Meer talenten worden officeel erkend

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Je kan binnenkort makkelijker huishoudhulp, plaatlasser of houtbewerker worden als je niet het vereiste diploma op zak hebt, maar wel over alle nodige competenties beschikt. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts gaan nog meer competenties officieel erkennen. Zo kan je een attest krijgen voor vaardigheden die je verworven hebt dankzij een eerdere job, een hobby, vrijwilligerswerk of zelfstudie. Werkzoekenden kunnen dan makkelijker een job vinden, er zijn meer gekwalificeerde arbeidskrachten, knelpuntvacatures worden sneller ingevuld en Vlamingen worden gestimuleerd om levenslang te blijven bijleren.

Veel Vlamingen beschikken over vaardigheden die niet op hun diploma staan. Ze hebben op hun werk, bij de uitoefening van hun hobby, via vrijwilligerswerk of door middel van zelfstudie waardevolle competenties verworven – die ze echter niet kunnen bewijzen met een officieel attest. Dat is een probleem voor werkzoekenden, die graag willen aantonen dat ze wel degelijk beschikken over de juiste talenten. Maar het is ook een probleem voor werkgevers, die valabele kandidaten dreigen te missen. De Vlaamse ministers van Werk en van Onderwijs hebben daarom een uniform en kwalitatief kader ontwikkeld om verworven competenties officieel te certificeren met een bewijs van beroepskwalificatie. In 2020 kwam er een lijst met 10 beroepen waarvoor je competenties kan laten erkennen in een testcentrum.

 

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts erkennen nu nog meer competenties. Concreet kan je vanaf januari 2022 huishoudhulp (via dienstencheques of in de zorg), machinaal houtbewerker, medewerker fastfood, plaatlasser, pijplasser of hoeknaadlasser worden aan de hand van de opgedane ervaring. Je doet immers ook vaardigheden op uit eerdere jobs of ervaringen. Dit geeft je kansen om verder te bouwen aan je loopbaan. Het gaat om beroepen waar veel vraag is naar mensen met de juiste competenties. Deze lijst kwam tot stand in nauw overleg met de onderwijs- en opleidingsaanbieders, de sectoren en verschillende strategische adviesraden. Vlamingen zullen hun competenties voor deze jobs kunnen laten beoordelen in EVC-testcentra. Iedereen die de beoordeling goed doorstaat, krijgt het officiële bewijs van beroepskwalificatie. De criteria die gebruikt worden bij de beoordeling zijn even veeleisend als de criteria die gebruikt worden voor de diploma’s in het onderwijs.

 

“We verwachten dat veel Vlamingen hun loopbaan een nieuwe wending gaan geven in de nasleep van de coronacrisis”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Dus geven we meer mensen de kans om hun vaardigheden zichtbaar en aantoonbaar te maken. Dat is ook een stimulans om levenslang te blijven bijleren. Dat kan pakweg in het volwassenenonderwijs, maar ook op je werkplek of in je vrije tijd kan je veel waardevolle competenties verwerven. Die talenten willen we veel meer gaan erkennen”.

 

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “We leren niet alleen op de schoolbanken, we groeien vooral ook door het werk dat we doen, een stage die we volgen of door vrijwilligerswerk. De vaardigheden die we tijdens deze ervaringen opdoen, zijn van onschatbare waarde en moeten we kunnen benutten gedurende de hele loopbaan. Op een snel veranderende arbeidsmarkt, en zeker op de arbeidsmarkt post-corona, is omscholen en bijscholen noodzakelijk en is flexibiliteit en creativiteit om antwoorden te vinden op de verschillende uitdagingen nodig! Door vaardigheden te erkennen, bieden we daar een krachtig antwoord op. Ik ben dan ook heel tevreden met de 7 extra beroepskwalificaties die vandaag erkend worden. Bovendien zijn dit beroepen die op de arbeidsmarkt van vandaag erg gegeerd zijn, met heel wat openstaande vacatures.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.