met de kmo-groeisubsidie naar de economie van de toekomst

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits wordt de kmo-groeisubsidie bijgestuurd. De steun zal gerichter ingezet worden om de noodzakelijke economische uitdagingen in de relance te realiseren. Ook interne omvormingen in bedrijven zullen gesteund kunnen worden. Met jaarlijks drie thematische oproepen wordt de steun beter gericht.  

 “Via een innovatiegedreven relance gaan we resoluut voor een digitaal, duurzaam en veerkrachtig Vlaanderen. Daarom passen we ook onze steunmechanismen om innovatie te stimuleren gericht aan. Met de omvorming van de kmo-groeisubsidie maken we de omslag naar de economie van de toekomst.” - Hilde Crevits  

 De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee ondernemingen advies kunnen inkopen of extra personeel aanwerven om bijvoorbeeld een nieuwe strategie uit te rollen, nieuwe internationale markten te verkennen of innovatieve producten te lanceren.

 Bijsturing bestaand systeem

Vanaf 1 januari 2021 wordt de kmo-groeisubsidie hervormd. Naast bedrijfseconomische groei door internationalisering of innovatie, wordt het ook mogelijk om steun te krijgen voor bedrijfsinterne omvormingen die de onderneming klaarmaken voor een digitale of duurzame toekomst. Concrete voorbeelden zijn het ontwikkelen van een klantenportaal met visualisatiemogelijkheden in een virtual of augmented reality omgeving, of het verduurzamen van bepaalde bedrijfsprocessen. In 2019 werden er 729 aanvragen voor een kmo-groeisubsidie ingediend. Van de 610 ontvankelijke dossiers waarin een beslissing werd genomen, werden er 412 positief beoordeeld. Dat komt overeen met de toekenning van een totale subsidie van ruim 11 miljoen euro. Voor 2020 werden al 835 aanvragen ingediend, maar de beoordeling van de dossiers is nog niet helemaal afgerond.

 Subsidie op maat via duidelijke en duurzame accenten

In het Vlaams relanceplan werden duidelijke beleidskeuzes gemaakt om de sprong naar de economie van de toekomst te maken. Digitalisering en duurzaamheid zijn twee belangrijke elementen daarin. Deze keuzes worden nu ook vertaald in de kmo-groeisubsidie. Kmo’s kunnen een dossier indienen als hun groeitraject aansluit bij een van deze beleidsprioriteiten:

  • digitalisering,
  • internationalisering,
  • innovatie,
  • circulair en duurzaam ondernemen.

 Om volop de kaart van de relance te trekken, wordt het jaarlijks budget voor de kmo-groeisubsidie opgetrokken van 12,5 tot 15 miljoen euro. Ook het indiensysteem wordt aangepast. Het bestaande systeem waarbij ondernemingen het hele jaar door een dossier kunnen indienen wordt vanaf 1 januari 2021 vervangen door een nieuw systeem van thematische oproepen. Met deze formule worden enkel de beste dossiers gesteund en verhoogt de maatschappelijke toegevoegde waarde van de kmo-groeisubsidie.

Wat wijzigt er nog?

Het systeem van oproepen en het invoeren van de beleidsthema’s zijn de belangrijkste bijsturingen. Daarnaast zijn er ook nog enkele technische aanpassingen:

  • Het zal niet meer mogelijk zijn om een eerder goedgekeurde subsidieaanvraag uit te breiden met een bijkomend advies of een aanwerving.
  • De subsidie wordt beperkt tot één subsidie per onderneming per 36 maanden.
  • De huidige minimumdrempel van 20.000 euro geldt per individueel advies.

Vlaams minister van Economie & Innovatie Hilde Crevits: “Met de kmo-groeisubsidie steunen we bedrijven die nieuwe markten willen verkennen of nieuwe producten op de markt willen brengen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld advies inkopen om hen te laten begeleiden. Door de subsidie nu meer gericht te maken op de uitdagingen in onze samenleving: digitalisering, duurzaamheid, internationalisering en innovatie, willen we bedrijven meer gericht ondersteunen en nieuwe paden laten bewandelen.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.