Minister Crevits neemt steunmaatregelen voor Vlaamse bedrijven die werken op zee

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaamse bedrijven die personeel tewerkstellen voor de bouw van windmolenparken op zee zullen verminderde RSZ-bijdragen betalen. De bestaande regeling voor lagere bijdragen wordt uitgebreid. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits

Momenteel betalen reders voor het personeel dat tewerkgesteld is op passagiers- en vrachtschepen minder RSZ-bijdragen. Deze regeling wordt uitgebreid naar de bemanning van schepen die bijvoorbeeld ingezet worden voor installatiewerken op zee, denk aan de bouw van de windmolenparken. Het doel van deze korting is de tewerkstelling binnen de sector te bevorderen, technologische en economische ontwikkelingen mogelijk te maken en een level playing field te realiseren gezien de toenemende internationale concurrentie.

Reders in Vlaanderen exploiteren vandaag meerdere types van schepen. De activiteiten lopen uiteen, gaande van vervoer tot installatie- en onderhoudswerken. Deze bedrijven leveren een belangrijke bijdrage tot de economie. De maritieme sector die gebruik maakt van kabelleggers, pijpenleggers, kraanschepen enz. zorgt voor een toegevoegde waarde van ruim 1,8 miljard euro aan de Vlaamse economie. De sector zorgt ook voor extra tewerkstelling. Verwacht wordt dat er in de offshore windindustrie de volgende jaren duizenden nieuwe jobs zullen worden gecreëerd. 

De nieuwe regelgeving zal van toepassing zijn voor zeevarenden tewerkgesteld door een reder met exploitatiezetel in het Vlaams gewest of in de EU-lidstaten aangevuld met 3 met name Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein. De korting kan worden aangevraagd voor zeelieden die in België sociale zekerheidsbijdragen betalen.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Vlaanderen is toonaangevend op het vlak van installatie en onderhoudswerken op zee. Denk aan onze baggerbedrijven die wereldwijd aan de slag zijn, maar ook bij ons belangrijke projecten realiseren zoals de bouw van windmolenparken op zee. Het is belangrijk dat deze sector in de toekomst verder kan groeien, zich internationaal kan meten en voor extra tewerkstelling zorgt. Met deze beslissing willen we een positieve bijdrage leveren aan de Vlaamse tewerkstelling en economische groei.”  

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.