Minister Crevits ondersteunt Kankerregister met bijna 400.000 euro

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits investeert ook in 2022 opnieuw bijna 400.000 euro in de Stichting Kankerregister. De Stichting Kankerregister verzamelt gegevens en statistieken over kanker. De basistaken van de organisatie bestaan erin om alle nieuwe kankerdiagnoses in België te registreren, te valideren, op te volgen en bij te houden in een gegevensbank. Op basis van die gegevens kan het beleid rond kankerpreventie beter vormgegeven worden. 

“In 2019 werden in België bijna 72.000 nieuwe kankerdiagnoses geregistreerd, in 2020 lag dit cijfer door corona bijna 5% lager (68.500 diagnoses). Ongeveer 1 op de 3 mannen en 1 op de 4 vrouwen wordt voor hun 75ste verjaardag met de ziekte geconfronteerd. Om kankerpreventie en de kwaliteit van kankerzorg te versterken, is een goede dataverzameling van cruciaal belang. Daarom investeren we ook dit jaar opnieuw bijna 400.000 euro in de Stichting Kankerregister. Dankzij het Kankerregister is het mogelijk om in Vlaanderen een op bewijs gebaseerd onderbouwd preventie- en zorgbeleid te voeren, dat op basis van objectieve gegevens gemonitord en opgevolgd wordt.” – Hilde Crevits  

 

Sinds 2017 ontvangt de Stichting Kankerregister van Vlaanderen jaarlijks middelen om alle nieuwe kankerdiagnoses te registreren, te valideren en op te volgen. Die gegevens zijn essentieel voor de realisatie en de monitoring van een aantal beleidsdoelstellingen rond kankerpreventie, de vermindering van de kankerziektelast en -sterfte en de kwaliteit van de kankerzorg. Concreet worden de gegevens ook gebruikt voor de organisatie, aansturing en evaluatie van de Bevolkingsonderzoeken naar borst-, dikke darm- en baarmoederhalskanker en voor de metingen rond zorgkwaliteit in ziekenhuizen door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ).  

Cijfers over kanker 

Cijfers over kankerincidentie zijn beschikbaar op https://kankerregister.org/Cijfers_over_kanker. In het jaar 2020 werden 68.500 nieuwe diagnoses gesteld, dat zijn er ongeveer 5% minder dan in 2019 toen er 72.000 diagnoses waren. De daling is vooral te wijten aan corona. Nog steeds betekent dit wel dat ongeveer één op drie mannen en één op vier vrouwen met de ziekte te maken krijgt voor hun 75ste verjaardag. 

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.