Meer talenten worden officeel erkend

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Je kan binnenkort makkelijker huishoudhulp, plaatlasser of houtbewerker worden als je niet het vereiste diploma op zak hebt, maar wel over alle nodige competenties beschikt. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts gaan nog meer competenties officieel erkennen. Zo kan je een attest krijgen voor vaardigheden die je verworven hebt dankzij een eerdere job, een hobby, vrijwilligerswerk of zelfstudie. Werkzoekenden kunnen dan makkelijker een job vinden, er zijn meer gekwalificeerde arbeidskrachten, knelpuntvacatures worden sneller ingevuld en Vlamingen worden gestimuleerd om levenslang te blijven bijleren.

Veel Vlamingen beschikken over vaardigheden die niet op hun diploma staan. Ze hebben op hun werk, bij de uitoefening van hun hobby, via vrijwilligerswerk of door middel van zelfstudie waardevolle competenties verworven – die ze echter niet kunnen bewijzen met een officieel attest. Dat is een probleem voor werkzoekenden, die graag willen aantonen dat ze wel degelijk beschikken over de juiste talenten. Maar het is ook een probleem voor werkgevers, die valabele kandidaten dreigen te missen. De Vlaamse ministers van Werk en van Onderwijs hebben daarom een uniform en kwalitatief kader ontwikkeld om verworven competenties officieel te certificeren met een bewijs van beroepskwalificatie. In 2020 kwam er een lijst met 10 beroepen waarvoor je competenties kan laten erkennen in een testcentrum.

 

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts erkennen nu nog meer competenties. Concreet kan je vanaf januari 2022 huishoudhulp (via dienstencheques of in de zorg), machinaal houtbewerker, medewerker fastfood, plaatlasser, pijplasser of hoeknaadlasser worden aan de hand van de opgedane ervaring. Je doet immers ook vaardigheden op uit eerdere jobs of ervaringen. Dit geeft je kansen om verder te bouwen aan je loopbaan. Het gaat om beroepen waar veel vraag is naar mensen met de juiste competenties. Deze lijst kwam tot stand in nauw overleg met de onderwijs- en opleidingsaanbieders, de sectoren en verschillende strategische adviesraden. Vlamingen zullen hun competenties voor deze jobs kunnen laten beoordelen in EVC-testcentra. Iedereen die de beoordeling goed doorstaat, krijgt het officiële bewijs van beroepskwalificatie. De criteria die gebruikt worden bij de beoordeling zijn even veeleisend als de criteria die gebruikt worden voor de diploma’s in het onderwijs.

 

“We verwachten dat veel Vlamingen hun loopbaan een nieuwe wending gaan geven in de nasleep van de coronacrisis”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Dus geven we meer mensen de kans om hun vaardigheden zichtbaar en aantoonbaar te maken. Dat is ook een stimulans om levenslang te blijven bijleren. Dat kan pakweg in het volwassenenonderwijs, maar ook op je werkplek of in je vrije tijd kan je veel waardevolle competenties verwerven. Die talenten willen we veel meer gaan erkennen”.

 

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “We leren niet alleen op de schoolbanken, we groeien vooral ook door het werk dat we doen, een stage die we volgen of door vrijwilligerswerk. De vaardigheden die we tijdens deze ervaringen opdoen, zijn van onschatbare waarde en moeten we kunnen benutten gedurende de hele loopbaan. Op een snel veranderende arbeidsmarkt, en zeker op de arbeidsmarkt post-corona, is omscholen en bijscholen noodzakelijk en is flexibiliteit en creativiteit om antwoorden te vinden op de verschillende uitdagingen nodig! Door vaardigheden te erkennen, bieden we daar een krachtig antwoord op. Ik ben dan ook heel tevreden met de 7 extra beroepskwalificaties die vandaag erkend worden. Bovendien zijn dit beroepen die op de arbeidsmarkt van vandaag erg gegeerd zijn, met heel wat openstaande vacatures.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.