Minister Crevits investeert in specifieke werking tegen Hepatitis C bij druggebruikers

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

Hepatitis C kan tegenwoordig vaak goed en effectief behandeld worden. Toch start jaarlijks slechts 1 tot 2 % van de personen die drugs gebruiken en chronische Hepatitis C hebben een behandeling. Daarom investeert Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Hilde Crevits 150.000 euro om de werking van HCV verpleegkundigen uit te breiden naar heel Vlaanderen vanaf 1 juli 2022 en op die manier meer mensen te kunnen opvolgen.

“Hepatitis C is een zeer vervelende ziekte en komt vaak voor bij injecterende druggebruikers. Ze zijn (gelukkig) een kleine doelgroep, maar de gezondheidswinst die we kunnen halen met dit initiatief is wel groot. We hebben de afgelopen jaren geëxperimenteerd met manieren om deze kwetsbare groep te bereiken. Het is nu tijd om wat we geleerd hebben toe te passen in heel Vlaanderen.” - Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid, Hilde Crevits  

 

Druggebruikers hebben een grote kans om Hepatitis C te krijgen en door te geven door het delen van injectiemateriaal. Een behandeling is niet altijd voor de hand liggend. Een eerste uitdaging is de infectie opsporen, maar het is ook belangrijk om vervolgens een behandeling vervolgens te starten en ook vol te houden. Patiënten raken soms niet tot bij de juiste hulp en zitten met heel wat vragen. Dat zorgt voor drempels om effectief te starten met de behandeling die toch goed en effectief is.

 

Vlaanderen financiert sinds 2019 een beheersovereenkomst rond de gezondheid van injecterende druggebruikers. De acties worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van laagdrempelige drughulporganisaties, onder coördinatie van Free Clinic vzw. Sinds de start van de werking in 2015 werden in totaal 450 personen begeleid. In 2021 waren 300 mensen in begeleiding, in Antwerpen en Limburg. Met de uitbreiding naar de andere provincies kunnen we op termijn 500 personen per jaar opvolgen voor Hepatitis C.

 

De eliminatie van Hepatitis C tegen 2030 is een doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook Vlaanderen onderschrijft deze doelstelling. De afgelopen jaren werd in de verschillende Vlaamse provincies heel wat ervaring opgedaan in het werken met gebruikers met een Hepatitis-C-virus (HCV) infectie.

 

Verpleegkundigen volgen hen intensief op en werken aan een netwerk met lokale partners om de groep druggebruikers beter te kunnen bereiken. Behalve bekendmaking van de screening en de behandeling, staan ze de druggebruikers ook bij in sociaal administratieve hulp. Deze werking wordt nu uitgebreid naar heel Vlaanderen.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.