Minister Crevits geeft officieel startschot voor uitbouw Vlaamse EdTech-sector

Publicatiedatum

Deel dit artikel

4 mei 2022 - Vandaag opent het <edtech/station> in Kortrijk officieel de deuren. Het is meteen ook het  startschot voor de uitbouw van een sterke Vlaamse EdTech sector in Vlaanderen op initiatief van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits. Het <edtech/station> biedt ruimte aan onderzoekers, scholen en bedrijven om te experimenteren en samen te werken aan nieuwe educatieve technologieën voor het onderwijs en opleidingen in bedrijven. Volgens minister Crevits heeft Vlaanderen alle troeven in huis om internationaal uit te pakken en voorziet daarom ook in 1,8 miljoen euro steun voor de ontwikkeling van de sector.

“De EdTech-sector groeit wereldwijd. Heel wat onderwijs- en opleidingsvormen zijn vandaag digitaal. Denk aan technologische innovatie in het onderwijs, aan spelgebaseerd leren of aan virtual reality. Ook Vlaanderen heeft heel veel wetenschappelijke en industriële know-how om internationaal mee te spelen aan de top. Met het <edtech/station> in Kortrijk willen we de krachten bundelen tussen onderzoeksinstellingen, scholen, bedrijven en overheid om een sterke Vlaamse EdTech sector uit te bouwen. We voorzien er in de nodige faciliteiten om te experimenteren en samenwerkingen op te zetten, zodat innovatie, onderzoek en nieuwe projecten er welig kunnen tieren.” – Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits  

Leerlingen en leerkrachten vinden vandaag meer dan ooit de weg naar digitale lespakketten met lesvideo’s, online oefeningen en toetsen, of virtuele klaslokalen voor afstandsleren. Bovendien komen zij na hun vorming in het reguliere onderwijs vaak terecht in een bedrijfscontext waar steeds meer gebruik gemaakt wordt van digitale technologieën bij opleidingen of bijscholingen. Hybride leren en mobile learning zijn geen onbekende termen bij bedrijven. De ontwikkeling van deze educatieve technologieën biedt heel wat opportuniteiten voor de Vlaamse economie.

 

Veel (internationaal) groeipotentieel voor Vlaamse EdTech sector

 

De EdTech-sector groeit internationaal. Wereldwijd ontstaan Edtech-hubs die kennisinstellingen en bedrijven verenigen om samen met onderwijs en overheid het verschil te maken in de effectieve inzet van educatieve technologie hubs (zoals in London, Lausanne, Boston, Singapore en Sydney).

 

Ook Vlaanderen heeft volgens Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits heel wat troeven in huis om internationaal mee het voortouw te nemen. Dit blijkt ook uit het VOKA rapport ‘EdTech: gamechanger voor het onderwijs?’ en de ‘inspiratiegids Edtech’ van Agoria. Minister Crevits voorziet daarom in 1,8 miljoen euro om het ecosysteem rond EdTech in Vlaanderen te versterken.


De Vlaamse EdTech-sector is vandaag divers en rijp voor groei. Zo zijn een 70-tal bedrijven als Rhinox, MySkillCamp, Play It Safe, Signpost, Televic, De Cronos Groep en Barco aan de slag met educatieve technologie. Tegelijkertijd beschikt Vlaanderen over sterke wetenschappelijke know-how, mede onder impuls van het Smart Education programma van imec, maar even goed door praktijkgericht onderzoek aan onze hogescholen.

 

<edtech/station> als de draaischijf voor Educatieve Technologie

 

Heel wat EdTech spelers, alsook de onderzoeksgroep ITEC (de onderzoeksgroep achter het Smart Education programma van imec aan KU Leuven Campus Kortrijk) huisvesten vandaag in West-Vlaanderen. De keuze voor Hangar K in Kortrijk als uitvalsbasis voor de Vlaamse EdTech sector is dus geen toeval. In het <edtech/station> zullen ITEC en Hangar K de krachten bundelen om een sterk EdTech ecosysteem in gans Vlaanderen uit te bouwen.

 

Bedrijven en onderzoeksinstellingen van over heel Vlaanderen kunnen er elkaar ontmoeten en samen projecten uitwerken. Op die manier beoogt minister Crevits samen met Hangar K en ITEC  een netwerk aan EdTech bedrijven te creëren die samen internationaal sterker in hun schoenen staan. Concreet staat er in het <edtech/station>  een demo- en exporuimte ter beschikking, zullen er workshops en studiedagen georganiseerd worden en kunnen startups en scale-ups er terecht voor advies en begeleiding. Het <edtech/station> zal ook het lidmaatschap van de European Edtech Alliance bestendigen.

 

“Vlaanderen heeft alle troeven in handen om te komen tot een slagkrachtig ecosysteem dat alle actoren binnen het domein van smart education en educatieve technologie verenigt. Met dit initiatief zet Vlaanderen resoluut in op de digitale transformatie van onderwijs, opleiding & training die één van de belangrijkste uitdagingen is voor onze huidige kennismaatschappij.”- Piet Desmet, rector KU Leuven & Academisch coördinator van ITEC

 

“Veel van onze EdTech bedrijven zijn reeds internationaal uitgebouwd en in meerdere landen actief. Vlaamse EdTech als export product werkt steeds beter, naast Finland en Nederland komen we in beeld met mooie voorbeelden, producten en concepten. Maar dit gebeurde allemaal nogal in gespreide slagorde, elk voor zich, dit initiatief heeft daarom als grootste verdienste dat het de verschillende initiatieven zal bundelen en stroomlijnen. Focus is alles en dankzij de financiële injectie van Vlaanderen, krijgt Edtech voor het eerst een eigen structuur, team én dus focus. Bovendien kan EdTechstation ook beroep doen op het netwerk van de founding partners én het ecosysteem van Hangar K in hun conceptuele en commerciële uitbouw. Hangar K krijgt zo – naast gaming – een extra groeipoot. Mijn ambitie is om met deze twee speerpunten dé referentie te worden in Vlaanderen, België en Europa.” - Arne Vandendriessche, CEO van Signpost en voorzitter Hangar K & EdTech Station.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.