Minister Crevits oogst laatste wijndruiven en ondersteunt professionalisering Vlaamse wijnbouw

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits wil de wijnbouwsector in Vlaanderen professionaliseren. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. De minister zal 60.000 euro vrijmaken voor de Vzw Belgische Wijnbouwers. Vorig jaar werd er in Vlaanderen 750.000 liter wijn geproduceerd en het aantal wijnboeren groeit. Minister Crevits wil de Vlaamse wijnbouw daarom de volgende jaren meer op de kaart zetten. Dat maakte ze bekend terwijl ze de laatste wijndruiven mocht oogsten op het wijndomein Waes in Zwijnaarde.

De wijnbouw in ons land en in Vlaanderen kent de laatste jaren een forse groei. Er wordt meer wijn geproduceerd op een grotere oppervlakte en het aantal wijnboeren neemt toe. Uit prognoses blijkt dat de groei de komende jaren nog zal aanhouden. De klimaatverandering maakt dat meer druivenrassen in onze streek zullen gedijen. De Vzw Belgische Wijnbouwers vertegenwoordigt momenteel 85% van de Belgische wijnbouwers. Die vereniging werkt met vrijwilligers maar botst door de forse productiegroei tegen haar limieten. Er bestaat een duidelijke nood aan professionalisering op het vlak organisatie, opleiding en promotie.

Daarom zal Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits via een projectsubsidie de wijnsector stimuleren om zich verder te ontwikkelen en te organiseren. De Vzw Belgische Wijnbouwers zal kunnen rekenen op een subsidie van 60.000 euro. Die steun zal dienen om de sector beter te omkaderen, de samenwerking tussen de wijnbouwers te stimuleren en de interactie in de ganse keten te versterken.

Het is de ambitie om via die samenwerking duidelijk stappen vooruit te zetten op vlak van de kwaliteit van onze Vlaamse wijnen. Onder meer dankzij de uitwisseling van kennis en good-practices. Daarnaast zal de wijnsector campagnes lanceren om de Vlaamse wijnen bekender te maken bij het brede publiek in binnen- en buitenland. Nog deze winter zal er samen met de wijnbouwsector een online symposium worden georganiseerd. In het programma van dat symposium zullen opportuniteiten en uitdagingen, kennisdelen en innovatie de rode draad vormen.

De samenwerking tussen de Belgische Wijnbouwers heeft verschillende voordelen. Een producentenorganisatie bijvoorbeeld opent meerdere deuren tot deelname aan Vlaamse demonstratieprojectsteun om duurzame praktijken en technieken in de bedrijven te integreren. Er liggen ook mogelijkheden op het vlak van Europese steunmaatregelen en samenwerkingsverbanden wat kansen biedt naar bredere bekendheid van de Vlaamse wijn.

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits: “Kwaliteit, authenticiteit en nabijheid vormen samen een unieke combinatie voor onze wijnbouwers. We geloven er sterk in dat de Vlaamse wijnsector een mooie toekomst tegemoet gaat. Als onze wijnbouwers de volgende jaren verder de weg van de professionalisering en innovatie inslaan samen met onze gerenommeerde onderzoeksinstellingen, schuilt er in de wijnsector een groot potentieel om verder te groeien in harmonie met de toenemende vraag naar lokale producten. Samen willen we de lekkere Vlaamse wijn nog meer op de (wijn)kaart zetten.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.