organisaties met veel terreinervaring zoals de Regionale Landschappen zullen samen het terrein op gaan om landbouwers te informeren, te adviseren en te ondersteunen bij de uitvoering van hun investeringsplannen.

Minister Crevits zorgt er ook voor dat de aanvraag van dergelijke investeringen eenvoudiger wordt. Zo wordt voorzien in de mogelijkheid voor specifieke investeringen om een technisch verantwoordingsadvies te laten opmaken door experten. De kostprijs hiervan en de begeleidingskosten komen (gedeeltelijk) mee in aanmerking voor de steun.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.