Minister Crevits lanceert programma Vlaamse Ruimtevaarteconomie en Frank De Winne onderzoeksbeurzen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk, Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits lanceert het programma ‘Vlaamse Ruimtevaarteconomie’. Voor de komende 5 jaar wordt in 11 miljoen euro voorzien. Hiermee wil minister Crevits de ruimtevaartkennis in Vlaanderen uitbreiden, ondernemerschap stimuleren en met de aanwezige expertise onze internationale positie versterken. Met de nieuwe Frank De Winne onderzoeksbeurzen wil minister Crevits ook jong talent aantrekken voor het Vlaams ruimtevaartprogramma.

“De ruimtevaartsector spreekt tot de verbeelding. Het is een hoogtechnologische sector die vaak baanbrekend onderzoek oplevert. Ze is een motor voor innovatie en economische groei. Bovendien is ruimtevaart en haar toepassingen verweven in ons dagelijkse leven. Zonder dat we het beseffen zijn ruimtevaarttechnologie en -gegevens onmisbaar geworden: denk aan weersvoorspellingen, de GPS of telecommunicatie. Maar ook om toekomstige grote uitdagingen als klimaatverandering en mobiliteit aan te pakken is ruimtevaarteconomie onontbeerlijk. Met dit impulsprogramma wil ik de sector in Vlaanderen kansen geven om ten volle haar rol van innovator en talentenwerver te spelen.” - Hilde Crevits  

 

De investeringen passen binnen het impulsprogramma ‘Vlaamse ruimtevaarteconomie’ dat focust op talent, competitiviteit, internationale samenwerking en het aanwakkeren van interesse in ruimtevaart onder de bevolking en kwam mee tot stand door het VARIO-advies Flanders Space, een strategie voor de Vlaamse ruimtevaarteconomie.

(Buiten)aardse activiteiten

 

Hoewel de meesten bij ruimtevaart denken aan onderzoek naar buitenaards leven of het heelal aan de hand van satellieten, raketten en astronauten, biedt de sector veel meer dan dat. Veel onderzoek in de ruimte dient juist om activiteiten op de aarde te verbeteren of teweeg te brengen. Voorbeelden zijn satellietdata of aardobservatiedata die veranderingen aan het aardoppervlak rapporteren of ingezet worden voor positionering, telecommunicatie of meteorologie.

 Ruimtevaartdiensten en -gegevens blijken onmisbaar in onze moderne samenleving. Zo werkt een defibrillator op ruimtevaartechnologie. Ook navigatiesystemen in auto's, bellen naar de andere kant van de wereld of de technologie om geld af te halen in het buitenland, is afkomstig van ruimtevaartdiensten. Daarnaast maken reddingsteams er gebruik van bij natuurrampen. Voor veel sectoren, gaande van landbouw tot defensie, bieden ruimtevaartdata dus een meerwaarde. Ten slotte dient de ruimtevaarteconomie ook om grote uitdagingen als klimaatverandering, mobiliteit of nieuwe veiligheidsdreigingen het hoofd te bieden.

 Kortom, ruimtevaart en zijn afgeleide markten en diensten hebben een enorm potentieel. Zowel op economisch als maatschappelijk vlak biedt het opportuniteiten voor Vlaanderen.

 

Programma ‘Vlaamse Ruimtevaarteconomie’

 Met het impulsprogramma ‘Vlaamse Ruimtevaarteconomie’ wil minister Crevits Vlaanderen warm maken voor ruimtevaart, wat moet resulteren in meer aandacht voor Vlaamse ruimtevaarttalenten, meer mogelijkheden voor de sector om hun meerwaarde te tonen en het verhogen van de kansen van Vlaamse spelers in het kader van internationale ruimtevaartcompetities.

 De voorziene middelen (meer dan 11 miljoen euro voor de periode 2021-2026) moeten de Vlaamse ruimtevaarteconomie voldoende ruggensteun geven, vanuit het oogpunt dat de ruimtevaarteconomie alle eigenschappen heeft om één van de hefbomen te zijn voor economische en sociale groei.

 Het programma, mede tot stand gebracht door VLAIO, focust op 5 luiken voor de komende 3 jaar:

  1. De ontwikkeling van ‘Flanders Space’ dat kennisinstellingen, bedrijven en overheidspartners ondersteunt om met ruimtevaartdata effectief en efficiënt aan de slag te gaan Het is de verbindende kracht tussen alle luiken en wordt vertegenwoordigd door de Vlaamse Ruimtevaartindustrie (VRI), ondernemerskoepels UNIZO, VOKA en AGORIA, het departement EWI, het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en VLAIO. Minister Crevits is voorzitter van de stuurgroep.
  2. Het zoeken van talent voor ruimtevaartonderzoek aan de hand van Frank De Winne mandaten.
  3. Het opzetten van een gunstig ondernemingsklimaat om competitiviteit en innovatie te stimuleren.
  4. Het succesvol maken van Vlaamse actoren in internationale ruimtevaartprogramma’s.
  5. Wetenschapscommunicatie om de interesse van de Vlaming aan te wakkeren aan de hand van festivals, tentoonstellingen, educatieve activiteiten en beter beheer van Volkssterrenwachten. Dit als stimulans voor STEM-instroom.

 

Frank De Winne onderzoeksbeurzen

 Met twintig ‘Frank De Winne mandaten’ wil minister Crevits jonge talenten de kans bieden om een duurzame loopbaan uit te bouwen in de Vlaamse ruimtevaartindustrie: “Ik geloof sterk dat Vlaanderen genoeg talent bezit om het ruimtevaartonderzoek in Vlaanderen naar een hoger niveau te tillen. Ik zal dan ook de nodige middelen voorzien voor de onderzoeksbeurzen.  Ze moeten een magneet zijn om jonge profielen naar STEM te trekken en gespecialiseerde ruimtevaartwetenschappers in Vlaanderen een plaats te geven.”

 Het impulsprogramma bevat twee soorten onderzoeksbeurzen: een ‘Frank De Winne aspirant’ mandaat, dat jonge onderzoekers toelaat een doctoraat te behalen met onderzoek naar toepassingen in de ruimtevaartindustrie en een ‘Frank De Winne post doc’ dat onderzoekers na hun studie moet motiveren om innovatiemogelijkheden ter ondersteuning van de ruimtevaartindustrie zelfstandig te onderzoeken.

 Sinds januari 2000 maakt Frank De Winne deel uit van het astronautencorps van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, waar hij vandaag het hoofd is van het European Astronaut Centre, het ESA-opleidingscentrum voor astronauten in Keulen. “Ik ben blij met de investering in jong talent en het initiatief om de ruimtevaart in Vlaanderen verder te ontwikkelen”, reageert de Frank De Winne die al tweemaal in het ruimtevaarstation ISS verbleef. “Ruimtevaart maakt meer en meer deel uit van ons dagelijkse leven. Het is een sector in groei met een hoge toegevoegde waarde. Europa mag niet achterblijven op de rest van de wereld die grote investeringen maakt. Het is daarom absoluut belangrijk dat Vlaanderen zich engageert en een loopbaan in de ruimtevaart aanmoedigt en ondersteunt.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.