Minister Crevits kent extra middelen toe aan 3719 kinderopvangplaatsen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Eerder kende in januari het Agentschap Opgroeien al 49 miljoen euro toe om in meer dan 44.000 plaatsen in de kinderopvang een hogere subsidie voorzien. Daarbij komt nu de uitbetaling van ruim 5 miljoen euro aan subsidies voor kinderopvanginitiatieven die eerder zonder subsidie (trap 0) werkten en nu ervoor kiezen om de basissubsidie aan te vragen.

 Deze basissubsidie komt tegemoet in de kosten die kinderopvangorganisatoren maken. Aan de subsidie zijn bepaalde opdrachten en voorwaarden gekoppeld. (Zo moet de kinderopvang minstens 220 openingsdagen hebben, voldoen aan de vergunningsvoorwaarden en alle kinderbegeleiders moeten actieve kennis van het Nederlands hebben.)  

De Vlaamse Regering heeft budget voorzien voor iedereen die wenst over te schakelen. Opgroeien lanceerde hiervoor een oproep en nam nu een beslissing over de aanvragen. Het gaat over 3719 plaatsen die nu de basissubsidie van 1.358 euro per plaats zullen ontvangen. Het gaat meteen ook om de basissubsidie (trap 1) die in januari met 50% werd verhoogd.

Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits: “De sector was sterk vragende partij voor meer onderlinge financiële gelijkheid. Er zijn duidelijk zaken aan het bewegen, ik krijg daarover geregeld positieve reacties. Elke toekenning van extra middelen is een mijlpaal. Nu gaat het toch ook weer om 3719 plaatsen voor kinderen waar er op vlak van kwaliteit een verschil kan gemaakt worden. In totaal is er nu al meer dan 50 miljoen extra uitbetaald aan kinderopvanginitiatieven. Goed voor meer middelen voor bijna 50.000 plaatsen.”  

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.