Minister Crevits geeft werkgever belangrijke rol om opleiding te stimuleren

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

Het Vlaams opleidingsverlof wordt volgend schooljaar eenmalig verdubbeld van 125u tot 250u als de werkgever in overleg met de werknemer zelf ook opleidingen suggereert. Dat werd beslist op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. De coronacrisis heeft het versterken van vaardigheden in de verf gezet en de terugkerende krapte op de arbeidsmarkt maakt duidelijk dat opleiding alleen maar aan belang zal winnen. Door de werkgever actief te betrekken in het opleidingsverlof worden zowel de werknemer als de werkgever gestimuleerd om zich om- en bij te scholen. Om dit alles mogelijk te maken wordt in 10 miljoen euro voorzien.

“2021 moet het jaar van de opleiding worden. De voorbije maanden hebben veel mensen het belang van opleiden ontdekt. Toch zijn er nog steeds weinig mensen die ook tijdens hun loopbaan opleidingen volgen om zich bij te scholen. Daar moet verandering in komen, zeker nu we zien dat de krapte op de arbeidsmarkt terug aan het komen is. Daarom geven we een nieuwe rol aan de werkgevers. Werknemers kunnen tot 250u afwezig zijn op het werk om opleiding te volgen. 125u is voor opleidingen naar eigen keuze, 125u om opleidingen te volgen die de werkgever suggereert. Daarvoor worden in extra middelen voorzien. Zo verhogen we hun toekomstkansen in de sector en op de Vlaamse arbeidsmarkt in het algemeen. Hiermee geven we uitvoering aan één van de acties afgesproken binnen het ‘Alle hens aan dek’-akkoord tussen de Vlaamse regering en de sociale partners. ”   – Hilde Crevits

De Vlaamse arbeidsmarkt kent al jaren een beperkte opleidingsdeelname. Hoe lager de scholingsgraad, hoe beperkter de opleidingsdeelname. Functionele opleidingen worden wel vaker gevolgd, maar opleidingen met een minder duidelijke link met de huidige professionele situatie doen het minder goed. Werknemers nemen vaak zelf te weinig het initiatief om opleidingen te volgen omdat hun professionele horizon zich beperkt tot de huidige job, omdat de combinatie werk-privé-opleiding niet evident is, omdat ze niet op de hoogte zijn van de verschillende opleidingsstimuli,…

Het Vlaams opleidingsverlof

Werknemers in de privésector die een opleiding willen volgen, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof. Ze krijgen het recht om afwezig te zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever krijgt ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald. Jaarlijks maken 42.000 werknemers in Vlaamse bedrijven van die mogelijkheid gebruik om een opleiding naar keuze te volgen. Vlaams minister Crevits geeft nu een extra boost aan het Vlaams opleidingsverlof zodat nog meer werknemers gestimuleerd worden om opleidingen te volgen.

Een nieuwe rol voor de werkgevers

Een werknemer kan momenteel via het Vlaams opleidingsverlof maximaal 125 uur afwezig zijn op het werk. Dat kan verdubbeld worden als de werkgever, na overleg met de werknemer, zelf opleidingen suggereert. Dat betekent dus dat je als werknemer 125 uur afwezig mag zijn voor opleidingen die je zelf kiest, en 125 uur voor opleidingen die de werkgever suggereert.

Werkgevers zijn daartoe goed geplaatst en kunnen in overleg met de werknemer opleidingen voorstellen. Een duwtje in de rug door de werkgever kan de werknemer over bepaalde drempels tillen. Van een verplichting is evenwel geen sprake. De werknemer beslist of hij of zij op het voorstel ingaat of niet en heeft de eindbeslissing. De opleidingen hoeven niet gerelateerd te zijn aan de huidige job. Daarom wordt de werkgever hiervoor gecompenseerd door een tussenkomst in de loonkost. Opleidingen die wel noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huidige job, zijn en blijven ten laste van de werkgever.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.