Minister Crevits neemt steunmaatregelen voor Vlaamse bedrijven die werken op zee

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaamse bedrijven die personeel tewerkstellen voor de bouw van windmolenparken op zee zullen verminderde RSZ-bijdragen betalen. De bestaande regeling voor lagere bijdragen wordt uitgebreid. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits

Momenteel betalen reders voor het personeel dat tewerkgesteld is op passagiers- en vrachtschepen minder RSZ-bijdragen. Deze regeling wordt uitgebreid naar de bemanning van schepen die bijvoorbeeld ingezet worden voor installatiewerken op zee, denk aan de bouw van de windmolenparken. Het doel van deze korting is de tewerkstelling binnen de sector te bevorderen, technologische en economische ontwikkelingen mogelijk te maken en een level playing field te realiseren gezien de toenemende internationale concurrentie.

Reders in Vlaanderen exploiteren vandaag meerdere types van schepen. De activiteiten lopen uiteen, gaande van vervoer tot installatie- en onderhoudswerken. Deze bedrijven leveren een belangrijke bijdrage tot de economie. De maritieme sector die gebruik maakt van kabelleggers, pijpenleggers, kraanschepen enz. zorgt voor een toegevoegde waarde van ruim 1,8 miljard euro aan de Vlaamse economie. De sector zorgt ook voor extra tewerkstelling. Verwacht wordt dat er in de offshore windindustrie de volgende jaren duizenden nieuwe jobs zullen worden gecreëerd. 

De nieuwe regelgeving zal van toepassing zijn voor zeevarenden tewerkgesteld door een reder met exploitatiezetel in het Vlaams gewest of in de EU-lidstaten aangevuld met 3 met name Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein. De korting kan worden aangevraagd voor zeelieden die in België sociale zekerheidsbijdragen betalen.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Vlaanderen is toonaangevend op het vlak van installatie en onderhoudswerken op zee. Denk aan onze baggerbedrijven die wereldwijd aan de slag zijn, maar ook bij ons belangrijke projecten realiseren zoals de bouw van windmolenparken op zee. Het is belangrijk dat deze sector in de toekomst verder kan groeien, zich internationaal kan meten en voor extra tewerkstelling zorgt. Met deze beslissing willen we een positieve bijdrage leveren aan de Vlaamse tewerkstelling en economische groei.”  

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.