Minister Crevits investeert in specifieke werking tegen Hepatitis C bij druggebruikers

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

Hepatitis C kan tegenwoordig vaak goed en effectief behandeld worden. Toch start jaarlijks slechts 1 tot 2 % van de personen die drugs gebruiken en chronische Hepatitis C hebben een behandeling. Daarom investeert Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Hilde Crevits 150.000 euro om de werking van HCV verpleegkundigen uit te breiden naar heel Vlaanderen vanaf 1 juli 2022 en op die manier meer mensen te kunnen opvolgen.

“Hepatitis C is een zeer vervelende ziekte en komt vaak voor bij injecterende druggebruikers. Ze zijn (gelukkig) een kleine doelgroep, maar de gezondheidswinst die we kunnen halen met dit initiatief is wel groot. We hebben de afgelopen jaren geëxperimenteerd met manieren om deze kwetsbare groep te bereiken. Het is nu tijd om wat we geleerd hebben toe te passen in heel Vlaanderen.” - Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid, Hilde Crevits  

 

Druggebruikers hebben een grote kans om Hepatitis C te krijgen en door te geven door het delen van injectiemateriaal. Een behandeling is niet altijd voor de hand liggend. Een eerste uitdaging is de infectie opsporen, maar het is ook belangrijk om vervolgens een behandeling vervolgens te starten en ook vol te houden. Patiënten raken soms niet tot bij de juiste hulp en zitten met heel wat vragen. Dat zorgt voor drempels om effectief te starten met de behandeling die toch goed en effectief is.

 

Vlaanderen financiert sinds 2019 een beheersovereenkomst rond de gezondheid van injecterende druggebruikers. De acties worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van laagdrempelige drughulporganisaties, onder coördinatie van Free Clinic vzw. Sinds de start van de werking in 2015 werden in totaal 450 personen begeleid. In 2021 waren 300 mensen in begeleiding, in Antwerpen en Limburg. Met de uitbreiding naar de andere provincies kunnen we op termijn 500 personen per jaar opvolgen voor Hepatitis C.

 

De eliminatie van Hepatitis C tegen 2030 is een doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook Vlaanderen onderschrijft deze doelstelling. De afgelopen jaren werd in de verschillende Vlaamse provincies heel wat ervaring opgedaan in het werken met gebruikers met een Hepatitis-C-virus (HCV) infectie.

 

Verpleegkundigen volgen hen intensief op en werken aan een netwerk met lokale partners om de groep druggebruikers beter te kunnen bereiken. Behalve bekendmaking van de screening en de behandeling, staan ze de druggebruikers ook bij in sociaal administratieve hulp. Deze werking wordt nu uitgebreid naar heel Vlaanderen.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.