Minister Crevits ondersteunt Kankerregister met bijna 400.000 euro

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits investeert ook in 2022 opnieuw bijna 400.000 euro in de Stichting Kankerregister. De Stichting Kankerregister verzamelt gegevens en statistieken over kanker. De basistaken van de organisatie bestaan erin om alle nieuwe kankerdiagnoses in België te registreren, te valideren, op te volgen en bij te houden in een gegevensbank. Op basis van die gegevens kan het beleid rond kankerpreventie beter vormgegeven worden. 

“In 2019 werden in België bijna 72.000 nieuwe kankerdiagnoses geregistreerd, in 2020 lag dit cijfer door corona bijna 5% lager (68.500 diagnoses). Ongeveer 1 op de 3 mannen en 1 op de 4 vrouwen wordt voor hun 75ste verjaardag met de ziekte geconfronteerd. Om kankerpreventie en de kwaliteit van kankerzorg te versterken, is een goede dataverzameling van cruciaal belang. Daarom investeren we ook dit jaar opnieuw bijna 400.000 euro in de Stichting Kankerregister. Dankzij het Kankerregister is het mogelijk om in Vlaanderen een op bewijs gebaseerd onderbouwd preventie- en zorgbeleid te voeren, dat op basis van objectieve gegevens gemonitord en opgevolgd wordt.” – Hilde Crevits  

 

Sinds 2017 ontvangt de Stichting Kankerregister van Vlaanderen jaarlijks middelen om alle nieuwe kankerdiagnoses te registreren, te valideren en op te volgen. Die gegevens zijn essentieel voor de realisatie en de monitoring van een aantal beleidsdoelstellingen rond kankerpreventie, de vermindering van de kankerziektelast en -sterfte en de kwaliteit van de kankerzorg. Concreet worden de gegevens ook gebruikt voor de organisatie, aansturing en evaluatie van de Bevolkingsonderzoeken naar borst-, dikke darm- en baarmoederhalskanker en voor de metingen rond zorgkwaliteit in ziekenhuizen door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ).  

Cijfers over kanker 

Cijfers over kankerincidentie zijn beschikbaar op https://kankerregister.org/Cijfers_over_kanker. In het jaar 2020 werden 68.500 nieuwe diagnoses gesteld, dat zijn er ongeveer 5% minder dan in 2019 toen er 72.000 diagnoses waren. De daling is vooral te wijten aan corona. Nog steeds betekent dit wel dat ongeveer één op drie mannen en één op vier vrouwen met de ziekte te maken krijgt voor hun 75ste verjaardag. 

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.