Minister Crevits bindt de strijd aan met digitale ongeletterdheid

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk en Innovatie Hilde Crevits wil in het kader van de relancemaatregelen een financiële injectie voor digitalisering. De bedoeling is de digitale infrastructuur te verbeteren en die laagdrempelig en betaalbaar te maken. Dat kan via de oprichting van ‘digibanken’ zodat mensen die het nodig hebben op de nodige hardware en ondersteuning kunnen rekenen. Dat heeft minister Crevits in Oostende aangekondigd naar aanleiding van de Week Van de Geletterdheid.

1 op de 7 Vlamingen ouder dan 55 jaar heeft nog nooit gebruik gemaakt van het internet.  Ruim 1 op de 3 Vlamingen heeft weinig of geen digitale kennis. 1 op de 4 alleenstaanden in Vlaanderen heeft thuis zelfs geen toegang tot het internet. Deze cijfers wijzen erop dat er een nieuw soort analfabetisme ontstaat in de samenleving. Wie vandaag niet over een goede internetverbinding, de nodige hardware en digitale vaardigheden beschikt, dreigt onherroepelijk geïsoleerd te geraken van de samenleving en de arbeidsmarkt.

De versterking van de digitale basiscompetenties is dit jaar het thema van Week van de Geletterdheid die momenteel loopt. De coronacrisis deed ons leven omschakelen naar het digitale, niet alleen het (school)werk, maar ook het sociale leven verliep plots digitaal.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits wil de relance aangrijpen voor een financiële injectie in digitalisering. Met de oprichting van ‘digibanken’ willen we dat mensen die het nodig hebben de nodige laptops, schermen en andere hardware kunnen krijgen. Maar ook door gratis lessen voor digitale vaardigheden aan te bieden en door vrijwilligers hun kennis te laten delen en in begeleiding te voorzien om op een veilige manier ‘online’ te gaan. Samenwerking met alle overheden, bedrijven en het middenveld is daarbij belangrijk.

West-Vlaamse samenwerking VDAB en Centra voor Basiseducatie

VDAB en onderwijsinstellingen werken samen om kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Vanmorgen hebben VDAB West-Vlaanderen en de Centra voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek en Kortrijk-Roeselare een samenwerkingsakkoord afgesloten. Beide partners nemen het engagement op om de volgende jaren laaggeletterdheid te bestrijden. Kortgeschoolde en laaggeletterde werkzoekenden zullen kunnen rekenen op opleidingen die hun helpen om een job op de arbeidsmarkt te vinden. Het gaat om beroepsopleidingen waarin de diverse aspecten van geletterdheid aan bod komen. De opleidingen worden zoveel mogelijk geïntegreerd op de werkvloer en/of de opleidingsvloer.  VDAB en het Centrum voor Basiseducatie zullen ook samenwerken om bemiddelaars en werkgevers te sensibiliseren rond de problematiek van laaggeletterdheid, de identificatie en de aanpak van laaggeletterde werknemers en werkzoekenden. Daarom wordt het aanbod van opleidingen zoals een basis ICT-opleiding en de onlineopleidingen van VDAB uitgebreid. Voornamelijk de laagdrempelige toegang en het mantra opleiden, opleiden, opleiden zijn de recepten om werkloosheid en armoede te bestrijden.

Vlaams minister van Werk en Innovatie Hilde Crevits: “Vlaanderen heeft sterk onderwijs, innovatieve en veerkrachtige bedrijven, een goede infrastructuur en investeert flink in onderzoek en ontwikkeling. We moeten de talenten van elke Vlaming benutten om de digitale trein niet te missen. Laagdrempelig opleiden en levenslang leren zijn belangrijke elementen om digitale uitsluiting te vermijden. We moeten de komende jaren over alle bevoegdheden heen van e-inclusie een absolute prioriteit maken door elke online Vlaming een digitale ambassadeur te maken.”

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.